Dziś: piątek,
22 czerwca 2018 roku.
Przegląd do nr 570 – czerwiec 2018 r.
Kultura
Wieczór literacki

W ciepły słoneczny czerwcowy dzień w przytulnej świetlicy kijowskiego Domu-Muzeum M. Rylskiego, dominował język ukraiński i polski, gdyż tematem spotkania była poezja znanej Noblistki Wisławy Szymborskiej z okazji rocznicy jej urodzin.

Dyrektor muzeum Wiktoria Kołesnyk, otwierając wieczór literacki, podkreśliła, że corocznie, już niemal od półwiecza, tutaj, w rodzinnym gnieździe koryfeusza ukraińskiej poezji odbywają się prezentacje klasycznej oraz współczesnej poezji europejskiej, w tym i polskiej, co sprzyja ukraińsko-polskim powiązaniom kulturowym.

Organizatorką recitalu była dobrze znana w Polonii ukraińskiej, znakomita pianistka Helena Arendarewska, która akurat kilka dni...

Malarze malują oczyma miłości i tylko oczyma miłości należy ich oceniać. (Gotthold Lessing)


Kazimierz Liżewski zapoznał zwiedzających z ekspozycją swych prac

Artysta... Kim on jest? Zapewne, to ten, kto ostrzej, niż inni odczuwa piękno świata i potrafi donieść je do ludzi. Taka myśl się nasuwa, kiedy oglądasz obrazy Kazimierza Liżewskiego.

Ten utalentowany artysta samorodek urodził się 5 marca 1940 roku w Stawiszczu (w obwodzie kijowskim) w rodzinie Stanisława i Solomei Liżewskich.

Ich prastary ród ma polskie korzenie, stąd od dzieciństwa język polski i ukraiński, były mu bliskie sercu. Tragicznymi dla jego rodziny, jak i dla wielu Polaków, mieszkających na Ukrainie,...

Koncert z jubilatem

Dla kierownika Katedry Polonistyki KNU -  członka korespondenta NANU prof. dr hab. Rostysława Radyszewskiego dzień otwarcia zainicjowanej przez niego, którejś to już z kolei, konferencji był dniem wyjątkowym.

Akademik, dyrektor Instytutu Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Mykoła Żulynskyj w imieniu Prezydenta Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Borysa Patona wręczył mu podziękowanie i gratulacje z okazji 70-lecia urodzin podkreślając, że jest on naukowcem szeroko znanym za granicą, który w ciągu wielu dziesięcioleci wspierał więzi ukraińsko-polskie. Jego dorobek to blisko 400 publikacji, w tym 11 monograficznych. Pod jego kierownictwem obroniło swe prace habilitacyjne 8 doktorów i 30...

Stanisław Szewczenko – poeta i tłumacz


Stanisław Szewczenko i jego dorobek twórczy

W Białymstoku w ramach XIX Dni Kultury Kresowej odbył się wieczór pod dewizą „W kręgu „Marii” Antoniego Malczewskiego” poświęcony Stanisławowi Szewczence - ukraińskiemu poecie i tłumaczowi, autorowi antologii i wyborów twórczości polskich poetów.

Na spotkaniu, które prowadził polski historyk literatury Waldemar Smaszcz autor opowiedział o swoim przekładzie „Marii” Antoniego Malczewskiego na język ukraiński, jak również o najnowszym tomiku wierszy pt. „Nic oprócz...

Znad pięciolinii


Tuż po koncercie… od lewej: Pawło Gintow, Jewhen Lewkulycz, Alfonso Soldano, Wiktoria Żad’ko, Antoni Stefanowicz

Twórczość ukraińskiego kompozytora polskiego pochodzenia Siergieja Bortkiewicza (1877-1952) jest dobrze znana w Europie i w USA. Ale w Ojczyźnie muzyka artysty przez długi czas pozostawała nieznaną. Zainteresowanie postacią kompozytora pojawiło się na początku 2000 roku dzięki dyrygentowi Mykole Sukczowi. Dzisiaj młodsze pokolenie kontynuuje popularyzację twórczości kompozytora.

13 marca muzyka Bortkiewicza stała się o krok bliższa – w...

Na pięciolinii

W sali paradnej muzeum wybitnego poety Maksyma Rylskiego odbył się koncert z okazji 108. rocznicy urodzin słynnego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina.  

Organizatorką recitalu była bardzo dobrze znana w Polonii ukraińskiej, świetna pianistka Helena Arendarewska, będąca członkinią Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda”.

Z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy w jej wyśmienitym wykonaniu popularne utwory polskiego kompozytora: dwa mazurki, polonez, nokturn i oczywiście - Etiudę c-moll op. 10 nr 12, nazywaną Rewolucyjną.

W koncercie wziął udział solista Narodowej Filharmonii Ukrainy wiolonczelista Leonid Gerżan. Razem z Heleną Arendarewską,...


„Wielkie Czytanie współczesnej polskiej dramaturgii dla dzieci i młodzieży” w Małym Teatrze

 W kijowskim wydawnictwie „НЕОПАЛИМА КУПИНА” w czerwcu 2017 r. przy wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie ukazał się zbiór sztuk dla dzieci i młodzieży pt. „A morze nie...”. Zbiór ma piękną oprawę graficzną dzięki pracy znanego kijowskiego designera Mykoły Gonczarowa. Do tłumaczenia utworów wchodzących w skład zbioru został zaproszony Jurij Popsujenko – znany tłumacz, członek Związku Pisarzy Ukrainy...

