Dziś: środa,
21 lutego 2018 roku.
Przegląd do nr 562 – luty 2018 r.
Edukacja

W lutym rozpoczyna się rekrutacja do Programu Stypendialnego dla Polonii oraz Programu Lektorzy prowadzona przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), która zastąpiła Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

JAKI JEST CEL PROGRAMU?

Zwiększenie mobilności poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych w Polsce oraz poprawa znajomości z języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych.

Wyksztalcenie przedstawicieli elit znających język, kulturę i historię Polski, którzy po powrocie do swoich krajów będą pełnić rolę ,,ambasadorów" Kraju.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Do młodzieży polskiego pochodzenia z szeregu krajów w tym Ukrainy, spełniających następujące warunki:

- w przypadku studiów I stopnia maksymalnie...

Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie
na rok szkolny 2018/2019.

Zapraszamy do Liceum osoby ambitne po 9 klasie, które pragną zdobyć dobre wykształcenie w Polsce oraz dzieci do Szkoły Podstawowej do klas I-VIII, mieszkające wraz z rodzicami w Warszawie

Od 16 lat uczymy młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu. Mamy doświadczonych nauczycieli i wychowawców. Potrafimy dobrze przygotować młodzież do zdania polskiej matury i do studiowania na wybranej uczelni wyższej w Polsce. Szkoła i internat znajdują się w centrum Warszawy w dzielnicy Mokotów, w miejscu chronionym, bezpiecznym i przyjaznym.

Od 2 lat przyjmujemy też do polonijnej Szkoły Podstawowej Kolegium św. St. Kostki dzieci, które przebywają w Warszawie wraz z rodzicami, a pochodzą z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji i innych krajów.

Oferujemy:

  • zwiększoną...

Brzmienie mowy

„Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w dżdżysty dzień na drzewie?” - zapytano w czasopiśmie "Polonistyka" w 1998 r. Ten żartobliwy "łamaniec" językowy, obok popularnego "chrząszcza ze Szczebrzeszyna", doskonale oddaje brzmienie polszczyzny. Nawet Polacy mają niekiedy problem z wymówieniem takich zdań - dla cudzoziemców zaś nasz język brzmi tak, jakby składał się wyłącznie z szeleszczących spółgłosek.

Obcokrajowcy próbujący opisać polszczyznę porównują ją czasem do szumów i zakłóceń powstałych przy szybkim regulowaniu skali w odbiorniku radiowym. Niektórzy żartem wskazują na zbieżność brzmienia języka polskiego z dźwiękiem silnika.

W Rosji i w ogóle za wschodnią granicą...

Program TVP Polonia udostępnia na stronie internetowej http://poloniawszkole.tvp.pl/ specjalne programy edukacyjne pomocne w nauczaniu j. polskiego oraz wiedzy o Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną, wykorzystania dostępnych na niej materiałów i narzędzi dydaktycznych podczas zajęć w szkołach sobotnich, a także do szerokiego rozpowszechniania informacji o...

Zawiłości językowe

Pierwszy państwo polskie nazwał Rzecząpospolitą Wincenty Kadłubek (zm. 1223). Słowo rzeczpospolita oznacza rzecz publiczną (wspólną dla wszystkich) lub republikę i jest kalką łacińskiego zwrotu res publica. Słowo republika, będące bezpośrednim zapożyczeniem, nie jest używane w języku polskim w odniesieniu do Polski. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, jedyną urzędową nazwą kraju jest Rzeczpospolita Polska, a nazwa „Polska” nie pojawia się w żadnym obecnie obowiązującym polskim akcie prawnym. W kontekście poprawności językowej słowo Polska w nazwie oficjalnej jest przymiotnikiem, a nie rzeczownikiem (łac. Respublica Polona, a nie: Respublica Polonia), stąd prawidłowa forma...

Ciekawostki językowe

Czy SŁOMIANY WDOWIEC ma SŁOMIANY ZAPAŁ?

Przymiotnik tworzący oba frazeologizmy ma taką samą postać, ale inne znaczenie. Słomiany ze "słomianego zapału" odsyła do skojarzeń ze słomianym ogniem, czyli z gwałtownym, jasnym i gorącym, lecz krótkotrwałym, szybko gasnącym płomieniem, jakim pali się sucha słoma.

Słomiany w "słomianym wdowcu" odwołuje się do dawnego znaczenia, dziś już nieużywanego, zachowanego właśnie w tym frazeologizmie: 'marny, lichy; także: niepewny, nieprawdziwy'.

