Dziś: sobota,
16 grudnia 2017 roku.
Przegląd do nr 557 grudzień 2017 r.
Kultura
Tradycje


…”

Festiwal pod tą dewizą corocznie (od roku 1982) odbywa się w miejscowości Zdynia (województwo małopolskie).

Watra. Słowo oznaczające ogień na całym łuku Karpat: od polskich górali po mieszkańców południowej Rumunii. Karpaty, owszem, dzielą, ale gdy ktoś już się na nie wdrapie, znajduje się na drodze szybkiej wymiany myśli, doświadczeń, języka.

Łemkowie też mają swoją watrę, swoje ognisko, swój ogień domowy, swoją Hestię. Stojąc przed wyborem wobec konieczności...

Mistrz pędzla


„Kiejstut i Witold więźniami Jagiełły”,
1873, olej na płótnie
Epizod z walk Władysława Jagiełły o panowanie na Litwie. Witold (brat stryjeczny Władysława...

Ex libris

- , : 糿 / - ; . . - : «», 2017. - 64 .

Bożenę Boba-Dyga trudno opisać w kilku zdaniach, jest swoistym ewenementem w kulturze Krakowa. Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i uniwersyteckiej klasy humanistycznej o profilu łacińsko – greckim w Krakowie. Poetka, piosenkarka, malarka, fotograf, konserwator zabytków. Można by mnożyć dziedziny artystyczne, w których uczestniczy, współtworzy, czy których była inspiratorem.

Na Ukrainie ukazało się trzecie już wydanie...

Na niwie folkloru


Iwanna Cerkowniak tuż po obronie pracy doktorskiej w gronie przyjaciół ze Związku Polaków Ukrainy

12 czerwca 2017 r. w Instytucie Folklorystyki, Sztuki i Etnologii im. M. Rylskiego NAN Ukrainy odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Iwanny Cerkowniak nt. „Dorobek folklorystyczny Oskara Kolberga w kontekście ukraińsko-polskich relacji kulturowych od końca XIX do lat 30. XX wieku”, promotorem której została dr Larysa Vakhnina. 

Oponentami rozprawy były dr hab., prof. nadzwyczajny Agnieszka...

O twórczości Gabrieli Zapolskiej


„Książka ta będzie dla ukraińskich sympatyków twórczości Gabrieli Zapolskiej wspaniałym bodźcem dla bardziej wszechstronnego zgłębienia jej modernistycznego światopoglądu” – prof. Rostysław Radyszews’kyj

Na Katedrze Polonistyki Państwowego Uniwersytetu Kijowskiego im. T. Szewczenki 7 kwietnia dr hab. Anna Janicka z Zakładu...

W Muzeum Duchowych Skarbów Ukrainy


Nas tle płótna W. Kotarbińskiego „Śmierć Mesaliny”

Ruszyły przygotowania do 170 rocznicy urodzin Wielkiego Mistrza pędzla, malarza, który jako jedyny Polak i katolik został dopuszczony do ozdobienia malowidłami wnętrza cerkwi prawosławnej tj. Soboru św. Włodzimierza w Kijowie.

Spotkanie dla swoich członków w Muzeum znajdującym się przy ul. Desiatynnej pod nr 12 zorganizowało Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Krynica” na Ukrainie przy wydatnej pomocy Marii Drobotiuk i Darii Dobrian oraz...

Urodziła się w 1917 roku w Kijowie, zginęła w 1944 w Krakowie

Zuzanna Ginczanka (przyszła na świat, jako Zuzanna Polina Gincburg) uważana była za jedną z najpiękniejszych kobiet i najzdolniejszych poetek dwudziestolecia międzywojennego Równego, Lwowa i Warszawy. Jej twórczością zachwycali się Julian Tuwim, Józef Łobodowski Witold Gombrowicz i Jan Śpiew ak. Publikowała w „Wiadomościach Literackich” i „Skamandrze”. Współpracowała z tygodnikiem satyrycznym „Szpilki”, gdzie ukazywały się m.in. jej zjadliwe satyry przeciw rosnącemu antysemityzmowi i faszyzmowi. Za swoje krótkie 27-roczne życie wydała tylko jeden poetycki zbiór „O centaurach", lecz...

Dzieje Ukrainy

Wokół makiawelicznej figury Symeona Petlury, Atamana Głównego wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej (), po dziś dzień, toczy się niemało sporów. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do całkowitego upadku Imperium Rosyjskiego i stworzyła przychylne warunki dla odrodzenia niepodległości Ukrainy. Kiedy w Kijowie powołano Centralną Radę (CR) na czele z M. Hruszewskim, S. Petlura wszedł w jej skład. Socjaldemokrata Petlura był osobą daleką od wojskowości, lecz jego roztropność i taktowność budziły powszechny szacunek. Po pomyślnym przewodniczeniu na I Ukraińskim Zjeździe...

Twórcy ubiegłego stulecia


Szach… mat!  (1956 r.)

„Bez miłości nie byłoby życia. Dla mnie nie ma nic wspanialszego niż ciało ludzkie i póki żyję, będę je rysować. Jak najpiękniej!”

Autorka tych słów – Maja Berezowska malarka, graficzka, karykaturzystka i scenografka, znana była najbardziej dzięki swoim subtelnym, erotycznym grafikom, choć nie tylko. Przed wojną wywołała międzynarodowy skandal, wyśmiewając Hitlera. Za jego karykatury trafiła do obozu.

Urodziła się 13 kwietnia 1898 roku w Baranowiczach. Jej ojciec był...

Dziennik Kijowski