Dziś: sobota,
21 kwietnia 2018 roku.
Przegląd do nr 565 – kwiecień 2018 r.
Archiwum 2018
Z życia ośrodków

Mamy ustalone tradycje: rok akademicki zaczynamy odśpiewaniem hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła...” i „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”.

Nowy rok zaś zaczyna się od śpiewania kolęd i dzielenia się opłatkiem. W tym roku jak i w ubiegłym, „Dom Polski” odwiedził o. Michał Brankiewicz z kościoła pw. Św. Aleksandra. Pobłogosławił wszystkim obecnym, opowiedział o sobie. O. Michał zachęcał gości i studentów do nauki języka polskiego, do szanowania wartości chrześcijańskich.

Maria Siwko, dyrektor „Domu Polskiego”, stworzyła atmosferę radości i święta. Było bardzo przytulnie: piękne obrusy, zasłony i firany w kolorach flagi polskiej, ogromna biblioteka, prasa w języku polskim...

Pamięć

W dniu 8 kwietnia 1863 r., podczas narady pułkowników Edmunda Różyckiego i Zygmunta Miłkowskiego z gen. Józefem Wysockim, wyznaczono termin rozpoczęcia walki na Ukrainie na miesiąc później. Ustalono też, że z chwilą wybuchu powstanie otrzyma wsparcie oddziałów formowanych w zaborze austriackim pod komendą Wysockiego. Oddziały powstańcze miały skoncentrować się we wszystkich powiatach województw ukraińskich i rozpocząć walkę w nocy z 8 na 9 maja 1863 r. Wobec odmowy przystąpienia do niej komitetu powstańczego na Podolu, powstanie wybuchło jedynie w dwóch województwach (kijowskim i wołyńskim).

W kijowskim większość oddziałów została rozbita w ciągu dwóch dni,...

Z życia środowisk

Tak można scharakteryzować przekrój uczestników wspaniałego świąteczno-noworocznego spotkania zorganizowanego 11 stycznia przez Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza w Kijowie w bibliotece noszącej imię polskiego wieszcza.

Inaugurując spotkanie prezes Stowarzyszenia Irena Gilowa przywitała i pozdrowiła obecnych z okazji świąt, które już minęły i tych, które jeszcze nastąpią, przedstawiła licznie zgromadzonych gości, w tym attaché Konsulatu RP w Kijowie Klaudię Tenoudji i prezesów bratnich organizacji polskich...

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України