 Słomiany wdowiec, czyli żonaty mężczyzna, którego żona na jakiś czas wyjechała, to zatem taki "niepewny wdowiec", "lichy wdowiec", bo wprawdzie chwilowo wolny, ale bez większych szans na to, że będzie znów "dyspozycyjny", to znaczy gotów do...

Ciekawostki językowe

W dawnej Polsce nie "palono", lecz "kurzono". "Kurъ" w prasłowiańszczyźnie oznaczał dym, który jest wszak nieodłącznym elementem palenia. Stąd właśnie staropolskie "kurzyć" 'dymić, palić'.

Od "kurzenia" z kolei wziął się przymiotnik 'kurny" 'zadymiony'. Problem zadymienia dotykał dawniej te chaty, które nie miały kominów, więc pełne były dymu z pieca. Dlatego domy te nazywano "kurnymi chatami".

Dziś chat kurnych już nie ma, lecz dawna polszczyzna przetrwała wśród palaczy, którzy wciąż "kurzą papierosy". Ale to nie koniec peregrynacji tego słowa.

Od staropolskiego "kurzyć" utworzono dzisiejszy "kurz" jako 'pył powstały z piasku, ziemi, węgla itp.'. I dopiero od tego "kurzu" wtórnie utworzono czasownik "kurzyć", czyli 'pokrywać kurzem, wzbijać...

Dla chłonnych wiedzy


Podczas zajęć praktycznych

W czerwcu bieżącego roku dyrektorzy szkół sobotnio-niedzielnych oraz prezesi organizacji polskich prowadzących działalność oświatową na Ukrainie mieli wspaniałą możliwość w ciągu pięciu dni wzbogacać swoją wiedzę, biorąc udział w warsztatach zorganizowanych w Warszawie przez Fundację „Wolność I Demokracja”, a finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Polski, w ramach projektu „Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie”.

 Wykłady i zajęcia praktyczne dotyczyły kwestii...

PKP UA

A czy wiesz, gdzie właściwie w Kijowie można bezpłatnie porozmawiać po polsku?

Klub Polskiego, lub jak go skrótowo nazywają uczestnicy: "PKP UA" zbiera się w Kijowie już szósty rok z rzędu. Za ten czas wiele osób zdążyło go odwiedzić, udoskonalić swe umiejętności w konwersacji, uzyskać wiedzę niezbędną dla aplikowania o Kartę Polaka, pojechać na studia lub znaleźć pracę w Polsce, a rzecz najważniejsza - zapoznać się z doprawdy wesołą i nieudawaną kompanią, zdobyć nowych przyjaciół. Zarówno w Polsce, jak i w Europie polecają już odwiedzić...

Ku uwadze absolwentów

Co roku pod koniec wstępnego naboru do polsko-ukraińskiego programu „OsvitaPOL” wpływa wiele wniosków od oszukanych Ukraińców, którzy źle wybrali pośrednika w celu rekrutacji na polską uczelnię.

Pracownicy programu "OsvitaPOL" ostrzegają, że niedoświadczone i nieprofesjonalne firmy, których jest dziś wystarczająco dużo na rynku, obiecują zorganizowanie "bezproblemowej" rekrutacji maturzystów na polskie uczelnie, jednak nie spełniają swoich obietnic, a jedynie nabijają portfele nieuczciwie zarobionymi pieniędzmi. Z powodu niekompetencji i oszustwa wszyscy ukraińscy studenci w Polsce w 2016 roku mieli podobne problemy, które można podzielić na trzy grupy.

Przegapienie terminów wstępnego naboru

Do tego doprowadziły nieterminowo oraz nieprawidłowo...

Ku uwadze nauczycieli języka polskiego

Publikacja Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, postała w ramach konkursu projektu „Dobra edukacja polonijna. Regranting”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Opracowanie, kierowane do nauczycieli języka polskiego, składa się z dwóch części.

W pierwszej zostały omówione bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzia Web 2.0, które mogą być wykorzystywane do opracowywania autorskich materiałów dydaktycznych oraz podczas lekcji języka polskiego. Są to m.in. PiZap, PhotoPeach, Padlet, Quizlet, LearningApps, Kahoot!, Quizizz, Tagul i inne.

Znajomość tych narzędzi i umiejętność ich używania w procesie dydaktycznym przynosi wiele korzyści,...

KUL це майже 100 років традиції!

