Dziś: piątek,
24 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Kościół
Po wieloletnich staraniach
KOŚCIÓŁ ZWRÓCONO PRAWOWITYM WŁAŚCICIELOM

W Barze kościół św. Anny przekazano we własność wspólnocie religijnej.

Kościół św. Anny posiada legendarną historię, która sięga czasów średniowiecza. W latach 1550 - 1557 zbudowano tu pierwszy drewniany kościół pw. św. Mikołaja i utworzono parafię z fundacji królowej Bony Sforzy.

Niestety sto lat później strawił go pożar, podobnie jak i kolejnie wzniesioną drewnianą świątynię. Dopiero w 1811 rozpoczęto budowę murowanej świątyni dla Kościoła Świętego Zakonu Dominikanów, którą konsekrował biskup kamieniecki Franciszek Mackiewicz, a wyposażył książę Lubomirski.

Na początku XX w. kościół został powiększony i otrzymał drugi tytuł - św. Anny.  W latach 1933 - 1942 komunistyczne władze kościół zamknęły, aczkolwiek później pozostawał jednym z nielicznych na Podolu czynnych kościołów katolickich. Po upadku ZSRS kościół został odremontowany.

Budowla kościoła posiada dziś znaczną wartość architektoniczną, stanowiąc jeden z najlepszych wzorców neogotyku w skali całej Ukrainy. Ponadto, wyjątkowe jest jego usytuowanie - jest to jedyny, bodajże w naszym kraju przypadek, gdzie dwa kościoły różnych wyznań są tak blisko - dosłownie sąsiaduje on ze świątynią prawosławną, z którą dzieli je tylko niewysokie kute ogrodzenie.

KOS

Dziennik Kijowski