Dziś: wtorek,
21 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Ogloszenia
Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością pragnę zaprosić Państwa do grona naszych klientów!

KREDOBANK SA jest bankiem o największej polskiej inwestycji w ukraińskim sektorze bankowym. Obecnie 99,6% kapitału zakładowego Banku należy do strategicznego akcjonariusza PKO Banku Polskiego, największego Banku Polski. Regionalna sieć KREDOBANK SA nalicza 115 oddziałów w 22 obwodach Ukrainy.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie udanej współpracy z ukraińsko-polskimi przedsiębiorstwami, w szczególności z organizacjami społecznymi, charytatywnymi oraz innymi organizacjami niedochodowymi, proponujemy Państwu skorzystać ze specjalnej preferencyjnej oferty obsługi w naszym Banku!

Usługa                                                                                                                Taryfa

Założenie rachunku                                                                                         Bezpłatnie

Prowadzenie rachunku w UAH                                                                      Bezpłatnie

Korzystanie z serwisu „Klient – Internet – Bank” w UAH                        Bezpłatnie

Prowadzenie rachunku w walucie obcej                                                      Bezpłatnie

Korzystanie z serwisu „Klient – Internet – Bank” w walucie obcej        Bezpłatnie

Przelew elektroniczny na rachunki w Kredobanku                                    Bezpłatnie

Przelew elektroniczny w UAH na rachunki w innym Banku                   Bezpłatnie

Przelew w oddziale w UAH na rachunki w innym Banku                        Bezpłatnie

Przelew w walucie obcej                                                                                  0,25% kwoty przelewu (mln 30 USD max 75 USD) + prowizja zagranicznych banków

Kupno waluty                                                                                                    0,10-0,50% kwoty

Sprzedaż waluty                                                                                                Bezpłatnie

Konwersja waluty                                                                                             Bezpłatnie

Wpłata gotówki w UAH                                                                                  Bezpłatnie

Pobranie gotówki w UAH                                                                                Bezpłatnie

Wartość pakietu                                                                                                Bezpłatnie

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w Oddziale Kredobanku w Kijowie lub w drodze telefonicznego kontaktu z naszym Doradcą pod  nr tel. (044) 230-12-31 lub pod adresem: 04071, Kijów,  ul. Werchnij Wał, 18 (Naczelnik Oddziału Kredobanku Nr 6 w Kijowie – Julia Michno).

Dziennik Kijowski