Dziś: piątek,
25 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
20 lat temu
CHCEMY BYĆ

Pierwiosnek - pierwszy kwiat wiosenny, stąd też jako prezent dziewiczej natury odczuwany jest z początku ze zdziwieniem i zachwytem, następnie pojawia się podświadoma chęć uchronić w jakiś sposób tę kruchą i delikatną materię i dopiero potem następuje uczucie radości i satysfakcji estetycznej...

„PIERWIOSNEK” - pierwszy dziecięcy zespól folklorystyczny Polaków w Kijowie wywołuje bardzo podobną reakcję w naszych uczuciach... A pojawił się na świat Boży (powiedziane trafnie, gdyż ma on błogosławieństwo kościoła) w październiku 1990 roku.

I tu już nikt lepiej o tym nie opowie, aniżeli jego kierownik, będący jednocześnie jego
inspiratorem, organizatorem, jak również: mamą, tatą, babcią i dziadkiem - i wszystko to w jednej osobie p. Bolesława Krasnopolskiego.

I tak ... mówi pan Bolesław. „Tak już toczyło się koło historii, iż my Polacy, zamieszkujący poza granicami praojczyzny - przez długi czas pozbawieni byliśmy możliwości porozumiewania się w języku ojczystym, nie znaliśmy własnej historii, kultury... Ale korzenie jeszcze nie uschły. I oto
postanowiliśmy, odrodzenie polskości zacząć od najmłodszych, od dzieci...” [-]

Zinaida DMITROWSKA
(“DK” nr 1, marzec 1992)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України