Dziś: sobota,
16 grudnia 2017 roku.
Przegląd do nr 557 grudzień 2017 r.
Rozmaitości
Siedziby władców Polski


Zamek Królewski w Poznaniu

Zamek Królewski w Poznaniu, którego współczesna wersja wywołuje wiele dyskusji, wzniesiono w XIII wieku z inicjatywy Przemysła II. To Przemysłowi II zawdzięczamy pierwsze użycie symbolu orła białego, jako godła państwowego – wydarzenie miało miejsce w 1295 roku podczas koronacji władcy. Najprawdopodobniej także w murach tego zamku powstał najcenniejszy zabytek literatury staropolskiej, pierwszy utwór świecki napisany w języku polskim – wiersz  „O zachowaniu się przy stole”, autorstwa Przecława Słoty.

W Zamku gościli najważniejsi władcy Rzeczypospolitej: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk oraz Jan Olbracht. Ten ostatni przyjął w murach poznańskiej twierdzy hołd lenny wielkiego mistrza krzyżackiego Hansa von Tieffena. To tutaj narodziła się córka Zygmunta Starego.

Dziennik Kijowski