Dziś: środa,
21 lutego 2018 roku.
Przegląd do nr 562 – luty 2018 r.
Aktualności
KU UWADZE PREZESÓW!

Rozporządzenie Nr 2

Kijów, dn. 02.02.2018 r.

O powołaniu Komisji w sprawie rozpatrzenia opinii na wydawanie zaświadczeń od ZPU na otrzymanie Karty Polaka

Zgodnie ze Statutem Związku Polaków na Ukrainie p. 5.3.1. należy powołać Komisję pod przewodnictwem Prezesa ZPU w celu rozpatrzenia opinii kandydatów ubiegających się o zaświadczenie od ZPU na otrzymanie Karty Polaka, w składzie członków Prezydium ZG:

  1. Antoni Stefanowicz - prezes ZPU
  2. Dr Natalia Szumlańska - wiceprezes ZPU
  3. Helena Chomenko - wiceprezes ZPU
  4. Lesia Jermak - wiceprezes ZPU
  5. Wadim Pokidko - członek ZG ZPU
  6. Arseniusz Milewski - członek ZG ZPU
  7. Sekretarz

Posiedzenie Komisji ds. Rozpatrywania Opinii kandydatów ubiegających się o zaświadczenie od Związku Polaków na Ukrainie dla otrzymania Karty Polaka (Siedziba ZPU w Kijowie, 9 lutego)                               


Członkowie Komisji ds. Rozpatrywania Opinii – prezes ZPU Antoni Stefanowicz i Wadim Pokidko - członek Zarządu Głównego ZPU, prezes Związku...

# „Państwo, które budujemy, to państwo czterech "S": silne, spójne społecznie, sprawiedliwe i solidarne” - powiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów RP.

#  „Zadanie rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, to w jednym wymiarze dbać o dobre partnerskie relacje z naszymi partnerami, przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi, partnerami w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO, takim partnerem jest również dla nas państwo Izrael. Ale zawsze należy pamiętać słowa wielkiego Polaka, wielkiego polityka Romana Dmowskiego "jestem Polakiem, mam obowiązki polskie". Na pierwszym miejscu w rękach polityków jest więc zadanie - dbanie o interesy państwa polskiego i polskich obywateli” –  podkreślił Joachim Brudziński, szef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji RP.

# „Świat doświadcza przesilenia...

Wystawa


Podczas otwarcia wystawy. Na zdjęciu: Emilia Jasiuk - radca, kierownik referatu ds. współpracy naukowo-oświatowej Ambasady RP w Kijowie, Jan Piekło - Ambasador RP na Ukrainie, o. Wojciech  Surówka OP – dyrektor instytutu Nauk Religijnych Instytutu Św. Tomasza z Akwinu

15 stycznia w siedzibie Instytutu św. Tomasza z Akwinu w Kijowie Ambasada RP w Kijowie zorganizowała wystawę polskich...

Sejm RP przyjął zaproponowany przez partię Kukiz15 projekt ustawy o zakazie propagandy tzw. "banderowskiej ideologii".  Za przyjęciem ustawy w takiej formie głosowało większość posłów - 279 414. Za projektem głosowali wszyscy posłowie PiS, Kukiz15 i PSL. Dokument poparło kilku posłów opozycji. Frakcja Kukiz15 zaprezentowała swój projekt ponad rok temu, jednak przez jakiś czas był on zamrożony.

Za negowanie "zbrodni banderowców" przewidziano grzywnę lub pozbawienie wolności na okres do 3 lat.

„Intencją wnioskodawców ustawy - czytamy w oświadczeniu polskiego MSZ - jest przeciwdziałanie negowaniu lub umniejszaniu odpowiedzialności sprawców zbrodni dokonanych przez formacje kolaborujące z III Rzeszą Niemiecką, a także wprowadzenia możliwości prowadzenia, na podstawie art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci...

Stanem na 1 grudnia 2017 r. liczba ludności w Ukrainie wynosiła 42 403 027 osób.

Wśród regionów największą liczbę ludności szacuje się w obwodach donieckim i dnipropetrowskim — odpowiednio 4 202 802 i 3 233 006 osób.

Trzecią pozycję zajmuje Kijów, gdzie zamieszkuje dziś prawie 3 mln (dokładnie 2 933 537 osób). Bez uwzględnienia stolicy, w samym obwodzie zarejestrowano 1 753 066 osób.

