Dziś: poniedziałek,
27 lutego 2017 roku.
Przegląd do nr 537 luty 2017 r.
Aktualności

27  lutego 2017 r. , poniedziałek, godz. 9:30 - 13:00

Miejsce : Sala konferencyjna firmy „Plastics Ukraina” (Kijów, ul. Meżygirska 82A)

9:30-10:00 Rejestracja uczestników seminarium]

10:00 -10:10 Słowo wstępu od organizatorów spotkania

10:10 -12:30

Skuteczne działania w zakresie windykacji należności–Iwan Legeida, Partner Zarządzający PLP Law Group

Tryb i zasady przeprowadzania kontroli przez inspekcje państwowe w 2017 roku – OlegNowyński, Prawnik wiodącyPLP Law Groupw zakresie praktyki prawa handlowego

Kontrole z zakresu przestrzegania prawa pracy  - zmianyw 2017 roku– Marina Koberidze,...

Dziś dużo pracodawców poważnie zastanawia się nad tym, żeby rozwinąć swój interes. I dlatego, bardzo ważna jest możliwość zaproponowania potencjalnemu klientowi dwie istotne zalety – przystępną cenę oraz wysoką jakość produktów. Na tle dużej konkurencji jest to jednak trudne do wykonania. Dobra jakość produktu wymaga zatrudnienia doświadczonych fachowców, a im warto zaproponować przyzwoitą pensję, która następnie jest uwzględniana w cenie produktów. Tak, więc mamy do czynienia błędnym kołem.

W takiej sytuacji, niektórzy przedsiębiorcy podążają sprawdzoną drogą – przyciągają do pracy migrujących pracowników. To pozwala na pokaźne zmniejszenie kosztów produkcji bez utraty jakości pracy. I...

UWAGA!

Wzorem lat ubiegłych odbędzie się na Ukrainie kolejna edycja „Olimpiady Literatury i Języka Polskiego”. Tegoroczna Olimpiada będzie przebiegała na dotychczasowych zasadach.

Pełny regulamin zawodów dostępny jest w Internecie: http://www.olijp.pl/?q=node/12

Eliminacje I stopnia w kijowskim okręgu konsularnym odbędą się w dniach 18-19 lutego 2017 w pomieszczeniach „Domu Polskiego”, Kijów, ul. Saksagańskiego 99 m.4.                                                 

Osoby chętne do uczestnictwa w olimpiadzie mogą zgłaszać swój udział na adres mailowy „Domu...

Hej strzelcy wraz


Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Polski i Litwy uczcili pamięć powstańców

Był taki rok, rok 63, gdy garść Polaków
pełna męstwa mocy,
silna nie liczbą, ale wolą ducha,
chciała powalić olbrzyma północy…

Powstanie styczniowe było największym polskim zrywem narodowym, obejmującym ziemie zaboru rosyjskiego. Rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego i trwało do wiosny 1864...

Darzyć czcią!

Sejm poparł uchwały ustanawiające rok 2017 rokiem: Josepha Conrada–Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki. Rok 2017 będzie też Rokiem Rzeki Wisły.

"Wisła - królowa polskich rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu - to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa rzeka, przez stulecia tak różnorodnie kształtowania przez naturę i ludzi, wymaga obecnie zrównoważonego rozwoju. Jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym - potrzebuje przemyślanej strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań" - czytamy w uchwale...

Nowy wymiar


Nowo wybrany Prezes Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia Obwodu Żytomierskiego Aleksy Kuc (L) i jego z-ca Eugeniusz Szewczuk (P)

W dniach 26-28 grudnia 2016 roku w Żytomierzu został zrealizowany projekt: „Aktywna Polska Młodzież na Żytomierszczyźnie - nowy wymiar”, który w całości, w 100%, został sfinansowany przez zarząd Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu. Dzięki wsparciu i uprzejmości Uniwersytetu Technologicznego w Żytomierzu, projekt urzeczywistniono w budynku tej...

