Dziś: czwartek,
16 sierpnia 2018 roku.
Przegląd do nr 574 – sierpień 2018 r.
Rozmaitości
Wiadomostki o Polsce

# Długość granicy Polski z Czechami to 796 km, ze Słowacją ma 541 km, z Ukrainą 535 km, z Niemcami 467 km, z Bia­ło­ru­sią 418 km, z Litwą to 104 km, z Rosją - 210 km.

# Najwięcej władców Polski nosiło imię Władysław. Było ich aż siedmiu: Władysław I Herman, Władysław II Wygnaniec, Władysław III Laskonogi, Władysław I Łokietek, Władysław II Jagiełło, Władysław III Warneńczyk, Władysław IV Waza.

# W latach 1600 – 1945 aż 43 razy Polska była najeżdżana lub walczyła o niepodległość w powstaniach.

#  Społeczność Żydów w Polsce przed wojną była największa w Europie. W 1950 roku z 3 milionów pozostało jedynie 45 tysięcy.

# Blisko 35% z 60 mln Polaków żyje poza granicami ojczyzny. Szacuje się, że aż 30% populacji polskiej rozsiana jest po świecie. Najwięcej Polaków wyemigrowało do Ameryki, Europy Zachodniej i w niewielkim stopniu Europy Wschodniej.

# Polska to największy eksporter bursztynu na całym świecie – szacuje się że udział polskich wyrobów w rynku światowym sięgać może nawet 70%. Czyli zdecydowanie więcej niż wszyscy pozostali eksporterzy razem wzięci.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України