Ponad 2 mln osób doliczono się w obwodach charkowskim, lwowskim, odesskim i ługańskim. Najmniejszą liczbę ludności zarejestrowano w obwodach czerniowieckim i kirowohradzkim, nieco ponad 900 tys. osób.

Podane liczby nie uwzględniają tymczasowo okupowanego terytorium Autonomicznej Republiki Krym i Sewastopola.

Przyjęcie


17 stycznia odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne zorganizowane przez Ambasadę RP w Kijowie w Muzeum T. Szewczenki dla przedstawicieli sfery nauki i oświaty.
Wśród honorowych gości obecny był z-ca Ministra Oświaty i Sportu Ukrainy Ołeksandr

Narada

 


Naradę prowadził Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie, radca Tomasz Dederko

 18 stycznia w Wydziale Konsularnym przy Ambasadzie RP w Kijowie odbyło się spotkanie – narada przedstawicieli organizacji i środowisk polskich Kijowskiego Okręgu Konsularnego poświęcone przedsięwzięciom planowanym w związku z obchodami 100-lecia niepodległości Polski.

Każdy z uczestniczących w spotkaniu przedstawił propozycje najważniejszych okolicznościowych przedsięwzięć planowanych w kontekście tej rocznicy, pokrótce opisał formy ich realizacji...

Międzynarodowa Grupa Rekrutacyjna Global Job Gate


Ireneusz Derek jest Polakiem, który od 27 lat nieustannie tworzy dynamicznie rozwijające się i osiągające sukcesy przedsiębiorstwo na Ukrainie. W ciągu ostatnich kilku lat z sukcesem wszedł na rynki Mołdawii i Gruzji.

DZ: Panie Prezesie, prowadzi Pan liczne interesy w Europie i nie tylko. Podjął się Pan nowe wyzwanie i powołał do życia Międzynarodową Grupę Rekrutacyjną...

Rynek pracy w Polsce

Od stycznia 2018 r. wprowadzone zostaną  zmiany dotyczące zatrudnienia sezonowego i procedury oświadczeniowej dla obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium  Polski.

Jak wynika z danych statycznych w dalszym ciągu rośnie udział obywateli Ukrainy w liczbie wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do lat ubiegłych .

Obecnie polski pracodawca, który chce powierzyć pracę osobie pochodzącej z Ukrainy, musi mieć pewność, że cudzoziemiec posiada prawo do wykonywania pracy oraz legalnego pobytu w Polsce. Utrata jednego z tych tytułów powoduje, że dalsze zatrudnianie Ukraińca nie jest możliwe. Przedsiębiorcy, który zatrudni takiego pracownika bez wymaganych zezwoleń,...

Kijów – Kraków – Kijów

Ukraińskie linie lotnicze Ukraine International Airlines otworzyły lot Kijów – Kraków – Kijów.

Bezpośrednie połączenia z Krakowa do stolicy Ukrainy powraca po sześciu latach przerwy. Z Boryspola samoloty UIA będą startować o 20:40, a w Krakowie będą lądować o 21:25. Z powrotem samolot wyruszy z Krakowa o 05:30, a do Kijowa przyleci o 08:10. Czas podróży to 1 godzina 45 minut.
Prezes UIA Jurij Mirosznykow stwierdził, że regionalny polski program ma na celu zwiększenie tranzytowego ruchu pasażerskiego ukraińskich linii lotniczych.

"Oferta nowego, tradycyjnego przewoźnika lotniczego i poszerzenie siatki połączeń o wschodni kierunek potwierdza atrakcyjność...

& W 2017 roku liczba dobrze zarabiających Polaków sięgnęła 1,1 miliona - wynika z ósmej edycji badania firmy doradczej KPMG. Jak podano, Polska jest liderem w Europie pod względem procentowego wzrostu wartości majątku. Najwięcej zamożnych Polaków zamieszkuje województwa mazowieckie, wielkopolskie i małopolskie. Do grona dobrze zarabiających Polaków zalicza się osoby uzyskujące miesięczny dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto.

& „Rzeczpospolita” znalazła się na pierwszym miejscu wśród najczęściej cytowanych mediów w Polsce – wynika z badania Instytutu Monitorowania Mediów za grudzień 2017 r. Drugie miejsce zajmuje TV Trwam, a trzecie należy do RMF FM. Na kolejnych pozycjach znajdują się Radio ZET i Fakt.

