Dziś: środa,
21 marca 2018 roku.
Przegląd do nr 563 – marzec 2018 r.
Aktualności
NOTA BENE
WIZY I ZEZWOLENIA POBYTOWE

Polska jest europejskim liderem pod względem liczby wiz długoterminowych oraz zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców z państw trzecich (spoza UE) wydanych w związku z pracą.

Czwarty rok z rzędu Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby wydanych tego typu dokumentów Według danych Eurostatu w 2016 r. takie dokumenty w Polsce otrzymało 494 tys. osób, co stanowi 58 proc. wszystkich zezwoleń związanych z pracą wydanych w UE. Głównym państwem pochodzenia osób, które uzyskały zezwolenia na pobyt w Europie jest Ukraina Na drugim i trzecim miejscu pod względem liczby otrzymanych zezwoleń w naszym kraju byli Białorusini i Mołdawianie.

Obywatele Ukrainy dominują przy zezwoleniach wydanych w związku z pracą (83 proc. zezwoleń w UE dla Ukrainy). Kategoria dokumentów wydanych w związku z edukacją jest zdominowana przez obywateli Chin.

MODERNIZACJA TARGOWISK

Polska jest jedną z potęg handlu na bazarach w Europie. Z danych Katedry Ekonomiki Rolnictwa udział handlu targowiskowego w detalicznym obrocie artykułami szybkozbywalnymi (żywność, chemia) sięga dziś 5–7 proc.

Choć w latach 1999–2014 powierzchnia targowisk zmniejszyła się o ok. 9 proc., to z drugiej strony przybywa sezonowych miejsc do handlu tego typu, skoncentrowanych głównie na produktach ekologicznych.

Targowiska, które powstaną w ramach realizacji unijnych programów, osiągają standard z XXI wieku Będą utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sanitariaty oraz odpływ wody deszczowej.

O POZNANIU PO UKRAIŃSKU!

Miasto Poznań stworzyło pierwszą ukraińską wersję oficjalnej strony internetowej dla osób, które pracują lub studiują w Polsce. „Jest to odpowiedź miasta na wzrost liczby mieszkańców pochodzenia ukraińskiego, którzy stanowią obecnie 90% cudzoziemców przyjeżdżających do Poznania, między innymi dzięki nowym wygodnym powiązaniom komunikacyjnym tego miasta z  Kijowem  i Lwowem.  Strona dostępna jest pod adresem: www.poznan.pl/mim/main/ua/

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України