Dziś: czwartek,
22 marca 2018 roku.
Przegląd do nr 563 – marzec 2018 r.
Polacy Ukrainy
Nasi górą!


Wadim Nehrebecki z drżeniem serca trzyma w rękach rodzinną relikwię

Wadim z drżeniem serca trzyma w rękach relikwię rodziny, którą otrzymał z rąk dziewięćdziesięcioletniego dziadka Zygmunta. Od teraz jemu - najmłodszemu potomkowi rodziny Nehrebeckich - wypadł los chronić ją i strzec przez całe życie. Relikwia ta ma ponad 150 lat. Była przekazywana z pokolenia na pokolenie i jest świadkiem świątecznych, uroczystych, jak i smutnych i tragicznych stron z życia katolickiej rodziny.

Od tamtej pamiętnej chwili minęło już ponad 10 lat, kiedy to zapewne zapoczątkował on odliczanie...

Pamięć

Uroczystości poświęcone upamiętnieniu pierwszej rocznicy śmierci słynnej Wiktorii Radik stały się nieprzeciętnym wydarzeniem polonijnym w Kijowie. Po przedpołudniowej Mszy Świętej za ukojenie Jej duszy w kościele pw. św. Mikołaja, dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na cmentarzu Bajkowa.

Mimo przenikającej chłodem aury, przy grobie Wiktorii zebrała się spora gromada członków Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Towarzystwa Polaków „Zgoda”, przyjaciół i koleżanek tej wybitnej artystycznej wedety. W centrum zebranych: pani Ania – córka Wiktorii oraz pani Czesława – matka Wiktorii, których przybycie powitano bardzo serdecznie.

Przy grobie postawiono piękny portret...

W zdrowym ciele zdrowy duch

 „Czym jest zdrowie trzeba wiedzieć – o zdrowie trzeba dbać”- pod takim hasłem odbyła się zabawa sportowa w Borodziance, w której wzięło udział 15 rodzin o polskim pochodzeniu.

Pani Lina Ostryńska, nauczycielka Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków w Borodziance, w ramach III Forum Młodych Polaków na Ukrainie, organizowanego przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Senatu RP, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zorganizowała dla dzieci i rodziców ciekawe gry, konkursy oraz ćwiczenia, skierowane przede wszystkim na wzbogacenie wiedzy, oraz rozszerzenia umiejętności dotyczących...

Z życia ośrodków

Mamy ustalone tradycje: rok akademicki zaczynamy odśpiewaniem hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła...” i „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”.

Nowy rok zaś zaczyna się od śpiewania kolęd i dzielenia się opłatkiem. W tym roku jak i w ubiegłym, „Dom Polski” odwiedził o. Michał Brankiewicz z kościoła pw. Św. Aleksandra. Pobłogosławił wszystkim obecnym, opowiedział o sobie. O. Michał zachęcał gości i studentów do nauki języka polskiego, do szanowania wartości chrześcijańskich.

Maria Siwko, dyrektor „Domu Polskiego”, stworzyła atmosferę radości i święta. Było bardzo przytulnie: piękne obrusy, zasłony i firany w kolorach flagi polskiej, ogromna biblioteka, prasa w języku polskim...

Śnieżka rośnie w siłę

W grudniu 2017 r młodzi liderzy kijowskich organizacji polonijnych (niektórzy już po raz drugi): Kijowskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i kreatywni”, Związku Polaków Lewego Brzegu i Stowarzyszenia Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Polanie znad Dniepru” mieli szczęście rozwijać swoje zdolności liderskie na trzecim Forum Młodych Polaków, które miało miejsce w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Zadaniem Forum było zebranie młodych ludzi z całej Ukrainy i zachęcenie ich do wspólnej pracy.

Tematem przedsięwzięcia stała się kumulatywna refleksja na temat jedności i wartości wspólnego dzieła....

