Dziś: poniedziałek,
27 lutego 2017 roku.
Przegląd do nr 537 luty 2017 r.
Aktualności
U Rodaków za miedzą
Andżelika Borys nową prezes Związku Polaków na Białorusi

Andżelika Borys wygrała wybory na prezesa nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi. podczas IX Zjazdu, który odbył się w Grodnie 10 grudnia br.

Prawo głosu miało 184 delegatów. Borys poparło 99 z nich. Mieczysław Jaśkiewicz, który pełnił funkcję prezesa w minionej kadencji, zdobył 85 głosów. A. Borys, która dotąd była przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB, zgłosiła swoją kandydaturę w czasie zjazdu.

Andżelika Borys ma 43 lata. Była już prezes ZPB w latach 2005-2010. Głosowanie, poprzedziły sprawozdania komisji kontrolno-rewizyjnej, a także dyskusje na temat systemu wyborów w ZPB i udzielenie absolutorium dotychczasowym władzom. Następnie kandydaci przedstawili swoje wizje kierowania strukturami nieoficjalnego ZPB.

M. Jaśkiewicz zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa, będzie kontynuował dotychczasową politykę, ponieważ - jak przekonywał - jest ona skuteczna.

- Musimy konsekwentnie robić to, co robimy - oświadczył, zapowiadając dalsze zwiększanie liczby oddziałów organizacji w całym kraju. Zwyciężczyni Andżelika Borys mówiła m.in. o tym, że jej zdaniem działania oddziałów terenowych powinny być lepiej skoordynowane przez zarząd organizacji, ale jest przeciwna nadmiernej centralizacji. Jej zdaniem rola Zarządu Głównego ZPB ma się sprowadzać do koordynacji działań poszczególnych oddziałów i inicjatyw związkowych w skali całego kraju oraz do wspierania najbardziej wartościowych inicjatyw poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków na ich realizację.

 - Bez wsparcia prezesów w terenie nie wzmocnimy organizacji – mówiła, przekonując, że należy przywrócić instytucję prezesów oddziałów obwodowych, którzy nadzorowaliby prace oddziałów terenowych. Borys uważa, że konieczne są zmiany w trybie przekazywania rekomendacji ZPB w sprawie wniosków o Kartę Polaka - powinny być one ewidencjonowane. Wezwała, by ZPB bardziej dbał o seniorów, przyciągał młodzież i aktywniej pracował z nauczycielami. Zadeklarowała gotowość zabiegania o sprawy białoruskich Polaków w instytucjach w Polsce, w samorządach, a także na arenie europejskiej.

Za kandydaturą M. Jaśkiewicza opowiedziała się m.in. Weronika Sebastianowicz, szefowa Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, która przekonywała, że udzielał on realnego wsparcia kombatantom.

„Czasy są ciężkie, więc potrzebny jest mocny przywódca, który nie da rozbić Związku”, powiedział znany dziennikarz Andrzej Poczobut, wspierając tym samym kandydaturę Andżeliki Borys. Dodał, że „to pewna i mocna osoba”.

Oprócz wyboru nowych władz celem zjazdu było podsumowanie działalności w ciągu ostatnich czterech lat, a także wyznaczenie kierunków działalności programowej na przyszłość.

Zjazd, oprócz prezesa ZPB wybrał też nową 35-osobową Radę Naczelną, której przewodniczącą została Andżelika Orechwo, a także Komisję Kontrolno-Rewizyjną.

W Zjeździe wzięło udział 184 delegatów na 200 uprawnionych, czyli — 94,5 procent od wszystkich działaczy, oddelegowanych na Zjazd przez struktury ZPB ze wszystkich obwodów Białorusi.

 Związek Polaków na Białorusi został zdelegalizowany przez władze w Mińsku w 2005 roku i od tamtej pory działa w podziemiu. Równolegle funkcjonuje natomiast "oficjalny" prorządowy Związek Polaków na Białorusi, który przejął majątek organizacji - 16 Domów Polskich i szkoły polskie w Grodnie i Wołkowysku.

Władze nieuznawanego ZPB domagają się legalizacji organizacji i zwrotu, lub podziału, przejętego majątku. Są również kategorycznie przeciwne zjednoczeniu z oficjalną strukturą, kierowaną przez Mieczysława Łysego.

PAP

Dziennik Kijowski