Dziś: wtorek,
16 lipca 2019 roku.
Przegląd do nr 595 – lipiec 2019 r.
Czytelnicy piszą
Czytelnicy piszą

Jesteśmy Polakami zamieszkującymi Region Switłowodski z Kryłowskiego Stowarzyszenia „Polonia” im. Zygmunta III Wazy, króla który to 400 lat temu nadał miejscowości Kryłów prawa miejskie magdeburskie.

Warto zaznaczyć, że odtąd było to jedyne w centralnej i południowej Ukrainie miasto posiadające te prawa. Zresztą Kryłów był najbardziej wysuniętym na wschód przyczółkiem Rzeczpospolitej do czasów drugiego jej rozbioru i nawet nazywał się Kryłów Polski.

Gród ten położony był w miejscu gdzie rzeka Taśmin (Тясмин) wpada do Dniepru, nieopodal Straż-Góry (później nazywanej Przystańską lub Moskiewską).Miasta tego już nie ma, gdyż zostało zatopione w 1954 roku, wraz z utworzeniem na Dnieprze Krzemieńczuckiego Zbiornika Wodnego. 

Celami naszego Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, są:

- rozwój przyjaznych stosunków między Ukraińcami i Polakami i innymi narodowościami;

- ochrona socjalna i prawna mniejszości polskiej;

- rozwój narodowych tradycji kulturowych;

- wspieranie ochrony i renowacji zabytków historii i kultury, budowli kultowych, cmentarzy i grobów Polaków;

- ustanowienie i rozwój wieloaspektowych stosunków z placówkami, obywatelami i organizacjami obywatelskimi pozarządowymi i polską diasporą innych państw.

Jesteśmy gotowi do współpracy, szukamy wsparcia, informacyjnej i metodycznej pomocy, chętnie będziemy brali udział w ogólnoukraińskich konkursach i imprezach.

Prezes Stowarzyszenia Maryna Pawluk-Konelska
(m. świtłowodsk, ul. Czyhyryńska 4, tel. +380679149405)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України