Dziś: sobota,
16 lutego 2019 roku.
Przegląd do nr 586 – luty 2019 r.
Archiwum 2017
Dla chłonnych wiedzy
O metodach skutecznego nauczania i motywowania uczniów


Podczas zajęć praktycznych

W czerwcu bieżącego roku dyrektorzy szkół sobotnio-niedzielnych oraz prezesi organizacji polskich prowadzących działalność oświatową na Ukrainie mieli wspaniałą możliwość w ciągu pięciu dni wzbogacać swoją wiedzę, biorąc udział w warsztatach zorganizowanych w Warszawie przez Fundację „Wolność I Demokracja”, a finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Polski, w ramach projektu „Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie”.

 Wykłady i zajęcia praktyczne dotyczyły kwestii powiązanych z kompetencjami dyrektorów szkół w zakresie ich organizowania i zarządzania nimi, jak też pełnomocnictw samorządowych w obszarze prowadzenia placówek oświatowych.

Ponadto uczestnikom szkolenia zaoferowano grupowe wizyty w szkołach, gimnazjach liceach i przedszkolach na Bielanach i w Łomiankach. Wrażenia z tych wizyt były jak najlepsze. Zakłady edukacyjne zadziwiły nas swoją demokratycznością w funkcjonowaniu i jednocześnie odpowiedzialnością w codziennej pracy. Naturalnie duże wrażenie sprawiła na nas baza materialna placówek.

Mnie, na przykład, jako nauczyciela, poraził jeden z momentów, kiedy to podczas lekcji odwiedzaliśmy tę, czy inną klasę, nauczyciele i uczniowie po powitaniu z nami zachowywali się bez najmniejszej tremy, kontynuowali zajęcia, jak gdyby nie było nas w klasie.

Z mechanizmami wsparcia szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów w warszawskich szkołach i placówkach oświatowych zapoznano nas w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Miłym i pożytecznym zaskoczeniem było spotkanie z pracownikami warszawskiego Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany.

Umiejętnie ułożony program szkolenia pozwolił nam istotnie rozszerzyć zasób informacji z bliskiego nam tematu zapoznać się z nowoczesnymi praktykami zarządzania organizacją, współdziałania w zespole, atrakcyjnymi dla uczniów metodykami prowadzenia lekcji. A rozmowy z naszymi polskimi kolegami po fachu obfitowały w ciekawe, nieoczekiwane czasem, uwagi, spostrzeżenia i refleksje. Bardzo zajmującą była wycieczka do Sejmu i Senatu.

No a na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zadanie w postaci projektu dotyczącego ogółu spraw i konkretnej sytuacji i już jesienią przystąpimy do jego realizacji w naszych organizacjach.

Arseniusz MILEWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України