Dziś: wtorek,
16 stycznia 2018 roku.
Przegląd do nr 560 styczeń 2018 r.
Ogloszenia
KLUB JĘZYKA POLSKIEGO W IRPIENIU

zaprasza chętnych w udoskonaleniu

praktyki konwersacji w języku polskim

Irpień, ul. Szewczenki 3-a. Budynek biblioteki.

050-358-75-32

Dziennik Kijowski