Dziś: czwartek,
23 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Gospodarka
Informacja z Warszawy

DOBRE WYNIKI W HANDLU ZAGRANICZNYM

Tak jednym zdaniem można podsumować i ocenić wyniki polskiego handlu z zagranicą osiągnięte w roku 2016. Właśnie ukazały się dane statystyczne GUS za tenże  rok. Przyjrzyjmy się więc im bliżej.

POZIOM DOSTAW

Jest już dostatecznie wysoki, z tendencją corocznego wzrostu.

Wynosi on 402,1 mld USA lub 362,5 mld euro. A w złotych, to kwota 1575,7 miliardów.

DYNAMIKA

Jest na tyle wysoka, że wpływa znacząco na dynamikę wzrostu PKB.

Wzrosty eksportu odnotowano do wszystkich krajów pierwszej dziesiątki, a także wzrosty importu z krajów pierwszej dziesiątki, z wyjątkiem Rosji, gdzie odnotowano niewielki spadek dostaw.  

Licząc w złotych – eksport wzrósł o 6,3%, a import o 4,9%.

SALDO

Jest dodatnie i nie maleje, a wzrasta. Dodatnie saldo osiągnęliśmy z krajami rozwiniętymi, w tym z krajami Unii Europejskiej, a ujemne – z krajami rozwijającymi się i Europy Środkowo – Wschodniej.

GŁÓWNI PARTNERZY

Lista dziesięciu największych partnerów jest stabilna. A są nimi, w kolejności, w eksporcie - Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Włochy, Holandia, Szwecja, Rosja, Hiszpania i Węgry, a w imporcie – Niemcy, Chiny, Rosja, Włochy, Francja, Holandia, Czechy, USA, Belgia i W. Brytania. Ujmując całościowo – udział krajów rozwiniętych w eksporcie wynosi 86,2%, w tym krajów UE 79,7%, a w imporcie – odpowiednio 67,9% i 60,9%.

PERSPEKTYWA

Są wszelkie podstawy, by stwierdzić, że są one zachęcająco dobre. Nadal wzrastać będzie eksport, jak i import. Utrzymywać się będzie dodatnie saldo obrotów.

Mikołaj ONISZCZUK

Dziennik Kijowski