Dziś: sobota,
21 kwietnia 2018 roku.
Przegląd do nr 565 – kwiecień 2018 r.
Rozrywka
Tradycje polskie

„Do kraju tego gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów Nieba
tęskno mi Panie”

(C.K.Norwid)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України