Dziś: piątek,
22 czerwca 2018 roku.
Przegląd do nr 570 – czerwiec 2018 r.
Archiwum 2017
IV Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego
„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” (M.Rej)

W roku 2017 podobnie jak w latach poprzednich Fundacja Wolność i Demokracja wspólnie z Centrum Polskim i Katedrą Polonistyki Instytutu Filologii Kijowskiego Narodowego uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki zorganizowała w stolicy Ukrainy IV Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego „Ja piszę, ty piszesz, my piszemy po polsku...”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Biało – czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” i współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Dyktando z języka polskiego na Ukrainie ma na celu promocję nauki języka polskiego, oraz wyróżnienie osób, które wykażą się najlepszą znajomością ortografii i interpunkcji języka polskiego.

Test na znajomość polskiej ortografii w tym roku odbył się w 13 miastach Ukrainy – w Charkowie, Chmielnickim, Czerniowcach, Drohobyczu, Gródku Podolskim, Kijowie, Kropywnyckim, Krzywym Rogu, Lwowie, Łucku, Odessie, Winnicy i Żytomierzu. W Dyktandzie mogli uczestniczyć wszyscy chętni - bez ograniczeń. Młodzież i seniorzy, uczniowie i nauczyciele, studenci i profesjonaliści – ogółem około 2000 uczestników zmagało się o tytuł „Mistrza ortografii polskiej”.

W Kijowie do dyktanda przystąpiło 113 osób. Najlepsi znawcy języka zostali oddelegowani do stolicy przez: Federację Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie, Browarskie Miejskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Rodzina”, Punkt nauczania języka polskiego i kultury przy Związku Polaków na Ukrainie, Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków w Pryłukach, Związek Polaków w Borodziance, Ogólnokształcące Liceum m. Kijowa „Prestiż”, Katedra Polonistyki Instytutu Filologii KNUS.


Tatiana Martynenko – kijowska zdobywczyni tytułu Mistrza Języka Polskiego na Ukrainie przyjmuje gratuluje od prof. Rościsława Radyszewskiego

Dyktando swoją obecnością zaszczyciła Attaché Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie, kierownik Referatu ds. Współpracy z Polakami na Ukrainie Klaudia Tenoudji.

20 maja 2017 roku punktualnie o godz. 12:00 w auli Instytutu Filologii Uniwersytetu Kijowskiego Dyktando otworzył kierownik Katedry Polonistyki profesor Rościsław Radyszewski. Tekst testu odczytała Anna Polenik – lektor języka polskiego (rodzimy użytkownik języka). Tematem przewodnim tegorocznej edycji była postać Ojca Świętego – Jana Pawła II.

Wśród dorosłych, najlepszy wynik wykazała Tatiana Martynenko, drugie miejsce zajęła Maria Sawicka,  a trzecie – Diana Mochnacz .

Wśród dzieci najlepiej dyktando napisała Sołomia Charczenko (w nagrodę otrzymała tablet i książkę). Drugie miejsce zajął Maksym Czeredow z Browarów (mp3+książka), a trzecie – Halina Gorysławska (powerbank+książka).

Podobnie jak w roku ubiegłym Polskie Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenie „Rodzina” w Browarach reprezentowali: najstarsza uczestniczka testu – Pani Nina Aleksejewa i najmłodsza – Maria Jemelianowa .

W skład jury weszli wykładowcy Katedry Polonistyki IF KNU dr Bogdana Gonczarenko (przewodnicząca), dr Natalia Demianenko, dr Switłana Bajdacka, dr. Maria Jankowa, dr Maria Czerniak.

Tegoroczna frekwencja na tej tradycyjnej już majowej, polonijnej imprezie na szeroką skalę świadczy, iż chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności w zawiłościach polskiej ortografii nie brakuje. A zatem gratulujemy wszystkim uczestnikom Dyktanda i DO ZOBACZENIA w przyszłym roku!

W oparciu o informacje kierownika Centrum Polskiego KNUS
dr
Marii CZERNIAK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України