Dziś: wtorek,
17 lipca 2018 roku.
Przegląd do nr 571 – lipiec 2018 r.
Archiwum 2017
Konferencja
SPOTKANIE Z HISTORIĄ W CYTADELI KIJOWSKIEJ


Dyrektor Generalny muzeum „Cytadela Kijowska”
Oksana Nowikowa-Wygran zainaugurowała otwarcie konferencji

W końcu kwietnia w Sali Kominkowej segmentu fortyfikacji Cytadeli Kijowskiej - „Skośna Kaponiera”, która w latach 1863–1918 była więzieniem i miejscem egzekucji aresztantów politycznych odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona dziejom Powstania Styczniowego 1863 roku.

Od pamiętnego roku 1863 upłynęło 154 lat. Powstanie skierowane przeciw władzy carskiej nie przyniosło wprawdzie bezpośredniego efektu w postaci zrzucenia jarzma zaborcy, było jednak wyrazistym etapem w utrwalaniu woli walki o wolność. Dziś pamiętamy i oddajemy należną cześć nie tylko uczestniczącym w Powstaniu Polakom, ale także przedstawicielom innych narodowości, zamieszkujących ziemie dawnej Rzeczpospolitej.

Otwierając konferencję, Dyrektor Generalny muzeum „Cytadela Kijowska” Oksana Nowikowa-Wygran zaznaczyła, że dzięki ścisłej współpracy z polską Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i kijowskimi naukowcami, udało się zidentyfikować z imienia i nazwiska ośmiuset jedenastu Powstańców Styczniowych - więźniów Kijowskiej Cytadeli. Dziś ich imiona znajdują się na szesnastu pamiątkowych tablicach umieszczonych w jednym z tuneli fortyfikacji Skośnej Kaponiery.

Pani Oksana przekazała słowa wdzięczności i uznania stronie polskiej, reprezentowanej przez: Radcę Ambasady RP w Kijowie Karola Jazowskiego, Prezesa MSPPU Piotra Ciarkowskiego, Dyrektora Generalnego firmy „Plastics Ukraina” Ireneusza Derek - za tegoroczne wzbogacenie ekspozycji, oraz za dotychczasowe niejednokrotne wsparcie wspólnych projektów.

Na konferencji podjęto bardzo ważne tematy, o czym świadczą, chociażby tytuły wygłoszonych referatów, m.in.: Nierozpoznane stronice Powstania Styczniowego ; O polskich uczestnikach Powstania pochodzących z terenów Ukrainy – zesłanych do miejscowości Usole Syberyjskie ; Groby powstańców z 1863 roku, jako symbole pamięci narodowej (na historycznym cmentarzu Bereżany) ; Ludwik Kubala - historyk w Powstaniu Styczniowym ; Kler powiatu umańskiego, guberni kijowskiej, a powstania z lat 1830-1831 i 1863-1864 ; Generał Edmund Różycki - szkic działalności naczelnika Wydziału Prowincjonalnego Rusi oraz inne wielostronne referaty i wystąpienia.

Dopełniającym ubarwieniem poważnych wątków konferencji był rewelacyjny koncert muzyki klasycznej, przygotowany przez artystów kijowskiego Domu Oficerów.

Poniżej publikujemy jeden z referatów wygłoszonych na konferencji.

Inf. własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України