Dziś: poniedziałek,
27 lutego 2017 roku.
Przegląd do nr 537 luty 2017 r.
Aktualności
ODSZEDŁ LONGIN KOMOŁOWSKI

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Longina Komołowskiego, człowieka darzonego szacunkiem w wielu środowiskach, oddanego ludziom, negocjatora trudnych spraw, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który do końca angażował się w działania na rzecz umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą.

Szczere wyrazy współczucia Jego współpracownikom Rodzinie i Bliskim.

Zarząd Główny Związku Polaków na Ukrainie
Kolegium redakcyjne „Dziennika Kijowskiego”

Dziennik Kijowski