Dziś: poniedziałek,
18 czerwca 2018 roku.
Przegląd do nr 569 – czerwiec 2018 r.
Oferta „DK”

OFERTA REKLAMOWA
gazety „Dziennik Kijowski”
Strony ogłoszeniowe + portal www.dk.com.ua

(jedna emisja – dwa tygodnie)

Przykładowe wielkości reklam:

Cała strona - 25 cm x 35 cm

48 EU

1/2 strony – (12,5 x 35 lub 25 x 17,5 cm) 438 cm2

25 EU

1/3 strony – (12,5 x 24 lub 25 x 12 cm) 300 cm2

18 EU

1/4 strony – (12,5 x 17 lub 25 x 8,5 cm) 200-213 cm2

13 EU

1/8 strony – (12,5 x 8,5 lub 25 x 4 cm) 100-106 cm2

8 EU

1/16 strony – (6 x 8,5 lub 12,5 x 4 cm) 50-51 cm2

5 EU

1/24 strony – (6 x 6 lub 12,5 x 3 cm) 36-37,5 cm2

3 EU

 

Ramka – 0,1 EU/cm2
ogłoszenie drobne (druk zwykły) – 0,05 EU za słowo
ogłoszenie drobne (druk wytłuszczony) – 0,1 EU za słowo
Ogłoszenie graficzne (logotyp + krótką informację o firmie) od 6 EU za miesiąc  i od 50 EU za 12  miesięcy.

 Dopłaty

- reklama na stronie 1 (do 1/16 strony)

 

+100%

 

 

Oferty niestandardowe oraz upusty agencyjne są negocjowane indywidualnie.

Upusty za 4 i więcej ogłoszeń

%

Od 18 do 78 cm2

-15 - 20%

Od 120 cm2

-20 - 25%

Od 180 cm2

-25 - 30%

 

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy ogłoszenia w prasie ukraińskiej oraz na stronach internetowych.
Pełna obsługa z tłumaczeniem ogłoszeń włącznie.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України