Dziś: poniedziałek,
27 lutego 2017 roku.
Przegląd do nr 537 luty 2017 r.
Aktualności
UWAGA!
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Wzorem lat ubiegłych odbędzie się na Ukrainie kolejna edycja „Olimpiady Literatury i Języka Polskiego”. Tegoroczna Olimpiada będzie przebiegała na dotychczasowych zasadach.

Pełny regulamin zawodów dostępny jest w Internecie: http://www.olijp.pl/?q=node/12

Eliminacje I stopnia w kijowskim okręgu konsularnym odbędą się w dniach 18-19 lutego 2017 w pomieszczeniach „Domu Polskiego”, Kijów, ul. Saksagańskiego 99 m.4.                                                 

Osoby chętne do uczestnictwa w olimpiadzie mogą zgłaszać swój udział na adres mailowy „Domu Polskiego”: dom_polski1@op.pl . Do uczestnictwa zapraszamy uczniów klasy dziesiątej oraz jedenastej.

KGK

Dziennik Kijowski