Szkic o Tadeuszu Boy-Żeleńskim


Tadeusz Kamil Marcjan Żeleński, herbu Cioіek, pseud. literacki Boy (ur. 21 grudnia 1874 r. w Warszawie, zamordowany 1941 r. we Lwowie)

W 1905 roku w krakowskiej cukierni Michalika przy Floriańskiej powstał kabaret „Zielony balonik”. Początkowo Tadeusz był jednym z wielu obserwatorów występów, kiedyś jednak napisał prześmiewczą balladę i wysłał ją autorom kabaretu, którzy zaproponowali Tadeuszowi opracowanie tekstów. Atmosfera Balonika z miejsca oczarowała Tadeusza, który swoje teksty zaczął podpisywać pseudonimem Boy (zaskakujący...

Szkic o Tadeuszu Boy-Żeleńskim


Tadeusz Kamil Marcjan Żeleński, literacki Boy (ur. 21 grudnia 1874 r. w Warszawie, zamordowany 1941 r. we Lwowie)

Tadeusz Boy Żeleński to postać absolutnie wyjątkowa w polskiej kulturze. Jego pogmatwany, bardzo kontrowersyjny życiorys wart jest naszkicowania, gdyż zgodnie z koncepcją autorstwa samego Boya, prawda o życiu danego twórcy stanowi najlepszy komentarz do jego dzieła.

Wydawać się może, że Boy to jakaś pokryta patyną postać z zamierzchłych czasów, o której pamięć ogranicza...


Czarna krowa
, olej, płótno,1954

Tadeusz Piotr Potworowski należy do grona najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku. Urodził się 14 czerwca 1898 roku w Warszawie. Gimnazjum ukończył w Moskwie. Studia malarskie rozpoczął w Szkole Rysunku Konrada Krzyżanowskiego w Warszawie w roku 1920, dwa lata później przeniósł się do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiował w pracowni Józefa Pankiewicza.

W roku 1924 wraz z grupa studentów z pracowni Pankiewicza (tworzących Komitet Paryski) wyjechał do Paryża. Nad Sekwaną...

Muzyka


Pianistka Helena Arendarewska (w centrum), członkowie KNKSP „Zgoda" i przedstawiciele
Art Business Academy (dookoła) w gronie wielbicieli talentu Pani Heleny

W kijowskim Domu Kino 29 listopada 2017 roku odbył się wieczór poświęcony twórczości Fryderyka Chopina, zorganizowany przez Art Business Academy przy uczestnictwie Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda".

Utwory Chopina grała znakomita pianistka Helena Arendarewska ze Stowarzyszenia „Zgoda", która jest laureatką festiwalu Chopinfest 2017 w Radomyślu, częstym gościem i uczestnikiem...

Tradycje

„Треба бы нам треба стільця шырокого
Жеби ся нам зыйшла родина до нього…”

Festiwal pod tą dewizą corocznie (od roku 1982) odbywa się w miejscowości Zdynia (województwo małopolskie).

Watra. Słowo oznaczające ogień na całym łuku Karpat: od polskich górali po mieszkańców południowej Rumunii. Karpaty, owszem, dzielą, ale gdy ktoś już się na nie wdrapie, znajduje się na drodze szybkiej wymiany myśli, doświadczeń, języka.

Łemkowie też mają swoją watrę, swoje ognisko, swój ogień domowy, swoją...

Mistrz pędzla


„Kiejstut i Witold więźniami Jagiełły”,
1873, olej na płótnie
Epizod z walk Władysława Jagiełły o panowanie na Litwie. Witold (brat stryjeczny Władysława...

Urodziła się w 1917 roku w Kijowie, zginęła w 1944 w Krakowie

Zuzanna Ginczanka (przyszła na świat, jako Zuzanna Polina Gincburg) uważana była za jedną z najpiękniejszych kobiet i najzdolniejszych poetek dwudziestolecia międzywojennego Równego, Lwowa i Warszawy. Jej twórczością zachwycali się Julian Tuwim, Józef Łobodowski Witold Gombrowicz i Jan Śpiew ak. Publikowała w „Wiadomościach Literackich” i „Skamandrze”. Współpracowała z tygodnikiem satyrycznym „Szpilki”, gdzie ukazywały się m.in. jej zjadliwe satyry przeciw rosnącemu antysemityzmowi i faszyzmowi. Za swoje krótkie 27-roczne życie wydała tylko jeden poetycki zbiór „O centaurach", lecz...

Dzieje Ukrainy

Wokół makiawelicznej figury Symeona Petlury, Atamana Głównego wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej (УНР), po dziś dzień, toczy się niemało sporów. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do całkowitego upadku Imperium Rosyjskiego i stworzyła przychylne warunki dla odrodzenia niepodległości Ukrainy. Kiedy w Kijowie powołano Centralną Radę (CR) na czele z M. Hruszewskim, S. Petlura wszedł w jej skład. Socjaldemokrata Petlura był osobą daleką od wojskowości, lecz jego roztropność i taktowność budziły powszechny szacunek. Po pomyślnym przewodniczeniu na I Ukraińskim Zjeździe...

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України