Dziś: sobota,
29 kwietnia 2017 roku.
Przegląd do nr 541 kwiecień 2017 r.
Witryna
APEL

Towarzystwo im. Marii Konopnickie] w Górach Mokrych informuje, iż rozpoczęto budo­wę Pomnika Domu Twórczości Marii Konopnickiej w Górach Mokrych w woj. Łódzkim - pow. Radomszczański.

Obecnie zalano już fundamenty. Pomniki Marii Konopnickiej stoją w 9 miastach Polski. Ten obecnie budowany na polskiej wsi będzie służył naszym Rodakom przyjeżdżającym do Ojczystego Kraju, młodzieży biorącej udział w ośmiu Ogólnopolskich Festiwalach i Konkursach oraz tutejszej społeczności.

Jako absolwent wydziału wokalnego w Warszawie w roku 1976 wykonywałem ponad 30 pieśni do utworów Marii Konopnickiej, w tym także przepiękną pieśń, jaką jest wła­śnie „Rota” /wykonanie utworu przez moją osobę można zobaczyć na stronie: http://youtube.Władysław Obarzanek/.

„Rota jest przepiękną pieśnią narodową, która towarzyszyła Polakom zarówno w cza­sach pokoju oraz wojen. W czasach niewoli dodawała otuchy i wiary tym, którzy wal­czyli o niepodległość. Dzisiaj śpiewana jest podczas największych uroczystości Narodo­wych, Kościelnych przypominających o minionych czasach”.

Dlatego też apelujemy wraz z jedyną żyjącą prawnuczką Marii Konopnickiej Panią Jo­anną Modrzejewską o pomoc finansową. My oczywiście będziemy w odpowiednich - dokumentach wymieniać darczyńców.

Dom ten będzie służył Rodakom przyjeżdżającym do ojczystego kraju a także przyszłym pokoleniom zarówno obecnym jak i przyszłym pokoleniom. Dodatkowym atutem Domu Twórczości Marii Konopnickiej będzie możliwość skorzystania z pokoi noclegowych. Dom ten chcemy wybudować bez pomocy finansowej państwa.

Apelujemy o pomoc do organizacji, biznesmenów oraz osób mieszkających poza gra­nicami naszego kraju, dla których osoba Marii Konopnickiej oraz jej twórczość nie jest obojętna.

Jego Eminencja Prymas Polski Kardynał śp. Józef Glemp tak pisze do Nas: „Budowa Pomnika jest godna uznania, ponieważ uświadamia wielki wkład Marii Konopnickiej w rozwój ducha i miłości ojczyzny".

W 2018 roku przypada 110. rocznica napisania „Roty” przez naszą patronkę, dlatego też pragnieniem Towarzystwa jest wybudowanie domu dla naszych Rodaków.

Joanna Modrzejewska
Prawnuczka Marii Konopnickiej

Władysław Obarzanek
Przewodniczący Budowy Pomnika Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa
Konto budowy Pomnika: Bank Spółdzielczy Przedbórz Nr PL 19 8988 0001 0010 0012 2395 0002

Dziennik Kijowski