Dziś: sobota,
16 grudnia 2017 roku.
Przegląd do nr 557 grudzień 2017 r.
Gospodarka
Jak grać, żeby wygrać?

Według oficjalnych danych, w ciągu ostatniego roku ilość przeprowadzonych na Ukrainie przetargów wzrosła o 550 proc., ilość uczestników o 384 proc., a wartość ogłoszonych przetargów zwiększyła się prawie dziesięciokrotnie - od 75 do 725 mld hrywien. To ożywienie przyciąga coraz więcej zagranicznych firm. O tym, jak zapewnić sobie korzystne warunki startując w ukraińskich przetargach, mówi Oleg Nowiński, starszy prawnik ukraińskiej kancelarii prawnej  PLP Law Group.

W sierpniu 2017 roku najwięcej zamówień realizowanych było w takich sektorach jak: roboty budowlane i remonty (117 041 przetargów), produkcja spożywcza (11 868 przetargów), paliwo...

Człowiek nie żyje, aby jeść, ale je, aby żyć (Sokrates)

Udział pracujących w rolnictwie w ogólnej liczbie zatrudnionych w Polsce wynosi obecnie 10,5 proc. W krajach Unii Europejskiej większy jest on tylko w Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Grecji, czyli, na razie, może z wyjątkiem Grecji, w krajach biedniejszych od polski.

Bo nie oszukujmy się: poziom zatrudnienia w rolnictwie jest jednym ze wskaźników zamożności społeczeństwa. W najbogatszych krajach UE: Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech wynosi on już mniej niż 1,5 proc. Nawet w tak mocnych rolniczo krajach jak Francja, Dania i Holandia też nie przekracza 3 proc. Niektóre z gospodarstw tych krajów nie posiadają nawet roli, czyli są to gospodarstwa rolne ... bezrolne. Utrzymują jednak np. po kilka tys. czy nawet kilkanaście tys. sztuk świń, które karmią pochodzącą z zakupu paszą i to karmią tak,...

Praca w Polsce

W Polsce zapotrzebowanie  na kadrę zza wschodniej granicy stale rośnie. Ukraińcy pracują już w prawie co drugiej dużej firmie, co piątej średniej oraz co dziesiątej małej. Tak wynika raportu Personnel Service „Barometr Imigracji Zarobkowej”

Polska gospodarka szybko się rozwija. Z danych GUS wynika, że tylko w sierpniu o 8,8 proc. wzrosła produkcja przemysłowa, a stopa bezrobocia była na rekordowo niskim poziomie 7 proc. Krajobraz firmowy nie jest jednak tylko kolorowy. Przedsiębiorcom doskwiera brak pracowników, pogłębiający się ze względu na trendy demograficzne i emigracyjne.

Tę lukę wypełniają cudzoziemcy, w tym głównie Ukraińcy, których na polskim rynku pracy w kolejnych latach będzie coraz więcej. W całym 2017 roku może zostać wydanych nawet 2 mln...

Musisz być onlajn!

Dziś, nawet dzieci korzystają z tabletów i smartfonów. Dla nich komputer stacjonarny to przeżytek. Technologia i demografia spowodowały niewyobrażalne zmiany w zachowaniach człowieka. Na zachodzie chyba nikomu już nie przyjdzie do głowy przesyłać pieniędzy za pośrednictwem poczty. A jak to wygląda w Polsce?

Rzeczywistość coraz bardziej wirtualna

3,6 mld – tylu jest obecnie użytkowników Internetu na świecie. Ponad połowa ludzkości. Każdy z nich wysyła średnio około 50 maili. Dla porównania połączeń telefonicznych wykonuje od 2 do 20. Trudno więc nie zgodzić się ze stwierdzeniem Fredericka Newella, marketingowego guru: radio potrzebowało 35 lat zanim zdobyło 50 milionów słuchaczy, telewizji zabrało 13 lat, żeby...

Zatrudnienie

Dobra sytuacja na rynku pracy nad Wisłą sprawia, że na przyjazd do Polski decyduje się coraz więcej osób ze Wschodu. - Ale Ukrainiec wbrew obiegowej opinii nie będzie pracował za mniej niż Polak, bo musi utrzymać dwa domy - mówi Marek Strojkowski, ekspert rynku pracy z Manpower Group. - Obserwujemy to, co obserwowały zachodnie i rozwinięte kraje, gdzie Polacy przybywali do pracy. Zarobki Ukraińców nad Wisłą wynoszą średnio 2 tys. złotych.

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ciągu pierwszego półrocza polskie firmy zgłosiły chęć zatrudnienia ponad 600 tysięcy obywateli zza wschodniej granicy. W I kwartale było to 309 528, zaś w II kwartale 304 668 Ukraińców.

Na liście prac najczęściej wykonywanych przez Ukraińców w Polsce...

KPI w pamięci wychowanków

Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w pensjonacie AMELIA w Iwoniczu-Zdroju 19-21 maja 2017 r.

Profesor Wasyl Gerasymczuk i docent Swietłana Andros, reprezentujący Politechnikę Kijowską, przedstawili życie uczelni, ilustrując prelekcję zdjęciami z Kijowa. Następnie za zasługi dla środowiska inżynierskiego i rozwijanie postępu technicznego w Polsce srebrne odznaki honorowe NOT otrzymali: Paweł Wiechecki, Sylwester Lewicki, Zygmunt Nikodem i Henryk...

A propos finansów

Od 10 lutego w Polsce wprowadzono do obiegu nowe banknoty o nominale 500 zł. To najwyższy polski nominał. Zdobi go wizerunek króla Jana III Sobieskiego. Producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Nominał 500 złotych został zaprojektowany przez Andrzeja Heidricha, który jest także autorem pozostałych polskich banknotów o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł. Widnieją na nich wizerunki władców z dynastii Piastów i Jagiellonów, w kolejności chronologicznej odpowiadającej wzrostowi nominałów: Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły i Zygmunta I...

Komentarz ekonomiczny

Z otrzymanych informacji – z wiarygodnego źródła prosto z Kijowa – wynika, że gospodarka ukraińska, mimo bardzo trudnych warunków działania, zachowuje sporą żywotność i aktywność, choć znacznie zróżnicowaną. Z danych za rok 2016 PSSU (Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy) wynika, że w większości dziedzin przeważają tendencje wzrostu a nie spadku. Przyjrzyjmy się więc tym danym bliżej…

I tak – produkcja przemysłowa wzrosła o 2,4%, w tym przemysłu hutniczego o 5.9%, ale maszynowego tylko o 1,3%. Wartość prac w budownictwie wzrosła o 13,1%, a przewozów transportowych o 3,8%, przy jednoczesnym spadku o 6% przewozów pasażerskich.

Bardziej szczegółowo przyjrzyjmy się sytuacji w ukraińskim handlu zagranicznym, bo ten jest...

Dziennik Kijowski