Dziś: piątek,
22 czerwca 2018 roku.
Przegląd do nr 570 – czerwiec 2018 r.
Archiwum 2018
Wielkanoc w KPSKO im. A. Mickiewicza

Tymi słowami zwrócił się o. Michał Gronkiewicz -  duchowny z kijowskiej konkatedry św. Aleksandra do członków Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza, którzy zgromadzili się w ten wiosenny dzień w czytelni kijowskiej biblioteki imienia polskiego wieszcza, na Spotkaniu Wielkanocnym.

Bardzo ważną dla wszystkich stała się obecność Kierownika Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie Tomasza Dederko, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, że takie święta, jak Boże Narodzenie i Wielkanoc, zbliżają ludzie do siebie, bratają całą gromadę i życzył obecnym wszelkiej pomyślności w działalności społecznej i życiu...

Wielkanoc u Polaków Białej Cerkwi

Życie w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego toczy się dynamicznym rytmem. Jego członkowie nie tylko uczą się z zapałem i powodzeniem języka polskiego, poznają polska kulturę, ale zbierają się również, aby wspólnie spędzać i przeżywać obchodzone w ich Ojczyźnie święta.

Tak było i tym razem. Wielkanoc jest czasem zadumy, rozmyślań nad dobrem i złem, ale przede wszystkim wielkiej radości związanej z tajemnicą odkupienia i budzącą się do życia wiosenną przyrodą.

Chrystus z martwych wstan jest
Nam na przykład dan jest.

Odśpiewanie tej starej, średniowiecznej polskiej pieśni, otworzyło 2 kwietnia- w poniedziałek wielkanocny, uroczyste spotkanie...

Z życia ośrodków

1 kwietnia 2018 katolicy na całym świecie obchodzili święto Zmartwychwstania Chrystusa. Członkowie Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Aster”, łączącego obywateli polskiego pochodzenia i wierni rzymskokatolickiej parafii św. Piotra i Pawła w Nieżynie również obchodzili to wielkie święto religijne.

Proboszcz tutejszego kościoła pw. św. Piotra i Pawła, o Witalij Prylepa zwrócił się do wszystkich z wielkanocnym kazaniem, przyzywając, żeby Chrystus zmartwychwstawał w duszach każdego z nas nie tylko w te wielkanocne dni, lecz i w inne dni roku, żebyśmy radowali się z tego, że Chrystus zmartwychwstał i podarował nam życie wieczne.

Członkowie Stowarzyszenia...

Wystawa w Żytomierzu

W dniu 29 marca w centralnym gmachu Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki odbyło się uroczyste otwarcie dokumentalnej wystawy fotograficznej „Samarytanie z Markowej”.

Ekspozycja poświęcona jest polskiej rodzinie Ulmów ze wsi Markowa (obecnie województwo podkarpackie) — Józefowi i Wiktorii oraz sześciorgu ich małoletnim dzieciom, którzy 24 marca 1944 r. zostali wraz z ukrywającymi się u nich ośmiorgiem Żydów z rodzin Szallów i Goldmanów zamordowani przez niemieckich żandarmów.

Wystawa składa się z dwudziestu plansz, prezentujących między innymi dokumenty i zdjęcia ilustrujące życie codzienne...

Konferencja w Chersoniu

Chersońska Akademia Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Chersoniu zorganizowała 21 marca konferencję poświęconą spuściźnie naukowej i pedagogicznej Janusza Korczaka. Różnorodność tematyczna referatów pozwoliła przypomnieć jak wielki wkład w rozwój światowej pedagogiki wniósł ten sławny Polak żydowskiego pochodzenia.

Uczestnicy konferencji omawiali między innymi temat wykorzystywania wychowawczej idei Korczaka we współczesnej ukraińskiej szkole. Prezes Obwodowego Towarzystwa „Polonia” w Chersoniu, pani Rozalia Lipińska odczytała list, który przesłał uczestnikom konferencji Pan Konsul Andrzej Szmidtke z Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej...

Z życia ośrodków


W swojskim gronie ZPZ „Polonia”

Członkowie Związku Polaków Zaporoża „Polonia”, prowadzonego przez Lidię Jegorową 4 marca w Pałacu Kultury „ORBITA” zorganizowali koncert z okazji Dnia Kobiet. Wzięło w nim udział ponad 100 Polaków i gości honorowych - przedstawicieli społeczności greckiej Zaporoża jak i władze legendarnego miasta nad Dnieprem.

