Dziś: wtorek,
17 lipca 2018 roku.
Przegląd do nr 571 – lipiec 2018 r.
Archiwum 2017
VII edycja Narodowego Czytania
„Jak wesele to wesele”


Uczestnicy czytania, którzy w duetach i tercetach wcielili się w role bohaterów "Wesela"

Cóż tam, panie, w polityce?, Chłop potęgą jest i basta, Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna. Miałeś, chamie, złoty róg... Trza być w butach na weselu! -  te i liczne inne cytaty z dramatu Stanisława Wyspiańskiego na stałe weszły w Polsce do języka potocznego i często nie zdajemy sobie sprawy, że popularne porzekadło to fragment „Wesela”, które do dziś nic nie traci ze swej aktualności i dobrze puentuje także nasze czasy.

Przypomnieniu tego niezwykłego dramatu służyła zainicjowana przez Prezydenta RP i jego małżonkę siódma już edycja Narodowego Czytania przeprowadzona w ponad 2 tysiącach miejsc w Polsce i na całym świecie.


Organizatorki CZYTANIA: Larysa Bułanowa, Larysa Kozłowska (kierownik Katedry Języka Ukraińskiego i literatury KNUE), Lesia Jermak, Larysa Bondarczuk

Literatura piękna zagościła też w wielu środowiskach polskich Ukrainy. Wersety dramatu przybliżyli miłośnicy polskiego słowa, przedstawiciele wielu kijowskich organizacji, takich jak: Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie „Krynica”, Związek Polaków Kociubińskiego, Kulturalno- Oświatowe Stowarzyszenie „Zgoda”, Kijowska Młodzieżowa Asocjacja „Młodzi i kreatywni”, oraz „Polanie znad Dniepru”.

Impreza zorganizowana została przez Związek Polaków na Ukrainie i Polską Szkołę Sobotnią w Kijowie w gościnnych progach Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im W. Hetmana.


„…
z nikim z panów tańczyć nie chcę” – Karolina-Milena Jermak (ZOSIA), Ksenia Buseń (HANECZKA), Larysa Bułanowa (RADCZYNI)

Przedstawienie rozpoczęto emisją anonsu ze strony internetowej Prezydenta Polski, a w jego przerwie wyświetlono fragmenty elektronicznej adaptacji „Wesela”. Wystąpienie wprowadzające na temat okoliczności powstania „Wesela” i postaci jego twórcy wygłosił prezes ZPU Antoni Stefanowicz, który również w finale przybijał uczestnikom i słuchaczom przedstawienia pamiątkowe stemple na egzemplarzach „Wesela”.


„…Ano chciałeś, masz wesele!” - Swietłana Zelenko (PANNA MŁODA), Eryk Kyrsenko (KSIĄDZ), Artem Sojin (PAN MŁODY)

Czytanie performatywne odbywało się bez uprzednich prób i ćwiczeń, a więc było dla uczestniczących w nim nie lada wyzwaniem. Trudno powiedzieć, które jego fragmenty były trudniejsze, czy partie wypowiadane przez krakowskich inteligentów, z XIX-wieczną (a czasem i starszą) leksyką, czy też niełatwe, nawet dla współczesnego mieszkańca Polski, teksty napisane gwarą bronowickiej wsi sprzed ponad stu lat. Aczkolwiek wszyscy pomyślnie wywiązali się z zadania i zabawne dialogi oraz karkołomne nieraz przekazanie ich przez czytających wywoływały niejednokrotnie uśmiechy aprobaty na twarzach obecnych.


„…była w Wiedniu na operze, w domu sama sobie pierze” - Stefan Wieloch (ŻYD), Bartłomiej Flórczak  (POETA), Larysa Bondarczuk (RACHEL)

Nad przydzieleniem ról, podziałem tekstu, wyborem najważniejszych jego fragmentów czuwała prowadząca czytanie Larysa Bułanowa wraz z ciałem organizacyjnym. Dodatnią stroną scenariusza imprezy było zapewnienie gremialnego udziału w czytaniu osób obecnych na sali.

Nie zabrakło także wsparcia ze strony Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie, który czynnie reprezentował wicekonsul Bartłomiej Flórczak.


„…przez pół drwiąco, przez pół serio bawi się pan galanterią” - Swietłana Bułanowa (MARYNA), Bartłomiej Flórczak (POETA)

Trzeba przyznać - czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego to kolejny ważny i potrzebny projekt promujący klasykę polskiej literatury i akcja ta sprawiła wszystkim wiele przyjemności i czytelniczych wrażeń, zachęcając do sięgania po książki.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України