Konkurs Talentów

Na początku lutego w przyjaznej atmosferze, w po brzegi wypełnionej sali Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Sołomiańskiej dzielnicy miasta Kijowa odbył się konkurs talentów pod hasłem „Twój czas!”. Ten konkurs był zorganizowany i przeprowadzony przez uczestników III Forum Młodych Polaków: Swietłaną Bulanowa, Karolinę Milenę Jermak, Nikitę Gałkę, Olgę Zozulę, Marię Zinoruk. Koncert był częściowo dofinansowany przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europiejskiego w Iwano-Frankiwsku.

W Konkursie brały udział dzieci i młodzież z polskich rodzin, z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków na Ukrainie, z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków Lewego...

Pamięć

W dniu 8 kwietnia 1863 r., podczas narady pułkowników Edmunda Różyckiego i Zygmunta Miłkowskiego z gen. Józefem Wysockim, wyznaczono termin rozpoczęcia walki na Ukrainie na miesiąc później. Ustalono też, że z chwilą wybuchu powstanie otrzyma wsparcie oddziałów formowanych w zaborze austriackim pod komendą Wysockiego. Oddziały powstańcze miały skoncentrować się we wszystkich powiatach województw ukraińskich i rozpocząć walkę w nocy z 8 na 9 maja 1863 r. Wobec odmowy przystąpienia do niej komitetu powstańczego na Podolu, powstanie wybuchło jedynie w dwóch województwach (kijowskim i wołyńskim).

W kijowskim większość oddziałów została rozbita w ciągu dwóch dni,...


Zawsze miłej, cierpliwej i uśmiechniętej, wciąż o pamiętającej ludziach, naszej kochanej Pani Prezes Irenie Gilowej w związku z osiągnięciem pełnoletności życzenia szczęścia, realizacji wszystkich inicjatyw, wyłącznie pozytywnych chwil w życiu osobistym oraz zadowolenia z dalszej współpracy z nami -...

Celem ZPU jest organizacja i koordynacja działań członków Związku, na rzecz społecznego, oświatowego, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju mieszkających na Ukrainie obywateli polskiego pochodzenia, obrony ich praw obywatelskich i narodowościowych.

W ciągu najbliższych 4 lat ZPU planuje realizować podane poniżej cele i zadania.

  1. I.                   SPRAWY ORGANIZACYJNE, SPOŁECZNE
  1. 1.        Działać zgodnie z Konstytucją Ukrainy, normami Prawa ukraińskiego i międzynarodowego, takimi jak Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i innych aktów z poczuciem obowiązku lojalności, wierności i patriotyzmu wobec swego państwa, jakim jest niepodległa Ukraina.
  2. 2.       ...

Z życia środowisk

Tak można scharakteryzować przekrój uczestników wspaniałego świąteczno-noworocznego spotkania zorganizowanego 11 stycznia przez Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza w Kijowie w bibliotece noszącej imię polskiego wieszcza.

Inaugurując spotkanie prezes Stowarzyszenia Irena Gilowa przywitała i pozdrowiła obecnych z okazji świąt, które już minęły i tych, które jeszcze nastąpią, przedstawiła licznie zgromadzonych gości, w tym attaché Konsulatu RP w Kijowie Klaudię Tenoudji i prezesów bratnich organizacji polskich stolicy.

W iście rodzinnej atmosferze

30 grudnia 2017 r. w sali koncertowej "Orbita" Związek Polaków „Polonia” w Zaporożu przeprowadził uroczyste noworoczne spotkanie.

Okazała sala koncertowa była w stanie pomieścić wszystkich uczestników i zaproszonych na imprezę. W spotkaniu, oprócz organizatorów, wzięli udział goście z czeskiego Stowarzyszenia „Bohemia”, znakomici mieszkańcy miasta, nauczyciele języka polskiego.

Szczególnym akcentem imprezy stała się obecność nowożeńców - Polaków z Zaporoża, wesele których odbyło się w dniu spotkania. Wszyscy obecni serdecznie gratulowali młodej parze.

W zaprezentowanym świątecznym programie koncertowym, nie zapomniano oczywiście o prezentach dla maluchów z polskiej organizacji. Brzmiały wiersze dla dzieci w języku polskim,...

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України