Związek Polaków Zaporoża „Polonia” to ogromna organizacja zrzeszająca ludzi o zbieżnych poglądach. Podobne imprezy odbywają się tu niejednokrotnie w roku i mają na celu promowanie polskiej kultury i języka.

Na bazie ZPZ „Polonia” powstał...

Z życia ośrodków

Sala Wielka Borodziańskiego ratusza przyjęła uczestników tradycyjnego konkursu recytatorskiego z okazji Dnia Języka Ojczystego, zorganizowanego przez Związek Polaków w Borodziance.  Z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy uporały się nauczycielka Szkoły Sobotniej Lina Ostryńska i aktywni członkowie organizacji.

W programie przedstawili oni prezentację wideo na temat – jak należy chronić swój język ojczysty. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie szkoły sobotniej, uczący się języka polskiego i chętni z grona dorosłych, dla których polski jest językiem ich dziadków.

Te językoznawcze zmagania otworzył prezes Związku Polaków Borodzianki Arsen Milewski, po czym do zebranych...

Z Białej Cerkwi donoszą…

W tym roku przypada dwudziesta rocznica śmierci Zbigniewa Herberta.

Jego postać jest na tyle niezwykła i znacząca w dziejach polskiej kultury, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uczcił jego pamięć, ogłaszając 2018 rok, rokiem Herberta (to już druga tego typu inicjatywa w ostatnim dwudziestoleciu). Doceniono w ten sposób nie tylko formalny kunszt jego poezji, ale może przede wszystkim wysokie walory moralne i humanistyczny uniwersalizm tej twórczości. Wiersze Herberta zachwycają, uczą i wychowują kolejne pokolenia Polaków, a pamięć o nim trwa również wśród naszych Rodaków, mieszkających z dala od Ojczyzny.  

Nie mogło zabraknąć wspomnień o Zbigniewie Herbercie w...

Mowa – grunt myśli naszej

Nie miecz, nie tarcz bronią języka
lecz arcydzieła
(C.K. Norwid)

Polscy poeci czasów dziewiętnastowiecznej niewoli narodowej wielokrotnie podkreślali w swoich utworach ten niezwykły fakt, że język ojczysty jest materią niezniszczalną, że posiada w sobie siłę i moc pozwalającą przetrwać narodowi ciężkie momenty w jego historii. Literatura zaś, wyrażająca się poprzez język, utrwala i zachowuje to , co dla narodu pozbawionego niepodległości jest najistotniejsze: tradycje, historię, pamięć o wielkich czynach przodków. Ani tysiące wojsk, ani broń, która unicestwia ludzi, miasta, kraje... nie jest w stanie „zabić” języka.

Płomień rozgryzie malowane...

Uczestnicy spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego - członkowie Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenie Polaków „Zgoda", którym kieruje prezes Oleg Krysin mogli po raz kolejny przekonać się, jak bogaty i subtelny jest język polski nie tylko w bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej, ale przede wszystkim w wyrażaniu najgłębszych uczuć, odzwierciedlonych w twórczości poetyckiej. Wiersze polskich koryfeuszy pięknego słowa czytali (między innymi): Wanda Pawłowa, Olga Karaczarowa, Antoni Karpow, Halina Karpowa, Helena...

Dama Orderu Orła Białego

Irena Sendlerowa -  Sprawiedliwa wśród Narodów Świata

27 lutego 2018 roku członkowie Stowarzyszenie Polaków „Aster” oraz zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele władz miasta oraz rejonu, spotkali się na wieczorze tematycznym, aby uczcić pamięć Ireny Sendler, polskiej bohaterki II wojny światowej oraz poznać losy nieżyńskiego bohatera, ojca z kościoła świętych Piotra i Pawła – Piotra Baranowskiego.

Tragiczną biografię księdza przybliżył Wiktor Jemelianow. Piotr Baranowski, z pochodzenia Polak, w...

Twórcza i rozwijająca zabawa

Powiadają, że dzieci są najbardziej szczerą i wdzięczną publicznością. A czy możecie sobie wyobrazić, żeby rodzice z zapartym tchem przejmowali się tym, co stanie się z Czerwonym Kapturkiem? Tym bardziej - na przedstawieniu kukiełkowym. A przecież dokładnie tak było 7 marca w Kijowskim Domu Aktora przy ul. Jaroslawiw Wał 7.

