Dziś: wtorek,
16 stycznia 2018 roku.
Przegląd do nr 560 styczeń 2018 r.
Rodacy
Nowość wydawnicza
ILUSTROWANY SŁOWNIK BIOGRAFICZNY POLONII ŚWIATA (Tom I)

Trudne dzieje Polski w okresie PRL-u zaważyły na historiografii, na możliwościach przekazu osiągnięć i wkładu w światową cywilizację mieszkających na obczyźnie Polaków oraz ich dzieci, które w wielu przypadkach urodziły się poza Polską, ale mają świadomość swojego pochodzenia i pomimo innego obywatelstwa czy słabej znajomości języka polskiego czują się związani z krajem rodziców. Konsekwencją tego jest nieznajomość polskich źródeł i mała świadomość o udziale Polonii w formowaniu naszej cywilizacji.

Wielomilionowa Polonia, zarówno swoją obecnością jak i indywidualnymi czynami, współtworzyła przez lata historię kraju osiedlenia i tym samym historię kraju pochodzenia. Dotychczasowe, skromne polonijne badania biograficzne sprawiły, że większość czynów – niejednokrotnie wspaniałych czy wręcz bohaterskich – uległa kompletnemu zapomnieniu. Nie znalazły również pełnego odzwierciedlenia w zagranicznych publikacjach słownikowych, a jeśli już, to są bardzo fragmentaryczne, nie ukazują całej prawdy i przeważnie nie informują o polskim rodowodzie danej osoby, co w przypadku częstej zmiany imion i nazwisk prowadzi do dezinformacji.

W I tomie Ilustrowanego Słownika Biograficznego Polonii Świata znalazły się w większości hasła nie uwzględnione w Polskim Słowniku Biograficznym. Tylko około 10 % stanowią biogramy już istniejące w PSB, ale opracowane z zastosowaniem najnowszych źródeł naukowych. Przyjmując taką zasadę kierowano się założeniem, by zaprezentować czytelnikowi postacie mniej znane, aczkolwiek w pełni zasługujące na pamięć oraz te, które z przyczyn politycznych zostały pominięte lub z uwagi na datę śmierci nie mogły być zamieszczone w PSB, w związku z przyjęciem dla tego słownika systemu alfabetycznego. W następnych tomach, w celu uzyskania pełnego obrazu dorobku polskiej emigracji i osób polskiego pochodzenia, będą sukcesywnie prezentowane również postacie już opracowane w PSB.

Więcej informacji: www.ksiegarnia.can.pl

Dziennik Kijowski