Dziś: wtorek,
25 września 2018 roku.
Przegląd do nr 576 – wrzesień 2018 r.
Polacy Ukrainy
Akcja


Przedstawiciele polskiej społeczności Kijowa, dyplomaci i duchowni zebrali się przed pomnikiem Juliusza Słowackiego, żeby odznaczyć kolejne urodziny Wielkiego Mistrza Pióra

Postać i twórczy dorobek wybitnego polskiego poety doby romantyzmu, dramaturga i filozofa Juliusza Słowackiego jest szanowana i lubiana nie tylko na całym świecie i w Polsce, lecz także w kraju gdzie się urodził - u nas - na Ukrainie. Na cześć J. Słowackiego nazwane zostały ulice we Lwowie, Stanisławowie, Tarnopolu,...

 
Sprawy społeczne

Wyznaczenie przez Ukrainę kursu na integrację europejską dało, oczywiście, nowy impuls i rozwarło szersze możliwości dla nawiązania i rozwoju stosunków między miastami pobratyńskimi, jak też partnerskich, obopólnie korzystnych, więzi między polskimi i ukraińskimi gromadami. W tym też kierunku działa kierownictwo lokalnej społeczności Piaskówki, na czele której stoi Anatolij Rudnìczenko, starając się rozwinąć współpracę ze zbieżnymi lokalnymi społecznościami Polski, w dziedzinie rozpracowywania i wdrażania obiecujących projektów gospodarczych i kulturalnych.

W nurcie realizacji takich dążeń do Piaskówki w dniach 3-7 lipca br. z oficjalną...

 
Od prezesa


Rodzina Bakalińskich

Członkowie Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oњwiatowego im. A. Mickiewicza niedawno obchodzili 30. rocznicę powstania naszego najstarszego i największego stowarzyszenia w Kijowie.

W trakcie tych trzech dekad dynamicznej działalności przeprowadziliśmy wspólnie bezlik konferencji, prezentacji książek, wieczorów muzycznych i literackich, spotkań z interesującymi ludźmi różnych...

 
Festiwal w regionie czarnomorskim


Zdjęcie po wspólnym polsko-ukraińskim koncercie

W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski w Jużnoukraińsku  (mieście w obwodzie mikołajewskim, usytuowanym nieopodal Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej) w dniach 15-16 czerwca odbył się IV Festiwal Kultury Polskiej pod dewizą: „Wracamy do korzeni”.

Impreza przebiegała na wysokim międzynarodowym poziomie. Uczestniczyli w niej goście z Polski - odbywający tournee po Ukrainie w ramach projektu „100-lecie niepodległości – polska muzyka za granicą”  Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława ...

 
Architektura

W dzień 155-lecia urodzin sławnego architekta i przedsiębiorcy Władysława Horodeckiego (04.06.1863) udało nam się dostać na wycieczkę do słynnej „wizytówki” Kijowa – „Domu z Chimerami". Rekonesans dorobku tego wybitnego twórcy rozpoczęliśmy jednak od karaimskiej kienessy, usytuowanej przy ul. Jarosławiw Wał - jeszcze jednego arcydzieła "kijowskiego Gaudiego". Obejrzeliśmy również kamienicę dochodową przy ul. Horodeckiego 13 zaprojektowaną przez tego Polaka z podolskiej szlachty (herbu Kornic). W ogóle Kijów może pochlubić się kilkunastoma bardziej lub mniej znanymi pracami Horodeckiego, które godnie uzupełniają architektoniczny wizerunek naszego miasta. O tych budowlach, jak i o samym...

 
Wystawa


Zamek w Dębnie.  W muzeum znajduje się wiele eksponatów z zamku Podhoreckiego (w pobliżu Lwowa
). Ostatnia twierdza, nabyta przez przedstawiciela rodu Ostrogskich w Małopolsce

W połowie maja w kijowskiej siedzibie Związku Polaków na Ukrainie odbyła się prezentacja wystawy fotograficznej „Polska - Ukraina: karty wspólnej historii” (część 1 „Polska”) zorganizowanej przez Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda" (kurator -...

