Dziś: wtorek,
22 maja 2018 roku.
Przegląd do nr 567 – maj 2018 r.
Archiwum 2017
Impreza
III Festiwal Kultury Polskiej w Jużnoukraińsku

Jak co roku, Polskie Towarzystwo „Polonia” w Jużnoukraińsku, we współpracy z parafią rzymskokatolicką pw. św. Antoniego z Padwy w Jużnoukraińsku organizowało 10 czerwca 2017 roku już trzeci z kolei Festiwal Kultury Polskiej. Celem Festiwalu jest poszerzenie, promocja Polskich Tradycji oraz spotkanie wspólnot polonijnych z Południa Ukrainy i podzielenie się dorobkiem artystycznym i naukowym członków organizacji. W festiwalu wzięło udział dziewięć wspólnot z południa Ukrainy:

- Polskie Towarzystwo ,,Polonia” z Jużnoukraińska

- Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie

- Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia" w Chersoniu

- Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie

- Narodowo – Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Polska Nuta” w Odessie

- Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Pierwomajsku

- Organizacja społeczna "Dom Polski" w Nowej Kachowce

- Społeczna organizacja “Kriwoozierskie Towarzystwo Polskiej Kultury im. Marty Wieckoj

- Społeczna organizacja Wozniesenskie Polskie Towarzystwo “Polski Dom”

W gościnnych występach artystycznych Polacy Południa Ukrainy pokazali, talenty i wysoką klasę przygotowania. Niemal każda Wspólnota prezentowała numer artystyczny dla uświetnienia Festiwalu. Wystąpiły na nim gościnnie chóry ludowe: „Polska Nuta” z Odessy a także ludowy chór mieszany ,, Lubystki” z naszego miasta - Jużnoukraińska. Prezentowane były polskie tańce narodowe w wykonaniu dzieci i młodzieży z Towarzystwa „ Polonia” do Pieśni „Dumka na dwa serca”. Nie zabrakło także strawy dla pokrzepienia ciała, w postaci prezentacji Kuchni Polskiej, częstowaliśmy własnoręcznie przygotowanym przez nas „Polskim Stołem” z bigosem, pierogami, polską kiełbasą i nalewkami.                        

Tak jak w zeszłym roku kontynuowane było czytanie narodowe po polsku i ukraińsku powieści historycznej pt.: „Quo Vadis”, Henryka Sienkiewicza, w czytaniu wzięli udział Konsul Generalny RP w Odessie z Małżonką oraz przedstawiciele władzy miasta.

Patronat Honorowy nad festiwalem objął Konsul Generalny RP w Odessie Pan Dariusz Szewczyk z małżonką i Jużnoukraiński Miejski Wydział Kultury.

Nasz Festiwal zaszczycili też goście honorowi: przedstawiciel Biskupa Odesko-Symferopolskiego ksiądz kanonik Krzysztof  Kontet, I z-ca Prezydenta Miasta Jużnoukraińsk Anna Mustacia, prezesi i przedstawiciele wymienionych powyżej wspólnot polskich, goście z Polski.

Festiwal zakończył się uroczystą Mszą Świętą na Cześć Św. Antoniego patrona Parafii i Miasta, której przewodniczył Biskup Odesko-Symferopolski J E Bronisław Bernacki. Ks. Biskup serdecznie pozdrowił Polskie Towarzystwa jakie zostały na Uroczystej Liturgii i zapewnił o pamięci modlitewnej w intencji Polaków dzięki którym na Południu Ukrainy rozwija się polska kultura i Kościół Katolicki.

Inna KOSENKO

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України