INTERESUJĄCA KSIĄŻKA

O książkach, które nie zawierają większych wartości, nie dostarczają wiedzy, mało uczą, zwykło się mówić: czytadła…  Ale i te dzielą się na bardziej, lub mniej ciekawe. Do tych pierwszych z pewnością zaliczyć należy nową 450-stronicową pozycję wydawnictwa „Znak”, autorstwa Aleksandry Szarłat, pt. „Celebryci z tamtych lat” (bo są również, a jakże, celebryci współcześni).

Autorkę zaintrygowało prywatne życie wielkich gwiazd PRL-u i znając klucz do ich tajemnic, śmiało ujawnia towarzyszące im skandale, sekrety, miłości i pasje oraz nigdy wcześniej niepublikowane fakty. Dla osób żyjących w latach 50, 60 i 70-tych, w sam raz.

  Kimże byli, ci naznaczeni bogowie tamtych salonów? Byli aktorami,...

Uczta muzyczna i duchowa

„Dla nas to wielkie przeżycie zagrać tu w kościele konkatedralnym pw. Św. Aleksandra dla kijowian, dla Polaków i Ukraińców, dla wszystkich ludzi dobrej woli. Obiecaliśmy księdzu definitorowi paulinowi z Jasnej Góry, że będziemy wszędzie głosili opiekę Najświętszej Matki Boskiej Częstochowskiej, którą otacza Ona też naszą rodzinę i dzisiaj te słowa o Jej chwale brzmią w szczególny sposób tu, gdyż z Rusi pochodzi obraz Czarnej Madonny, w promieniu którego rodziliśmy się, jako że sami pochodzimy z Częstochowy.

I drugim powodem, naszego wzruszenia jest...

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Longina Komołowskiego, człowieka darzonego szacunkiem w wielu środowiskach, oddanego ludziom, negocjatora trudnych spraw, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który do końca angażował się w działania na rzecz umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą.

Szczere wyrazy współczucia Jego współpracownikom Rodzinie i Bliskim.

Zarząd Główny Związku Polaków na Ukrainie
Kolegium redakcyjne „Dziennika...

I FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH DLA OPOLA


Ratusz Opolska

Grupa dziennikarzy z Ukrainy, Niemiec, Belgii, Łotwy, Litwy i Białorusi uczestniczyła w I Forum Mediów Polonijnych, które odbyło się w Opolu jesienią 2016 roku pod patronatem Prezydenta Miasta Opola, Rektora Politechniki Opolskiej i Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Jego głównym inicjatorem i organizatorem było Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne „Polonia-Kresy”.

Opolszczyzna – to region szczególny w aspekcie historycznym i kulturowym, to miejsce na mapie, gdzie przecinają się szlaki komunikacyjne ze wschodu na zachód i z północy na południe, gdzie...

Konferencja w muzeum

Ból ma granice, strach nie zna granic


Ta łacińska sentencja umieszczona jest nad wejściem do Sali Głównej Narodowego Muzeum „Czarnobyl” w Kijowie.

- Z rozerwanych rur buchały strumienie gorącej pary wodnej i wody radioaktywnej. Operatorów, mokrych od wody i potu, raził prąd z zerwanych drutów. W powietrzu unosił się gryzący, trujący dym i pył radioaktywny. Zrujnowane konstrukcje trzymały się na słowo honoru. W niektórych miejscach trzeba było pracować pod betonowymi bryłami zwisającymi z dachu. Chybotały się i mogły runąć w każdej chwili –...

Wysoka nagroda

8 grudnia w sali konferencyjnej agencji informacyjnej UNIAN odbyła się konferencja prasowa, poświęcona znamiennemu wydarzeniu w życiu kulturalnym Ukrainy. Po raz pierwszy w historii naszego kraju dyrygent Opery Narodowej Ukrainy, kierownik artystyczny - główny dyrygent orkiestry „Kijów-Classic”, Narodowy Artysta Ukrainy - Herman Makarenko uhonorowany został przez UNESCO międzynarodowym tytułem „Artysta dla Pokoju”.

Przyznano mu ten honorowy tytuł w dowód najwyższego uznania i szacunku wobec jego inwencji w promowanie muzyki, jako siły napędowej dialogu i zrozumienia między ludźmi, za jego wkład w umacnianie pokoju i tolerancji,...