 
Jubileusz

W tym roku najstarsze na Ukrainie i najliczebniejsze w Kijowie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza obchodzi piękny Jubileusz – 30-lecie działalności. W ostatni dzień wiosny, 31 maja, w czytelni biblioteki też noszącej imię największego polskiego wieszcza w uroczystej i podniosłej atmosferze członkowie Stowarzyszenia i liczni gości, w tym prezesi i przedstawicieli innych środowisk polonijnych, zebrali się razem, aby świętować tę znaczną datę.

W gościnnych progach tej placówki społecznicy KPSKO im. Adama Mickiewicza w ciągu tych 30. lat organizują konferencje naukowe, prezentacje, tematyczne wieczory i obchodzą tradycyjne polskie święta.

Podniosły charakter...

 
Z życia środowisk

Niedawno Związek Polaków miasta Bojarka na Kijowszczyźnie, zgromadziwszy rzadkie historyczne zdjęcia i materiały archiwalne na temat rodaków i kijowian, którzy brali czynny udział w walce o niepodległość Polski i Ukrainy, przeprowadził spotkanie ze znanymi naukowcami i etnografami, którzy dogłębnie kwerendowali ten okres.

Polska jak też i ukraińska społeczność zgromadzona w sali Kompleksu Dydaktyczno-Rekreacyjnego Kijowskiego Liceum Wojskowego im. I. Bohuna z wielkim zainteresowaniem wysłuchała wystąpień znanych historyków-badaczy, doświadczonych archiwistów Igora Gyrycza, Serhija Kowalenki, Oksany Nowikowej-Wyhran. Zaprezentowano ponadto nowe książki, które...

 

„Czerwone maki” - zespół wokalny Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda” pod kierownictwem Olgi Karaczarowej zaprezentował wiązankę polskich pieśni patriotycznych

 Trzydzieści lat od założenia – to sławna droga trudnych lecz owocnych dziejów Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków...

 
Nasza siła w jedności

„Nowe blaski niech okraszą Ukrainę naszą” – pod takim hasłem 12 maja br. Narodowe Muzeum Architektury Ludowej i Bytu Ukrainy (w podkijowskim Pirogowie) już po raz czwarty radośnie spotkało uczestników Festiwalu Kultury Wspólnot Polskich Kijowa i Kijowszczyzny zorganizowanego przez Oddział ZPU w Bojarce „Bez granic".                                          

 
Jubileusze


Na scenie gospodarze przedsięwzięcia - grupa wokalna Stowarzyszenia Polaków Białocerkiewszczyzny

Ten rok obfituje w jubileusze znamienitych dat i przede wszystkim 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. W zabytkowym mieście Biała Cerkiew też zbiegły się dwie słynne daty: 230-lecie założenia parku Aleksandria przez rodzinę Branickich i 15-lecie działalności Stowarzyszenia Polaków Białocerkiewszczyzny (wchodzącego w skład FOPnU), które społeczność miasta i liczni goście mogli świętować podczas Festiwalu Kultury Polskiej pod dewizą „Muzyczne...

 
Nasi górą!


Wadim Nehrebecki z drżeniem serca trzyma w rękach rodzinną relikwię

Wadim z drżeniem serca trzyma w rękach relikwię rodziny, którą otrzymał z rąk dziewięćdziesięcioletniego dziadka Zygmunta. Od teraz jemu - najmłodszemu potomkowi rodziny Nehrebeckich - wypadł los chronić ją i strzec przez całe życie. Relikwia ta ma ponad 150 lat. Była przekazywana z pokolenia na pokolenie i jest świadkiem świątecznych, uroczystych, jak i smutnych i tragicznych stron z życia katolickiej rodziny.

Od tamtej pamiętnej chwili minęło już ponad 10 lat, kiedy to zapewne zapoczątkował on odliczanie...

 

Celem ZPU jest organizacja i koordynacja działań członków Związku, na rzecz społecznego, oświatowego, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju mieszkających na Ukrainie obywateli polskiego pochodzenia, obrony ich praw obywatelskich i narodowościowych.

W ciągu najbliższych 4 lat ZPU planuje realizować podane poniżej cele i zadania.

  1. I.                   SPRAWY ORGANIZACYJNE, SPOŁECZNE
  1. 1.        Działać zgodnie z Konstytucją Ukrainy, normami Prawa ukraińskiego i międzynarodowego, takimi jak Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i innych aktów z poczuciem obowiązku lojalności, wierności i patriotyzmu wobec swego państwa, jakim jest niepodległa Ukraina.
  2. 2.       ...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України