W ramach promocji języka polskiego wśród najmłodszych Wydział Konsularny przy Ambasadzie RP w Kijowie zorganizował polskojęzyczny spektakl inspirowany baśnią Braci Grimm „Czerwony Kapturek” w wykonaniu rzeszowskiego Teatru NEMNO.  Na spektakl przyszli głównie młodzi Ukraińcy studiujący język polski i ich rodzice. Sala była niemal całkowicie pełna - nie...

Nowruz


Śpiewa Inesz Kdyrowa Ludowy Artystka Ukrainy

W uroczystej atmosferze Rada Wspólnot Narodowościowych Ukrainy wraz z Ministerstwem Kultury Ukrainy 21 marca 2018 roku w Narodowym Centrum Współpracy Gospodarczej i Kulturalnej "Dom Ukraiński" przeprowadziła program koncertowy z udziałem grup i solistów społeczności etnicznych Ukrainy z okazji święta wiosny, historycznego perskiego nowego roku „Nowruz”. W ramach wydarzenia w sali Domu Ukraińskiego można było również obejrzeć wytwory rzemiosła artystycznego, wydawnictwa prasowe skosztować tradycyjne narodowe potrawy.

To święto wiosny o perskich korzeniach obchodzone jest od ponad 3000...

Cztery lata temu


Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło przedstawia autora wystawy fotografii Tomasza Bieleckiego (L)

W takich słowach ujął zaistniałe cztery lata temu wydarzenia Rewolucji Godności Pan Tomasz Bielecki oficer łącznikowy Policji przy Ambasadzie RP na Ukrainie. Wydarzenia, których był nie tylko naocznym świadkiem, lecz i dokumentalistą, wysoce profesjonalnie utrwalając je w fotograficznej pamięci.                         

Pamięć

Uroczystości poświęcone upamiętnieniu pierwszej rocznicy śmierci słynnej Wiktorii Radik stały się nieprzeciętnym wydarzeniem polonijnym w Kijowie. Po przedpołudniowej Mszy Świętej za ukojenie Jej duszy w kościele pw. św. Mikołaja, dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na cmentarzu Bajkowa.

Mimo przenikającej chłodem aury, przy grobie Wiktorii zebrała się spora gromada członków Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Towarzystwa Polaków „Zgoda”, przyjaciół i koleżanek tej wybitnej artystycznej wedety. W centrum zebranych: pani Ania – córka Wiktorii oraz pani Czesława – matka Wiktorii, których przybycie powitano bardzo serdecznie.

Przy grobie postawiono piękny portret...

W zdrowym ciele zdrowy duch

 „Czym jest zdrowie trzeba wiedzieć – o zdrowie trzeba dbać”- pod takim hasłem odbyła się zabawa sportowa w Borodziance, w której wzięło udział 15 rodzin o polskim pochodzeniu.

Pani Lina Ostryńska, nauczycielka Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków w Borodziance, w ramach III Forum Młodych Polaków na Ukrainie, organizowanego przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Senatu RP, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zorganizowała dla dzieci i rodziców ciekawe gry, konkursy oraz ćwiczenia, skierowane przede wszystkim na wzbogacenie wiedzy, oraz rozszerzenia umiejętności dotyczących...

Z życia ośrodków

Mamy ustalone tradycje: rok akademicki zaczynamy odśpiewaniem hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła...” i „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”.

Nowy rok zaś zaczyna się od śpiewania kolęd i dzielenia się opłatkiem. W tym roku jak i w ubiegłym, „Dom Polski” odwiedził o. Michał Brankiewicz z kościoła pw. Św. Aleksandra. Pobłogosławił wszystkim obecnym, opowiedział o sobie. O. Michał zachęcał gości i studentów do nauki języka polskiego, do szanowania wartości chrześcijańskich.

Maria Siwko, dyrektor „Domu Polskiego”, stworzyła atmosferę radości i święta. Było bardzo przytulnie: piękne obrusy, zasłony i firany w kolorach flagi polskiej, ogromna biblioteka, prasa w języku polskim...

Śnieżka rośnie w siłę

W grudniu 2017 r młodzi liderzy kijowskich organizacji polonijnych (niektórzy już po raz drugi): Kijowskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i kreatywni”, Związku Polaków Lewego Brzegu i Stowarzyszenia Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Polanie znad Dniepru” mieli szczęście rozwijać swoje zdolności liderskie na trzecim Forum Młodych Polaków, które miało miejsce w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Zadaniem Forum było zebranie młodych ludzi z całej Ukrainy i zachęcenie ich do wspólnej pracy.