Це університет нових ідей та сповнених мрій, місце, де варто входити у доросле життя.

Університет пропонує для абітурієнтів з України:

  • диплом державного зразка престижного католицького університету
  • повні програми навчання польською та англійською мовами
  • надання пільг на оплату за навчання
  • можливість отримання стипендії та проживання у гуртожитку
  • виїзд по обміну на семестральне/річне навчання за кордон

НАВЧАЙСЯ В...

Fundacja OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku uruchomiła kompleksową i darmową platformę e-learningową do nauki języka polskiego. Platforma ma na celu promocję Polski oraz język polskiego jako atrakcyjnego, prospektywnego, łatwego w nauce i będącego największym językiem słowiańskim w UE.

Platforma działa pod domeną - www.polskijazyk.pl i umożliwia bezpłatną naukę języka polskiego online od poziomu A1 do poziomu B1, z uwzględnieniem wymogów stawianych na Certyfikowanym Egzaminie z Języka Polskiego dla Obcokrajowców. W celu zwiększenia efektywności nauki zastosowano wiele nowoczesnych i przyjaznych ćwiczeń oraz funkcjonalności umożliwiających łatwe przyswojenie i szybkie utrwalenie zdobytej...

Стартував новий набір

Як записатись?

  • Записатись на курси можна за телефонами: +38-066-121-39-42 та +38-098-210-99-98 від понеділка до п'ятниці з 10:00 до 17:00.

Що для цього потрібно?

  • Зі сторінки polinst.kiev.ua поторібно видрукувати і заповнити анкету-регламент >> http://www.polinst.kiev.ua/studying.html
  • Підписати регламент і разом з оплатою /за попередньою домовленістю/ необхідно занести до приміщення Польського Інституту у Києві /вул. Богдана Хмельницького, 29/2, оф. 17

Де...

UWAGA

Wydarzenia ubiegłych lat, w tym polskie wsparcie okazane Ukrainie, znacznie zwiększyło zainteresowanie Polską wśród Ukraińców. Z myślą o ułatwieniu kontaktów między naszymi społeczeństwami, portal „Port Europa” uruchomił bezpłatny kurs internetowy języka polskiego dla osób władających językiem ukraińskim.

Kurs składa się z kilkunastu lekcji, wysyłanych automatycznie co kilka dni na wskazany przy zapisie adres mailowy. Korzystanie z kursu jest bezpłatne, a przy zapisie użytkownik jest też domyślnie dopisywany do listy odbiorców newslettera, w którym wysyłane są m. in. informacje...

Ku uwadze maturzystów

studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe oraz kursy. Studia stacjonarne są bezpłatne (z możliwością otrzymania stypendium) dla osób posiadających Kartę Polaka.

Studia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera w zakresie stosownej specjalności.

Zdobyte kwalifikacje i dyplom uprawniają do wykonywania wyuczonego zawodu oraz umożliwiają kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Okres studiów jest bardzo krótki ponieważ trwa tylko 3,5 roku. Szkoła kształci prawie 2500 studentów zarówno dziennych jak i...

Uwaga!

Nasza szkoła jest szczególnym miejscem na mapie Krakowa. To tutaj, na kursach języka polskiego, spotykają się osoby z ponad 40 państw, niemal z każdego zakątka świata. Wszystkich łączy jedno: „Polska”, interpretowana na 1000 różnych sposobów: polska teściowa, książki Miłosza, fascynacja muzyką Chopina, odkrywanie polskich korzeni czy wycieczki rowerowe po Krakowie….

Organizowane przez nasze Centrum Varia kursy to wspaniała okazja do „zaprzyjaźnienia się” z językiem polskim, poznania polskiej kultury i spotkania ciekawych osób z całego świata. Imprezy integracyjne, warsztaty kuchni polskiej, nauka polskich piosenek, interesujące wykłady, zwiedzanie znanych i mniej znanych zakątków Krakowa... to tylko niektóre punkty naszego programu kulturalnego.

W ciągu roku...

* Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru ( SAPU)

* Szkoła Kreatywnej Fotografii (SKF)

* Szkoła Wnętrz i Przestrzeni (SWP)

* Szkoła Visual Merchandisingu (SVM)

* Szkoła Aktorska SPOT

Oferujemy naukę w trybie dziennym w języku polskim oraz Fashion College gdzie zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Czas trwania nauki to 2 lub 2,5 roku w zależności od wybranego kierunku.                                                     ...

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України