Dziś: czwartek,
23 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Aktualności
NOTA BENE

# „Pojednanie to słowo, które od ponad ćwierćwiecza określa relacje polsko-niemieckie" - napisali w apelu biskupi z Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. Podkreślili, że słowa z listu biskupów polskich do niemieckich - "udzielamy wybaczenia i prosimy o nie" - "nie straciły swej wagi i aktualności. Przebaczenie nie jest decyzją koniunkturalną, zależną od uwarunkowań, lecz nieodwracalnym aktem miłosierdzia, które nie zaprzecza sprawiedliwości, lecz ją dopełnia".

# W okresie styczeń – lipiec 2017 r. Ukraina zajmowała czternaste miejsce na liście partnerów handlowych Polski w eksporcie oraz dwudzieste pierwsze w imporcie (w analogicznym okresie ub. r. odpowiednio siedemnaste i dwudzieste drugie). Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu ze styczniem – lipcem ub. r. o 0,5 p. proc. i wyniósł 2,1 %, natomiast w imporcie był wyższy o 0,2 p. proc. i stanowił 1,1%.

# Polska chce do 2022 roku zrealizować projekt Bramy Północnej. Gaz z Korytarza Norweskiego oraz rozbudowanego terminalu LNG ma trafić nie tylko na polski rynek, ale także do partnerów zewnętrznych. Wydaje się, że Polska może skierować większy strumień gazu na Ukrainę. Wyzwaniem jest jednak rozbudowa infrastruktury oraz dostosowanie prawa na Ukrainie do regulacji UE.

# Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2016 roku na gazety i czasopisma polskie gospodarstwa domowe wydały przeciętnie na 1 osobę 29,16 zł (o 4,0 proc. mniej niż w roku poprzednim), a ich udział w wydatkach na kulturę wyniósł 8,4 proc. (w 2015 r. - 8,9 proc.) Na bilety wstępu do teatrów, instytucji muzycznych i kina wydano przeciętnie na 1 osobę 31,92 zł (o 16,7 proc. więcej niż w 2015 roku). Z raportu wynika, że 63 procent Polaków nie przeczytało w ciągu ostatniego roku ani jednej książki. Sytuacji nie ratuje wykształcenie, bo nawet dobrze wyedukowani, coraz rzadziej sięgają po książkę.

# Badania ukraińskiej grupy socjologicznej Rating wykazały, że gotowość do pracy poza własnym krajem deklaruje obecnie 44 procent Ukraińców, rok temu było ich 41 procent. 53 procent respondentów mówi w tegorocznym badaniu, że nie chce pracować za granicą, w ubiegłym roku było ich 52 procent. Najwięcej chętnych do pracy za granicą podjęłoby ją w Niemczech - 37 procent. W Polsce chciałoby pracować 26 procent. Na trzecim miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone i Kanada, gdzie do pracy chciałoby pojechać 21 procent.

Na dalszych miejscach znalazły się m.in.: Włochy, Wielka Brytania, Francja, Szwecja i Izrael. W Rosji, z którą Ukraina jest w konflikcie po rosyjskiej aneksji Krymu i w związku z walkami ze wspieranymi przez Kreml bojownikami w Donbasie, chciałoby pracować 6 procent respondentów.

Dziennik Kijowski