Opłatek w Ambasadzie


Podczas Spotkania Opłatkowego MSPPU. Na zdjęciu: prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr Ciarkowski (L), Sekretarz Wykonawczy MSPPU Swietłana Gienina, prezes Stowarzyszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce Jarosław Romańczuk

Jak zwykle wspaniały wspólny wieczór w kręgu wieloletnich...

U Rodaków za miedzą

Andżelika Borys wygrała wybory na prezesa nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi. podczas IX Zjazdu, który odbył się w Grodnie 10 grudnia br.

Prawo głosu miało 184 delegatów. Borys poparło 99 z nich. Mieczysław Jaśkiewicz, który pełnił funkcję prezesa w minionej kadencji, zdobył 85 głosów. A. Borys, która dotąd była przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB, zgłosiła swoją kandydaturę w czasie zjazdu.

Andżelika Borys ma 43 lata. Była już prezes ZPB w latach 2005-2010. Głosowanie, poprzedziły sprawozdania komisji kontrolno-rewizyjnej, a także dyskusje...

W Ambasadzie RP

5 grudnia do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie na przyjęcie powitalne przybyli intelektualiści, przedstawiciele ukraińskich środowisk nauki i oświaty.

Radca minister Rafał Wolski podziękował wszystkim zebranym za obopólnie korzystną współpracę i złożył życzenia równie pomyślnego współdziałania na niwie nauki i oświaty w zbliżającym się 2017 roku

Równie pozytywną ocenę współpracy Ukrainy i Polski wyraziła uczestnicząca w spotkaniu Lilia Hrynewycz  - Minister Oświaty i Nauki Ukrainy (na zdjęciu).

Impreza

Organizowanie Jasełek połączonych z odwiedzinami Świętego Mikołaja i wieczorem Wigilijnym jest już tu dobrą tradycją kultywowaną od wielu lat. I ten rok nie stanowił wyjątku. Uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego działającego przy Ambasadzie RP w Kijowie 6 grudnia spotkali się na dorocznych Jasełkach.

Świętowanie otworzył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło. Witając obecnych, złożył im życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i zamienił się w zwykłego widza.

Magiczne święto

Mikołajki to tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego w katolicyzmie 6 grudnia.

W przededniu tego wspaniałego święta, niezwykle atrakcyjnego dla naszych pociech, odbyło spotkanie zorganizowane spotkanie zorganizowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Wśród zaproszonych znaleźli się również uczniowie Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego działającej przy Związku Polaków z Lewego Brzegu. Świętowanie miało miejsce w Teatrze Młodego Widza. Podczas...

Wespół


Jedna z końcowych scen koncertu. Śpiewa Zasłużona Artystka Ukrainy Inesz Kdyrowa

Pod taką dewiz ą 25 listopada 2016 w Kijowskim Domu Nauczyciela odbyła się Międzynarodowa Konferencja z udziałem przedstawicieli Rady Ministrów i Rady Najwyższej Ukrainy, władz miasta, liderów wspólnot narodowościowych Ukrainy, działaczy kultury i sztuki, ekspertów i naukowców ds. stosunków międzynarodowych. Inicjatorami konferencji były: Rada Wspólnot Narodowych Ukrainy, Kongres Romów Ukrainy, Zgromadzenia Narodowości...

Nasze sprawy


Bolesław Kulczycki

Z gazety « » z dnia 26 maja można było dowiedzieć się, że według decyzji Sołomianskiego Dzielnicowego Sądu Kijowa z dnia 4 marca 2016 roku do dowodu tożsamości obywatela Ukrainy niejakiego Sergija Omelczenki przez Dzielnicowy Sołomianski Wydział Państwowej Migracyjnej Służby wniesiony został wpis o narodowości takiej treści: „ - ”.

Jeszcze w październiku 2015 r. Omelczenko zwracał się do Państwowej Migracyjnej Służby Ukrainy Kijowa z prośbą o taki wpis, ale odmówiono...

Dziennik Kijowski