Tematem przedsięwzięcia stała się kumulatywna refleksja na temat jedności i wartości wspólnego dzieła....

Posiedzenie Komisji ds. Rozpatrywania Opinii kandydatów ubiegających się o zaświadczenie od Związku Polaków na Ukrainie dla otrzymania Karty Polaka (Siedziba ZPU w Kijowie, 9 lutego)                               


Członkowie Komisji ds. Rozpatrywania Opinii – prezes ZPU Antoni Stefanowicz i Wadim Pokidko - członek Zarządu Głównego ZPU, prezes Związku...

Konkurs Talentów

Na początku lutego w przyjaznej atmosferze, w po brzegi wypełnionej sali Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Sołomiańskiej dzielnicy miasta Kijowa odbył się konkurs talentów pod hasłem „Twój czas!”. Ten konkurs był zorganizowany i przeprowadzony przez uczestników III Forum Młodych Polaków: Swietłaną Bulanowa, Karolinę Milenę Jermak, Nikitę Gałkę, Olgę Zozulę, Marię Zinoruk. Koncert był częściowo dofinansowany przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europiejskiego w Iwano-Frankiwsku.

W Konkursie brały udział dzieci i młodzież z polskich rodzin, z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków na Ukrainie, z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków Lewego...

Pamięć

W dniu 8 kwietnia 1863 r., podczas narady pułkowników Edmunda Różyckiego i Zygmunta Miłkowskiego z gen. Józefem Wysockim, wyznaczono termin rozpoczęcia walki na Ukrainie na miesiąc później. Ustalono też, że z chwilą wybuchu powstanie otrzyma wsparcie oddziałów formowanych w zaborze austriackim pod komendą Wysockiego. Oddziały powstańcze miały skoncentrować się we wszystkich powiatach województw ukraińskich i rozpocząć walkę w nocy z 8 na 9 maja 1863 r. Wobec odmowy przystąpienia do niej komitetu powstańczego na Podolu, powstanie wybuchło jedynie w dwóch województwach (kijowskim i wołyńskim).

W kijowskim większość oddziałów została rozbita w ciągu dwóch dni,...


Zawsze miłej, cierpliwej i uśmiechniętej, wciąż o pamiętającej ludziach, naszej kochanej Pani Prezes Irenie Gilowej w związku z osiągnięciem pełnoletności życzenia szczęścia, realizacji wszystkich inicjatyw, wyłącznie pozytywnych chwil w życiu osobistym oraz zadowolenia z dalszej współpracy z nami -...

Wystawa


Podczas otwarcia wystawy. Na zdjęciu: Emilia Jasiuk - radca, kierownik referatu ds. współpracy naukowo-oświatowej Ambasady RP w Kijowie, Jan Piekło - Ambasador RP na Ukrainie, o. Wojciech  Surówka OP – dyrektor instytutu Nauk Religijnych Instytutu Św. Tomasza z Akwinu

15 stycznia w siedzibie Instytutu św. Tomasza z Akwinu w Kijowie Ambasada RP w Kijowie zorganizowała wystawę polskich...

Za wolność Waszą i Naszą

155 lat temu, w nocy z 22/23 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe -największe polskie powstanie, skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Był to najbardziej długotrwały (do jesieni 1864 r.) zryw ku wolności na ziemiach polskich i terenach zabranych. Na Ukrainie oddziały powstańcze miały skoncentrować się we wszystkich powiatach i rozpocząć walkę w nocy z 8 na 9 maja 1863 r. Wobec odmowy przystąpienia do walk Komitetu Powstańczego na Podolu, powstanie wybuchło jedynie w województwach kijowskim i wołyńskim.

Z życia środowisk

Tak można scharakteryzować przekrój uczestników wspaniałego świąteczno-noworocznego spotkania zorganizowanego 11 stycznia przez Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza w Kijowie w bibliotece noszącej imię polskiego wieszcza.

Inaugurując spotkanie prezes Stowarzyszenia Irena Gilowa przywitała i pozdrowiła obecnych z okazji świąt, które już minęły i tych, które jeszcze nastąpią, przedstawiła licznie zgromadzonych gości, w tym attaché Konsulatu RP w Kijowie Klaudię Tenoudji i prezesów bratnich organizacji polskich...

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України