Dziś: sobota,
29 kwietnia 2017 roku.
Przegląd do nr 541 kwiecień 2017 r.
Rodacy
Polacy za miedzą

Władze w Mińsku łatwo się mnie nie pozbędą – mówi „Rzeczpospolitej” szefowa Związku Polaków na Białorusi. To już drugi rozłam w historii Związku Polaków na Białorusi. Tydzień temu w Grodnie powstała nowa organizacja polonijna Wspólnota Polaków na Białorusi.

Na jej czele stanął były prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz, który zrzeszył wokół siebie około 70 osób. W grudniu przegrał wybory na prezesa z Andżeliką Borys, oskarżył ją o „wikłanie w działalność polityczną”. Borys twierdzi, że Jaśkiewicz nie...

Rozmowa z ks. Krzysztofem SandąSChr z Belfastu


Ballymeny.
Niedzielną mszę św.w kościele pw. Wszystkich Świętych odprawia Ks. Krzysztof SandaTChr

- Jak liczna jest Polonia w Irlandii Północnej?

-Najnowsze dane, jakie uzyskałem z Konsulatu RP w Edynburgu, mówią o ok. 50 tysiącach Polaków zamieszkujących w Irlandii Północnej. Uważam, że dokładną liczbę jest dość trudno ustalić. Wiele osób mieszkających chociażby w Belfaście nie wie, czy zostanie tu...

U Rodaków znad Wilii

Polska Frakcja w Związku Wolności Litwy jest zaniepokojona propozycją premiera Sauliusa Skvernelisa, dotyczącą zapisywania oryginalnej formy nazwiska jako drugiej - obok zniekształconej formy na pierwszej stronie dokumentów.

Uważamy, że takie rozwiązanie wniesie jeszcze większy chaos i nie zapewni nam prawa do godności oraz swobodnego używania własnych nazwisk we właściwej formie. Nie zlikwiduje bowiem - wprowadzonej przez sowieckiego okupanta - dyskryminacyjnej praktyki zniekształcania naszych nazwisk, a spowoduje jedynie niechęć do rządu.

Takie rozwiązanie byłoby do przyjęcia w przypadku nazwisk osób pochodzących z krajów, gdzie używa się innych systemów zapisu, niż alfabet łaciński. Natomiast w przypadku polskich nazwisk oczekujemy, że będą zapisywane jako jedyna...

Pamięć


Szczecin. Cmentarz Centralny, groby żołnierzy polskich

Dzień Wszystkich Świętych, przypadający 1 listopada, przypomina nam naszych najbliższych, których już wśród nas nie ma. Ich groby znajdują się w różnych miejscach w kraju i na świecie – m.in. na wschodzie i na zachodzie oraz na południu i na północy.

Wśród najbardziej znanych polskich nekropolii na czoło wysuwają się warszawskie Powązki ze swym starym cmentarzem wzniesionym na działce darowanej kościołowi w roku 1790 przez starostę...


Widok na pierwsze w Polsce Muzeum Emigracji urządzone w budynku Dworca Morskiego, skąd począwszy od lat 30. ubiegłego wieku tysiące Polaków opuszczało kraj na statkach transatlantyckich.

W Gdyni przy ulicy Polskiej 1, w dawnym Dworcu Morskim, powstała unikatowa i nowoczesna placówka dokumentująca dzieje polskiej emigracji w okresie od XIX wieku do czasów obecnych - Muzeum Emigracji.

„To z Gdyni wielu Polaków wyruszało na...

 
Mirosław Juchniewicz, dyrektor generalny „Radia znad Wilii”

- rozmawiamy z dyrektorem generalnym „Radia znad Wilii” (na Litwie), Mirosławem Juchniewiczem

- Wasze Radio nadaje już ponad 20 lat…                                       

- Dokładnie od 1 lipca 1992 roku. Nadajemy 24 godziny na...

Kontrowersje etniczne

Mało kto wie, że obecna granica polsko-słowacka różni się (na korzyść Polski) od granicy galicyjsko-węgierskiej sprzed I wojny światowej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska wysunęła wobec słabej wówczas Czechosłowacji pretensje terytorialne, żądając przekazania Polsce całych Tatry, Orawy, Spisza, Kysuc i innych etnicznie słowackich ziem.

Podyktowane było to realizacją wielkomocarstwowej koncepcji "Polski od morza do morza", której hołdowała endecja. Ówczesne polskie władze postawiły sobie za cel maksymalnie osłabić Czechosłowację, czyli państwa które podobnie jak Polska chciało odgrywać...

Nowość wydawnicza

Trudne dzieje Polski w okresie PRL-u zaważyły na historiografii, na możliwościach przekazu osiągnięć i wkładu w światową cywilizację mieszkających na obczyźnie Polaków oraz ich dzieci, które w wielu przypadkach urodziły się poza Polską, ale mają świadomość swojego pochodzenia i pomimo innego obywatelstwa czy słabej znajomości języka polskiego czują się związani z krajem rodziców. Konsekwencją tego jest nieznajomość polskich źródeł i mała świadomość o udziale Polonii w formowaniu naszej cywilizacji.

Wielomilionowa Polonia, zarówno swoją...

Polonia świata


Aleksandra Podhorodecka, prezes Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii

O Polskiej Macierzy Szkolnej i oświacie polonijnej w Wielkiej Brytanii - rozmawiamy z prezesem Zarządu Głównego PMS Aleksandrą Podhorodecką

- Jakie cele merytoryczne stawia przed sobą Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii?

- Celem głównym Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii jest utrzymanie łączności pomiędzy polskimi szkołami sobotnimi i pomoc w zakładaniu nowych....

O Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych rozmawiamy z jej prezydentem Heleną Miziniak z Wielkiej Brytanii


Helena Miziniak - prezydent EUWP

- W tym roku mija dwa lata jak ponownie objęła Pani stanowisko prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Przypomnijmy, jakie są cele Waszej Organizacji?

- Jesteśmy otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia. Unia działa na terenie Europy. Siedzibą Unii jest kraj rezydencji jej prezydenta. Oznacza to w praktyce, że naszą siedzibą jest w tej kadencji Wielka Brytania,...

Dziennik Kijowski