Dziś: niedziela,
22 października 2017 roku.
Przegląd do nr 553 październik 2017 r.
Polacy Ukrainy
Erudycyjne kolonie

W ramach projektu pt.: „Aktywna promocja historii, kultury i języka polskiego dla młodzieży polonijnej z Ukrainy” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowanego z budżetu Miasta Tarnowa, dzieci ze Stowarzyszenia Polaków Białocerkiewszczyzny na zaproszenie Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, spędziła dwa tygodnie w Tarnowie.

Młodzież przeszła ciekawymi szlakami historycznymi związanymi z dziejami Tarnowa, historycznymi postaciami, poznała uroki regionu Małopolski, zwiedziła Sandomierz, Kraków, Kopalnię Soli...

Goście z Łodzi

20 września b.r. w Domu Polskim w Kijowie obyło się spotkanie z uczniami i nauczycielami gimnazjum im. Ofiar Katynia z Łodzi. Opiekę duchową sprawował ksiądz Prałat Tadeusz Weber, pomagał mu p. Mieczysław Góra, który przez wiele lat w sposób czynny bierze udział w ekshumacjach na wszystkich cmentarzach Katyńskich.

Powitały wszystkich obecnych pani Konsul Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Klaudia Tenoudji i pani dyrektorka Domu Polskiego.

Pani Konsul mówiła o ogromnym znaczeniu pamięci narodowej, o ważności wiedzy historycznej, o tym żeby nikt z bohaterów polskich nie...

Z życia ośrodków

15 sierpnia obchodziliśmy Dzień Wojska Polskiego, jeździliśmy na mszę do Bykowni, żeby upamiętnić ofiary stalinowskie.

(7 września) Początek roku akademickiego w Domu Polskim w Kijowie, jak zawsze, był obfity w wydarzenia.

2 września b.r. mieliśmy zacnych gości podczas czytania słynnego dramatu wieszcza narodowego Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Kierownik wydziału konsularnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie p. Tomasz Dederko uhonorował naszą imprezę swoją obecnością, przybyli liczni absolwenci kursów językowych.

Na samym początku czytania p. Konsul Dederko powiedział...

Pół roku temu odeszła od nas śp. Wiktoria Radik

(Wspominamy dziś niektóre wydarzenia i fakty, dotyczące jej działalności w dziedzinie kulturalnej i społecznej na naszych Ukraińskich kresach Polonijnych.)

W listopadzie 1989 roku, na fali entuzjazmu patriotycznego i rozwoju ruchu demokratycznego na Ukrainie, w Kijowie z inicjatywy Wiktorii Radik - chórmistrza Narodowego Teatru Opery i Baletu im. Tarasa Szewczenki, stworzony został Zespół Folkloru Ukraińsko-Polskiego „Łastiwki-Jaskółki”.

Celem działalności twórczej tego oryginalnego Zespołu był rozwój kreatywnej współpracy i kontaktów międzyludzkich i społecznych między dwoma narodami - polskim i...

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

W stołecznej szkole nr 175 im. W. Marzenki kolorowo, gromko i wesoło przebiegała inauguracja roku szkolnego w Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków Ukrainy. Jej wieloletnie już pomyślne funkcjonowanie możliwe jest dzięki wsparciu Wydziału Konsularnemu przy Ambasadzie RP w Kijowie, Fundacji Wolność i Demokracja ” konsekwentnie realizującej projekt „Biało-czerwone ABC” oraz akceptacji ze strony Kuratorium Oświaty Dzielnicy Szewczenkowskiej Kijowa.

Jak przypomniał, na wstępie, prezes ZPU Antoni Stefanowicz zajęcia edukacyjne, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzone będą jednocześnie także w siedzibie Związku...

Pod Pegazem


Poezję, pod parasolem, czyta Igor Dowgoliuk

W dniu urodzin Juliusza Słowackiego tj. 4 września zebrała się liczna grupa sympatyków jego poezji, by przy pomniku poety w Kijowie, znajdującym się w sąsiedztwie Kościoła św.Mikołaja oddać cześć człowiekowi, który poprzez swoją twórczość wniósł ogromny wkład do kultury Polaków.

W spotkaniu i czytaniu poezji mistrza, tradycyjnie wzięła niewielka grupa członków Stowarzyszenia Kulturalnego „Zgoda” z p.o. prezesa Olegiem Krysinem oraz licznie przybyli członkowie...

Front nie zawsze jest z przodu


Prawdziwy kunszt gry na gitarze pokazała Wiktoria Zadko ze swoją uczennicą Oleną Tibirkową na uroczystym Koncercie Muzycznym w Kijowie z okazji Święta Wojska Polskiego

W Kijowie, w DOMU KINO odbył się uroczysty Koncert Muzyczny z okazji Święta Wojska Polskiego. W uroczystości wziął udział Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło, Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie płk Mariusz...

Historia kołem się toczy

Działacze m. Bojarki, zrzeszeni w Związku Polaków „Bez Granic” przedstawili unikatowy ukraińsko-polski projekt pod dewizą „Razem - ramię przy ramieniu”.

12 września 2017 roku w Sali Kominkowej Drugiej Kaponiery Cytadeli Kijowskiej, odbyła się prezentacja tego audiowizualnego projektu - przedsięwzięcia, powiązanego z rocznicą Bitwy Warszawskiej stoczonej z bolszewikami 15 sierpnia 1920 r. , która to zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji na Europę Zachodnią.  Były to lata wspólnych zmagań Wojska Polskiego i Armii Ukraińskiej...