&  59 proc. uczestników przeprowadzonego...

Varso Tower

Będzie wyższy niż Pałac Kultury. Oprócz wieży, przy Chmielnej powstanie cały kompleks budynków. Varso Tower będzie gotowy w 2020 roku.

To nie będzie zamknięty biurowiec. Powstaje tu kaskadowy drapacz chmur, który ma stać się wizytówką wysokościowej Warszawy. Budynek urośnie aż do 310 metrów i zajmie pierwsze miejsce pod względem wysokości całkowitej w Unii Europejskiej. To pierwszy wysokościowiec w kraju, który przewyższy Pałac Kultury i Nauki. Co ważne, obiekt będzie dostępny dla mieszkańców. Wejdziemy do niego z ulicy, panoramiczną windą wjedziemy na szczyt, gdzie...

Rozwiązania fintechowe

Kryzys w Rosji przyczynił się do wzrostu przepływu gotówki zza granicy. Wykorzystują to FinTechy. Obecnie prawie milion Rosjan zarejestrowanych jest jako bezrobotni. Wartość rubla spada, nie tracą tylko Ci, którzy zarabiają w obcej walucie - ta w Rosji jest na wagę złota. Emigracja kwitnie, a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na usługi transferów pieniężnych.

Młodzi, wykształceni, uciekający przed kryzysem

Rosja już od pewnego czasu zmaga się poważnym bezrobociem. Przeciętny obywatel rosyjski jest opłacany znacznie słabiej niż chociażby rok temu, a w dodatku musi pracować ciężej, często poza granicami swojego kraju. 4 lata po aneksji Krymu, sankcje wciąż obowiązują. Nie pozostaje to bez wpływu na gospodarkę – od końca 2014 r. kryzys uderza...

NOTA BENE

Polska jest europejskim liderem pod względem liczby wiz długoterminowych oraz zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców z państw trzecich (spoza UE) wydanych w związku z pracą.

Czwarty rok z rzędu Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby wydanych tego typu dokumentów Według danych Eurostatu w 2016 r. takie dokumenty w Polsce otrzymało 494 tys. osób, co stanowi 58 proc. wszystkich zezwoleń związanych z pracą wydanych w UE. Głównym państwem pochodzenia osób, które uzyskały zezwolenia na pobyt w Europie jest Ukraina Na drugim i trzecim miejscu pod względem liczby otrzymanych zezwoleń w naszym kraju byli Białorusini i Mołdawianie.

Obywatele Ukrainy dominują przy zezwoleniach wydanych w związku z pracą (83 proc. zezwoleń w UE dla Ukrainy). Kategoria dokumentów wydanych w...

Mikołajki

Dla naszych milusińskich z całego Kijowskiego Okręgu Konsularnego dzień 9 grudnia był niesamowitą frajdą. Nieomal 400 dzieci wraz z opiekunami (i wszyscy z przeczuciem zetknięcia się z wielkim dziwem) przyjechało do kijowskiego Teatru Młodego Widza na Lipkach na bajeczne spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Niektórzy - ci ze stowarzyszeń i placówek polskich stolicy czuli się tu stałymi bywalcami, aczkolwiek wielu przyjechało tu po raz pierwszy, i nie z bliska, boć z Białej Cerkwi, Pryłuk, Borodianki, Fastowa i szeregu innych miejscowości.

Dziś dużo pracodawców poważnie zastanawia się nad tym, żeby rozwinąć swój interes. I dlatego, bardzo ważna jest możliwość zaproponowania potencjalnemu klientowi dwie istotne zalety – przystępną cenę oraz wysoką jakość produktów. Na tle dużej konkurencji jest to jednak trudne do wykonania. Dobra jakość produktu wymaga zatrudnienia doświadczonych fachowców, a im warto zaproponować przyzwoitą pensję, która następnie jest uwzględniana w cenie produktów. Tak, więc mamy do czynienia błędnym kołem.

W takiej sytuacji, niektórzy przedsiębiorcy podążają sprawdzoną drogą – przyciągają do pracy migrujących pracowników. To pozwala na pokaźne zmniejszenie kosztów produkcji bez utraty jakości pracy. I...

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України