Dziś: piątek,
20 września 2019 roku.
Przegląd do nr 599 – wrzesień 2019 r.
Polacy Ukrainy
Sukcesy sceniczne

Grupa 14 uczestników amatorskiej twórczości artystycznej Białocerkiewskiego Centrum Edukacji i Kultury Polskiej (przewodnicząca - Natalia Cukan) wzięła udział w XXIX Światowym Festiwalu Twórczości Marii Konopnickiej, który przebiegał w polskim Przedborzu w dniach 15-19 sierpnia 2019 r. Gospodarze imprezy niezwykle gościnnie przywitali gości z Ukrainy, zapewnili bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, wycieczki po mieście – pokazali lokalne muzea i kościół.

Na Festiwalu dominowała świąteczna i przyjazna atmosfera. Nasi uczestnicy zaprzyjaźnili się z amatorami z Białorusi i Litwy. Rywalizacja na scenie nie była łatwa, ale nie na próżno tak sumiennie staraliśmy...

 
Курси

Цього літа приємною справою було скерування пані Яніни Якубів Спілкою поляків «Астер» м. Ніжина та Консульським відділом Посольства Республіки Польща в Києві на тритижневі курси з польської мови, історії та культури в Любліні, організовані в Центрі польських мови та культури для Полонії та чужоземців та профінансовані Міністерством національної освіти Польщі.

За свідченням пані Яніни, дуже...

 

15 серпня з нагоди 99-ї річниці перемоги над Червоною армією члени спілки поляків Запоріжжя «Полонія» (керівник Лідія Єгорова) відвідали ряд заходів, в яких вшанували пам’ять героїв війни 1920 року.

За словами керівника Лідії Єгорової, заходи цього року несуть особливий характер. Вона підкреслила, що мова йде не тільки про те, щоб відзначити «Чудо на Віслі», а й показати, що перемога у Варшавській битві...

 
EX LIBRIS

Нещодавно в місті Харкові вийшов друком біографічний словник «Видатні поляки і Харків  (1805 – 1918) Любові Жванко.

Авторка, ґрунтуючись на багатій джерельній базі, подає 65 біографічних нарисів про відомих поляків, доля яких упродовж 1805 –  1918 років у різний спосіб була пов’язана з Харковом. Це перша спроба зібрати у такий спосіб «під одним дахом» видатних і знакових поляків, які...

 
Kultura zespala

W niewielkiej miejscowości Szaróweczka, leżącej dziś już nieopodal granic administracyjnych stolicy regionu miasta Chmielnicki (dawnego Płoskirowa) tańczono mazura i śpiewano polskie piosenki.

25 czerwca przybyło tu ponad 12 zespołów tanecznych i wokalnych, aby wziąć udział w trzecim dorocznym Festiwalu Kultury Polskiej „Perła Podola”. Dwa poprzednie festiwale gościły miasta Chmielnicki i Gródek Podolski. Festiwalową scenę urządzono na dziedzińcu kościoła Matki Bożej Różańcowej. Występy odbywały się w dwóch językach. Kompozytorzy z Chmielnickiego Jurij i Nelly Singalewiczowie specjalnie z tej okazji skomponowali piosenkę o Szarowieczce – ostoi przyjaźni i...

 
Festiwal

Jak co roku, Polskie Towarzystwo „Polonia” w Jużnoukraińsku, we współpracy z parafią rzymskokatolicką pw. św. Antoniego z Padwy 15 czerwca 2019 roku przeprowadzili kolejny V Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej, połączony z obchodami parafialnego święta św. Antoniego Padewskiego pod hasłem: „Bóg zwrócił nam Ojczyznę” i pod przewodnictwem J. E. Biskupa Odesskiego Bronisława Bernackiego. Biskup serdecznie pozdrowił wszystkich obecnych na Uroczystej Liturgii i zapewnił o pamięci modlitewnej w intencji Polaków, dzięki której na Południu Ukrainy rozwija się polska kultura i Kościół Katolicki. Podczas Liturgii parafianie uroczyście powitali relikwie św....

