Dziś: piątek,
24 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Edukacja
Wybierz ciekawy zawód

Wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia zdolnej młodzieży z Ukrainy, Władze Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii oferują absolwentom klas maturalnych pomoc w podjęciu studiów w Polsce zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Na nadchodzący rok akademicki 2017/18 Rektor WSTiE zdecydował o przyznaniu stypendiów dla najlepszych absolwentów 11 klas.

Stypendium obejmuje jeden lub dwa lata bezpłatnej nauki na studiach dziennych na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Warunkiem otrzymania stypendium jest wysoka średnia na świadectwie ukończenia szkoły oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej uk.wste.edu.pl, wysyłając maila na adres szkola@wste.edu.pl lub pod numerem telefonu +48 33 874 47 40.

MN

Dziennik Kijowski