Festiwal

Przepięknego sierpniowego dnia, w cyklu imprez poświęconych 26. rocznicy niepodległości Ukrainy, Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster" (m. Nieżyn) godnie zaprezentowało polską kulturę, folklor i tradycyjną kuchnię polską w Czernichowie - na folklorystycznym Festiwalu Kultur Narodowych „Poleskie Koło”.  Nie zważając na wieloletnie już uczestnictwo w tym festiwalu, członkowie Stowarzyszenia przygotowywali się doń, jak gdyby przybyli tu po raz pierwszy - skrupulatnie i starannie.

Wyjątkowy podziw organizatorów i gości święta wzbudziła prezentacja polskiej kuchni, gdzie każdy...

Upamiętnianie historii

Od 1992 roku grupa entuzjastów Sekcji Opieki nad Zabytkami Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda” działającego przy Związku Polaków na Ukrainie systematycznie prowadzi pracę naukowo-badawczą i ratunkową w celu zachowania polskich miejsc pamięci narodowej − pomników i grobów (ponad 300) na Nekropolu Bajkowa w Kijowie.

Akcja „Sprzątajmy polskie groby” trwa od wiosny do jesieni i pracę w jej ramach wykonywane są regularnie. Utrzymuje się i uporządkowuje przy tym miejsca pochówku nie tylko Polaków, ale także mogiły i nagrobki przedstawicieli innych narodów, spoczywających na terytorium historycznej polskiej parceli Cmentarza Bajkowa.

W okresie zimowym prowadzone są pracę naukowo-badawcze w archiwach Kijowa, wyniki których były wielokrotnie...

Edukacyjny wypoczynek w Polsce

W pierwszej połowie lipca grupa nastolatków z Kropywnyckiego - najlepszych uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej Stowarzyszenia Polaków „Polonia” im. Karola Szymanowskiego wyjechała na kolonie w polskie Tatry. Letni pobyt edukacyjny zrealizowany był przez Fundację Wolność i Demokracja, w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie”                                      

Nie było czasu na nudę


Mazury - Hotel Pałac Rodowo

Dzięki wieloletniej współpracy z Fundacją „Rodowo” i dofinansowaniu ze środków „Polsko-Niemieckiej współpracy z młodzieżą” z końcem lipca nieliczna grupa uczestników z Ukrainy w wieku 13-17 lat z opiekunami przyjechała do Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży.

Nawet po bezsennej nocy i 9-godzinnej kolejce na granicy wszyscy uczestnicy międzynarodowego projektu byli szczęśliwi w oczekiwaniu na niezapomniane wrażenia , które czekały na nich w Camp „Rodowo”. Ważnym aspektem...

Kultura

W tym roku znacznie zwiększyła się liczba uczestników Międzynarodowego Internetowego Konkursu Dziecięcej Muzyki Strunowej „Czarodziejskie smyczki”. Istotnie podniósł się poziom uczestników konkursu grających na znakomitych, ale nie prostych instrumentach.

Jury Konkursu w składzie: Zasłużonego Artysty Ukrainy Aleksandra Gonobolina (Chersoń), wykładowców Instytutu Muzyki im.R.Gliziera, Andrzeja Fesinka  (Kijów), docenta HMAU im. P.I.Czajkowskiego, Wiktorii Kylinkowej  (Kijów), wykładowcy- metodysty Lwowskiej Państwowej Szkoły Sztuki Nr 10 Małgorzaty Kruk i otrzymało ogromne podziękowanie za...

Impreza

Jak co roku, Polskie Towarzystwo „Polonia” w Jużnoukraińsku, we współpracy z parafią rzymskokatolicką pw. św. Antoniego z Padwy w Jużnoukraińsku organizowało 10 czerwca 2017 roku już trzeci z kolei Festiwal Kultury Polskiej. Celem Festiwalu jest poszerzenie, promocja Polskich Tradycji oraz spotkanie wspólnot polonijnych z Południa Ukrainy i podzielenie się dorobkiem artystycznym i naukowym członków organizacji. W festiwalu wzięło udział dziewięć wspólnot z południa Ukrainy:

- Polskie Towarzystwo ,,Polonia” z Jużnoukraińska

- Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie

- Obwodowe Towarzystwo Polskie...

Impreza

Pogoda nie zrobiła niespodzianki i w niedzielę wszystkich uczestników Święta Kultury Polskiej w Kompleksie Rekreacyjnym „KRAKÓW” znajdującym się na wylocie drogi do Żytomierza, przywitała pięknymi, ciepłymi promieniami słońca, choć i z czasem postraszyła deszczem.

Festiwal zorganizowany pod egidą Polskiej Organizacji Turystycznej na Ukrainie, otworzył Prezes POT-u, Jerzy Szczurek.

Było to niecodzienne wydarzenie kulturalne, w którym wzięli udział m.in. członkowie Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Krynica” na Ukrainie i Szkoła Języków Obcych LINGUA NOVA  w Kijowie.

W czasie Festiwalu szef kuchni z Krakowa przeprowadził Master Klass i pokazał jak w warunkach „domowych” można zrobić bardzo smaczną kiełbasę (tzw....

Z życia ośrodków

W malowniczej miejscowości Bojarka, przy jej głównej ulicy Chreszczatyk w Centrum Pomocy Żołnierzom Antyterrorystycznej Operacji i ich Rodzinom znajduje się siedziba Związku Polaków miasta Bojarki. Na czele organizacji stoi Helena Sedyk, pochodząca z dawnego polskiego szlacheckiego rodu Drobyszewskich. Prezes Związku jest dziennikarką z wieloletnią praktyką, osobą energiczną, istnym generatorem pomysłów. To ona właśnie zainicjowała i zorganizowała ukraińsko-polski festiwal pod dewizą „NOWE BLASKI NIECH OKRASZĄ ukrainę naszą”, który w ciągu trzech kolejnych lat jednoczy Ukraińców i Polaków...

Dziennik Kijowski