Dziś: środa,
29 marca 2017 roku.
Przegląd do nr 540 marzec 2017 r.
Kultura


., « », ’ ’ (1926 – 1993).  , - «», - «». , , .

- 1742- , - ...

Dzieje Ukrainy

Wokół makiawelicznej figury Symeona Petlury, Atamana Głównego wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej (), po dziś dzień, toczy się niemało sporów. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do całkowitego upadku Imperium Rosyjskiego i stworzyła przychylne warunki dla odrodzenia niepodległości Ukrainy. Kiedy w Kijowie powołano Centralną Radę (CR) na czele z M. Hruszewskim, S. Petlura wszedł w jej skład. Socjaldemokrata Petlura był osobą daleką od wojskowości, lecz jego roztropność i taktowność budziły powszechny szacunek. Po pomyślnym przewodniczeniu na I Ukraińskim Zjeździe...

Twórcy ubiegłego stulecia


Szach… mat!  (1956 r.)

„Bez miłości nie byłoby życia. Dla mnie nie ma nic wspanialszego niż ciało ludzkie i póki żyję, będę je rysować. Jak najpiękniej!”

Autorka tych słów – Maja Berezowska malarka, graficzka, karykaturzystka i scenografka, znana była najbardziej dzięki swoim subtelnym, erotycznym grafikom, choć nie tylko. Przed wojną wywołała międzynarodowy skandal, wyśmiewając Hitlera. Za jego karykatury trafiła do obozu.

Urodziła się 13 kwietnia 1898 roku w Baranowiczach. Jej ojciec był...

Arcydzieła sztuki


„Dama z gronostajem” autorstwa Leonarda da Vinci

Kolekcja Książąt Czartoryskich stała się własnością narodu polskiego. 29 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie, Piotr Gliński, Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działając w imieniu Skarbu Państwa, podpisał umowę z ks. Adamem Karolem Czartoryskim i Fundacją Książąt Czartoryskich.

Umowa dotyczy zakupu zbiorów Książąt Czartoryskich i związanych z nimi nieruchomości, a także roszczeń wobec tych ruchomych dóbr kultury...

Koryfeusze pióra

Nie wszyscy zapewne słyszeli o tatarskich korzeniach słynnego polskiego powieściopisarza Henryka Sienkiewicza. Wiadomo, że należał on do tak zwanych „białoruskich Tatarów” i pochodził ze znamienitego rodu.

Zachowała się legenda, że ​​jeden z jego przodków był murzą (dowódcą tysięcznego oddziału) w tatarskim czambule Tochtamysza, który to przeszedł do służby Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. I nie przypadkowo Henryk Sienkiewicz wybrał sobie pseudonim „Litwos”, pod którym publikował swoje dzieła.

Specjalnie i wnikliwie tatarskich korzeni polskiego pisarza...

Zabytki

̳ « » ( - ):

I tam na Ukrainie, czy się dotąd wznosi
Przed Hołowińskich domem, nad brzegami Rosi,
Lipa tak rozrośniona, że pod jej cieniami
Stu młodzieńców, sto panien szło w taniec parami?
 
,
 
  ,
  ...

Pod Pegazem

Jeżeli porcelana to wyłącznie taka
Której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu,
Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby
Nie było przykro podnieść się i odejść;
Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce,
Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci,
Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć
gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki
na inna ulicę, kontynent, etap dziejowy
lub świat
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na...

Bravissimo!


Po koncercie w kościele św. Aleksandra: Rafał Sulima, Dmitrij Bieriegowski (konferansjer), Igor Sikorski, Adam Kowalski

Tylko dwa dni trwał turniej kolędowy trzech polskich Mistrzów sztuki muzykowania na organach, ale zdążył stać się imprezą wyjątkową, prawdziwym wydarzeniem kulturalnym.

Mimo poprzednich ogłoszeń duszpasterskich i artystycznie przygotowanych afiszów, wywieszonych na tablicach informacyjnych w kościołach, obawy organizatorów koncertów, jak się mówi,...

X Konkurs im. Giedroycia dla badaczy stosunków polsko-ukraińskich


Przewodnicząca Międzynarodowego Jury dr hab. filologii prof. Aleksandra Hnatiuk rozpoczęła omawianie nagrodzonych prac

22 prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie na temat historii i współczesności Polski i stosunków polsko-ukraińskich wpłynęły w tym roku na jubileuszowy X Konkurs imienia Jerzego Giedroycia.

Międzynarodowe jury w składzie: Aleksandra Hnatiuk, Leonid Zaszkilniak, Mykoła Riabczuk, Natalia Jakowenko, Bogumiła Berdychowska, Jacek Bruski, Grzegorz Motyka, Teresa Hynczewska-Hennel i Katarzyna Czarnecka...

Z miasta górników i hutników

Miasto Krzywy Róg od kilku lat znany jest nie tylko, jako wielki ośrodek przemysłu górniczo-hutniczego, ale też ma swoje miejsce na mapie polskiej kultury, ponieważ Polacy, którzy tu mieszkają, zaznajamiają ze swoją kulturą mieszkańców miasta.

Tak, ostatnio Związek Polaków Krzywego Rogu „Ojczyzna” przeprowadził takie przedsięwzięcia jak Festiwal Poezji Polskiej, czy też Miesiąc Tłumaczy, na którym prezentowano utwory własnych autorów polskich. Wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krzywym Rogu zorganizowano twórczy wieczór z okazji 215 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Corocznie też nasza...

Dziennik Kijowski