Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
20 lat temu
SŁOWO TRWALSZE OD CZASU

Gdy dotarła do mnie informacja o reaktywującej się w Kijowie gazecie polskiej, po raz kolejny pomyślałem, jaką ogromną moc sprawczą ma wolne słowo. Potrafi ono drążyć najgrubsze mury, kruszyć nienawiść, podziały, uwalniać narody, stwarzać szanse autentycz­nego porozumienia.

Możliwość artykułowania własnych poglądów, bez obaw o to, że trzeba będzie za nie zapłacić więzieniem, strachem, być może niechcianą pokorą, wyrzutami sumienia — pozwala człowiekowi trwać godnie. Dlatego wielka to sprawa, że Polacy miesz­kający w Kijowie i okolicach będą mieli okazji między innymi, dzięki powstającej gazecie pełniej uczestniczyć w życiu społecznym rodzącej się Ukrainy [...].

Polska gazeta w Kijowie to wspaniały znak czasu i nam takowych nie brakuje. Chciałbym, aby ci, którzy podjęli się — nie ukrywam — bardzo trudnego zadania stwo­rzenia polskiej gazety w Kijowie - pokonali wszelkie przeszkody (przede wszystkim finan­sowe), aby nie zabrakło im energii i wiary w głęboki sens wolnego słowa.

 Artur WILGUCKI (Przemyśl)
(„DK” nr 1, marzec 1992 r.)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України