Dziś: piątek,
19 stycznia 2018 roku.
Przegląd do nr 560 styczeń 2018 r.
Ogloszenia
U W A G A!

Zaprenumerować „Dziennik Kijowski” w Polsce
można przez firmę:

„CHZ Ars Polona S.A.”
ul. Obrońców 25
03-933 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 509-86-53
fax: +48 22 509-86-50
www.arspolona.com.pl

Zaprenumerować „Dziennik Kijowski

można też przez Internet:
www.presa.ua , w rozdziale „ -“

Dziennik Kijowski