Dziś: piątek,
24 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Rozmaitości
Demografia

Na 1 dzień czerwca 2017 r. liczba ludności na Ukrainie stanowiła 42 482,0 tys. osób.

W okresie styczeń-maj 2017 r. populacja zmniejszyła się o 102,6 tys. osób. Nadal istnieje znaczna nadwyżka liczby zgonów nad ilością urodzin (100 zgonów /58 urodzeń).

Dane te obejmują wszystkie regiony Ukrainy, z wyjątkiem tymczasowo okupowanych terytoriów Krymu, Sewastopola i obszaru strefy operacji antyterrorystycznych.                .                      .                     .                                                                            

 Gal-info

Dziennik Kijowski