Dziś: poniedziałek,
27 lutego 2017 roku.
Przegląd do nr 537 luty 2017 r.
Polacy Ukrainy
Ważny dzień w kalendarzu
Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin!

2 stycznia, swoje 92-lecie obchodził znany Polak, weteran Wojska Polskiego, Prezes Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny, Pan Zygmunt Wengłowski z Żytomierza.

Pan Zygmunt to człowiek, o którym można i warto mówić długo. Człowiek, który przeżył wojnę, głód, ale pozostał dobrym i mądrym i szlachetnym. Człowiekiem, który wysoko ceni życie! Każdy, kto poznaje Pana Zygmunta podziwia jego dobrą pamięć, nieutracony wigor i optymistyczne poglądy na życie.

Jako prezes weterańskiej organizacji, dziś dba On o to, żeby każdy weteran WP w Żytomierzu i obwodzie, otrzymał pocztówki z życzeniami na każde święto, w porę otrzymał wypłaty, a także pomoc (żywność, lekki) od Fundacji pomagających weteranom, chorym i ubogim.

W imieniu Jego rodziny, w imieniu studentów, składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg chroni, pomaga we wszystkim, a zdrowie na co dzień będzie jeszcze mocniejsze! 150 lat!

Prezes obwodowej organizacji „Studencki Klub Polski” w Żytomierzu
mgr Walentyna Jusupowa

Dziennik Kijowski