Dziś: wtorek,
25 września 2018 roku.
Przegląd do nr 576 – wrzesień 2018 r.
Archiwum 2017
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
Już po raz czwarty

W stołecznej szkole nr 175 im. W. Marzenki kolorowo, gromko i wesoło przebiegała inauguracja roku szkolnego w Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków Ukrainy. Jej wieloletnie już pomyślne funkcjonowanie możliwe jest dzięki wsparciu Wydziału Konsularnemu przy Ambasadzie RP w Kijowie, Fundacji Wolność i Demokracja ” konsekwentnie realizującej projekt „Biało-czerwone ABC” oraz akceptacji ze strony Kuratorium Oświaty Dzielnicy Szewczenkowskiej Kijowa.

Jak przypomniał, na wstępie, prezes ZPU Antoni Stefanowicz zajęcia edukacyjne, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzone będą jednocześnie także w siedzibie Związku Polaków Ukrainy i Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Sołomiańskiej dzielnicy Kijowa.

Rozpoczęcie roku szkolnego zaszczycił swoją obecnością kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie radca Tomasz Dederko, który podziękował organizatorom za miłe przywitanie i życzył w nowym roku pomyślnych rezultatów w działaniach na rzecz kultywowania języka i kultury polskiej.

Okolicznościowe pozdrowienia przekazał też radny Rady Miasta Kijowa Kostiantyn Jałowyj. Nowa nauczycielka p. Maria  Książek – Zamlewska, skierowana do Kijowa przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,  wyraziła przekonanie o dobrej współpracy, życząc słuchaczom najwyższych ocen, a w przyszłości podjęcia studiów w Polsce.

Wystąpili też absolwenci szkoły z lat poprzednich, jeden z których w tym roku rozpoczął studia na uniwersytecie śląskim w Katowicach.

Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZPU Łesia Jermak opowiedziała pokrótce o kreatywnych wakacyjnych przedsięwzięciach i podróżach ilustrując je slajdami, po czym najmłodsi i najstarsi uczniowie przedstawili program artystyczny nad realizacją, którego czuwała nauczycielka Larysa Bułanowa.

Młodzi aktorzy wyśpiewali piosenki, wyrecytowali wiersze i układami choreograficznymi wprowadzili wszystkich w klimat nowego roku szkolnego. Najmłodsi pokonując swoją nieśmiałość i stres związany z pierwszym publicznym wystąpieniem pokazali jak są odważni.

Pod burzliwe brawa zebranych pierwszoklasistom wręczono znaczki z symbolem Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZPU.

Wszystkim wychowankom rozpoczynającym naukę życzymy, by Nasza szkoła była dla Was przyjaznym i bezpiecznym miejscem radosnej nauki, by pomnażała rozwój Waszych pasji i talentów na olimpijskim poziomie, zaś i Pedagogom i Rodzicom życzymy wytrwałości i zapału w podejmowaniu nowych wyzwań wychowawczych i edukacyjnych.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України