Dziś: czwartek,
22 listopada 2018 roku.
Przegląd do nr 579 – listopad 2018 r.
Archiwum 2017
Tak było
Prezentacja książek poświęconych 80. rocznicy Wielkiego Terroru 1937-1938 na Ukrainie

27 kwietnia 2017 w Narodowej Bibliotece Historycznej Ukrainy odbyła się prezentacja książek Andrija Amonsa weterana organów prokuratury,  pułkownika w st. sp., członka międzypaństwowej komisji badającej ofiary  totalitaryzmu, członka komisji Rady Miejskiej m. Kijowa  ds. przywrócenia praw zrehabilitowanym. Prezentacja odbyła się w związku z 80. rocznicą rozpoczęcia masowych represji politycznych na Ukrainie i upamiętnienia ofiar Wielkiego Terroru 1937-1938.

A. Amons przypomniał tragiczne karty historii naszego narodu - 1937 - 1938 lat – opowiedział o czasach „Wielkiej Czystki”, jaka ogarnęła cały Związek Sowiecki i celem której było zniszczenie rzeczywistych i urojonych wrogów Stalina.

U ludzi podsycano wówczas uczucia strachu, niepewności, niewolniczego uzależnienia i ślepego posłuszeństwa „wielkiemu wodzowi”. Wyroki śmierci stawały się zjawiskiem zwyczajnym i nie podlegały apelacji. W najlepszym przypadku „wrogów ludu” czekały długoterminowe uwięzienia w syberyjskich łagrach.

W bibliotece przedstawiono opracowania książkowe Pana Andrija o represjonowanych na Kijowszczyźnie obywatelach, żołnierzach, ofiarach stalinowskiego reżimu, ludziach, którzy zostali zapomniani przez długie dziesięciolecia spoczywając w nieoznaczonych grobach na terytorium Lasu Bykowniańskiego i w wielu innych jeszcze miejscach Ukrainy. Wśród tytułów były to opracowania: „Bykowniańska tragedia”; „Bykowniańskie ofiary"; dwa tomy pt.: „Represjonowani prokuratorzy Ukrainy”; jego najnowsze wydanie elektroniczne „Bykowniańskie kolekcje: znaleziska z miejsc spoczynku w Bykowni”, a także książki oparte na materiałach archiwalnych, które autor badał archiwach SBU, jak np.: L.  Abramenki „Kijów, ofiary represji”; A. Bażana "Pamięć Bykowni"; S. Zaworotnowa „Charkowski Katyń „ i inne.

Ostatnia publikacja elektroniczna „Bykowniańskie kolekcje: znaleziska z miejsc spoczynku w Bykowni” została pokazana obecnym na ekranie i autor bardzo szczegółowo opowiadał o konkretnych przedmiotach, znalezionych w grobach podczas prac prowadzonych przez polskich i ukraińskich archeologów. Były to osobiste rzeczy rozstrzelanych aresztantów kijowskich więzień, których zwłoki potajemnie zakopano na bykowniańskiej „spec parceli” NKWD.

Wśród nich szczególną uwagę budzi kolekcja symboli sakralnych, gdzie oprócz kilku krzyży prawosławnych są dziesiątki medalionów katolickich, krzyży i innych elementów symboliki katolickiej. Duży wybór carskich, sowieckich, niemieckich i polskich monet emitowanych w różnych latach począwszy od XVIII wieku, aż do 1940 roku.

Na zakończenie, autor pokazał obecnym dwa unikalne pamiątkowe medale poświęconą 75. rocznicy Tragedii Katyńskiej, na jednym z których przedstawiony jest syn rozstrzelanego w kijowskim więzieniu polskiego wojskowego, który stoi przy odnalezionym przez niego grobie ojca, zaś na drugim - mieszkanka Kijowa, który składa kwiaty na zbiorowym grobie polskich oficerów, potajemnie pochowanych po egzekucji w tym miejscu przez funkcjonariuszy NKWD w maju 1940 r.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України