 
Jubileusz


Dyplom uznania dla dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu Ireny Perszko wręczył Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński

W Żytomierzu odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia powstania Domu Polskiego w Żytomierzu. Uroczystości zainaugurowała msza święta w katedrze św. Zofii odprawiona w intencji Polaków Żytomierszczyzny i z okazji jubileuszu placówki. Mszę celebrował Kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. Ryszard Karapuda TChr. Następnie uroczystość kontynuowano w sali Żytomierskiej Filharmonii Obwodowej.

Część...

 
Nasz wkład w promocję mowy, kultury i tradycji polskiej


Pamiątkowe zdjęcie z Jubileuszu 20-lecia Związku Polaków Zaporoża

Związek Polaków Zaporoża (ZPZ) „Polonia” obchodzi w tym roku okrągłą datę - 20-lecie działalności. Na jubileuszowe uroczystości do Zaporoża przybyła delegacja z Konsulatu RP w Charkowie, na czele z Konsulem Generalnym Januszem Jabłońskim.

Niezmienny prezes ZPZ „Polonia” - Lidia Jegorowa

Ale nie był to jedyny poważny powód, aby odwiedzić miasto Zaporoże. Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, prezes ZPZ „Polonia” Lidia Jegorowa, została nagrodzona...

 
Podsumowanie roku szkolnego


Laureaci „Dni literatury i kultury słowiańskiej”

Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny na bazie Wyspecjalizowanej Szkoły І-ІІІ stopnia nr 1 z pogłębioną nauką języków słowiańskich przeprowadziło festiwal „Dni literatury i kultury słowiańskiej” wraz z podsumowaniem roku szkolnego.

Uczestnicy imprezy przedstawili zebranym znakomity spektakl, będący ilustracją ich rzetelnej pracy twórczej, złożony m.in. z niezapomnianych utworów Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej, Marii Konopnickiej.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły Olena Plygań, p.o. prezesa Stowarzyszenia Oleg...

 
Edukacja

W dniach 25-29 maja w Warszawie odbył się staż przedmiotowo-metodyczny dla nauczycieli polonijnych z Ukrainy i Białorusi. Z Kijowa uczestniczyły w nim nauczycielki języka polskiego jako obcego panie Natalia Bordiuh i Oksana Zajczenko ze Związku Polaków Lewego Brzegu.  Staż był zorganizowany przez Fundację „Wolność i Demokracja” i realizowany w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na początku nauczyciele mieli warsztaty integracyjne przeprowadzone przez trenerów Zofię Domaradzką Grochowalską i Marcina Grochowalskiego, którzy swoją wiedzą i pasją zachęcili wszystkich uczestników do wspólnej integracji. W programie były też...

 
Podróże kształcą

Wiceprezes Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster" w Nieżynie Maksym Potapenko i wykładowca Krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego Mateusz Kamionka zorganizowali dla członków Stowarzyszenia i nauczycieli Nieżyna podróż do...

 
Rewizyta uczniów jarosławskich szkół w Nieżynie

Współpraca z polskim miastem Jarosław została zapoczątkowana w grudniu ubiegłego roku. Wtedy to do Polski przyjechało ponad 20 uczniów z Nieżyna, którzy przez prawie tydzień przebywali w polskich rodzinach. Miały wtedy okazję lepiej poznać język i kulturę polską oraz pracę polskich szkół.

Podobnie jak i wtedy, tak i teraz wizyta mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu w realizację projektu Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Aster” i nauczycielki języka polskiego pani Lucyny Ejmy.

22 maja br. 15 uczniów Szkół Podstawowych nr 4, 5, 6, 9 i 11 wraz z opiekunami Barbarą Januszkiewicz i Mariuszem Litwinem przyjechało do...

 

Celem ZPU jest organizacja i koordynacja działań członków Związku, na rzecz społecznego, oświatowego, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju mieszkających na Ukrainie obywateli polskiego pochodzenia, obrony ich praw obywatelskich i narodowościowych.

W ciągu najbliższych 4 lat ZPU planuje realizować podane poniżej cele i zadania.

  1. I.                   SPRAWY ORGANIZACYJNE, SPOŁECZNE
  1. 1.        Działać zgodnie z Konstytucją Ukrainy, normami Prawa ukraińskiego i międzynarodowego, takimi jak Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i innych aktów z poczuciem obowiązku lojalności, wierności i patriotyzmu wobec swego państwa, jakim jest niepodległa Ukraina.
  2. 2.       ...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України