Dziś: niedziela,
25 sierpnia 2019 roku.
Przegląd do nr 598 – sierpień 2019 r.
Edukacja
Ku uwadze absolwentów
Jakie zagrożenia czekają na Ukraińców chcących studiować w Polsce

Co roku pod koniec wstępnego naboru do polsko-ukraińskiego programu „OsvitaPOL” wpływa wiele wniosków od oszukanych Ukraińców, którzy źle wybrali pośrednika w celu rekrutacji na polską uczelnię.

Pracownicy programu "OsvitaPOL" ostrzegają, że niedoświadczone i nieprofesjonalne firmy, których jest dziś wystarczająco dużo na rynku, obiecują zorganizowanie "bezproblemowej" rekrutacji maturzystów na polskie uczelnie, jednak nie spełniają swoich obietnic, a jedynie nabijają portfele nieuczciwie zarobionymi pieniędzmi. Z powodu niekompetencji i oszustwa wszyscy ukraińscy studenci w Polsce w 2016 roku mieli podobne problemy, które można podzielić na trzy grupy.

Przegapienie terminów wstępnego naboru

Do tego doprowadziły nieterminowo oraz nieprawidłowo wypełnione i złożone na wybraną uczelnię dokumenty. Każda polska uczelnia ma określone wymagania dotyczące pakietu dokumentów i dokładne ramy czasowe ich składania. I im lepszy uniwersytet, tym wyższe wymagania i większe kary za ich nieprzestrzeganie.

Brak wizy.

Najmniejszy błąd w wypełnianiu jednego z wymaganych dokumentów wizowych dla wielu oznacza, że przyszły student nie otrzyma na czas wizy (a duże kolejki do ośrodków uniemożliwiają stawienie się odpowiednim terminie po raz drugi). To z kolei oznacza, że maturzysta nie będzie mógł przyjechać do Polski w terminie rozpoczęcia nauki.

Brak mieszkań.

W ostatnim czasie staje się to dużym problemem dla studentów rozpoczynających naukę w Polsce, ponieważ w zasadzie tylko państwowe uczelnie wyższe w tym kraju posiadają własne akademiki. Prywatne uczelnie, z którymi współpracuje zdecydowana większość firm na rynku, zapewniają studentom akademiki częściowo lub w ogóle, co zdarza się najczęściej. Dlatego ta kwestia jest bardzo trudna dla studentów zagranicznych, a rozwiązać trzeba ją już w maju-czerwcu.

Organizatorzy polsko-ukraińskiego programu "OsvitaPOL" podkreślają, że edukacja w Polsce jest bezpieczna i dostępna dla każdego Ukraińca, jeśli zdecyduje się on na współpracę z profesjonalistami. Dlatego wybór pośredników w rekrutacji trzeba bardzo dokładnie przemyśleć. Przy tym należy zwrócić uwagę na reputację firmy, jej doświadczenie, licencje i certyfikaty związane z tym rodzajem działalności, pozytywne lub negatywne opinie w Internecie.

Współpraca ze specjalistami uchroni przed niespodziewanymi kłopotami, zbędnymi kosztami finansowymi i nerwami.

WSCH

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України