Dziś: czwartek,
16 sierpnia 2018 roku.
Przegląd do nr 574 – sierpień 2018 r.
Kultura
MALARSTWO POLSKIE


Czarna krowa
, olej, płótno,1954

Tadeusz Piotr Potworowski należy do grona najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku. Urodził się 14 czerwca 1898 roku w Warszawie. Gimnazjum ukończył w Moskwie. Studia malarskie rozpoczął w Szkole Rysunku Konrada Krzyżanowskiego w Warszawie w roku 1920, dwa lata później przeniósł się do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiował w pracowni Józefa Pankiewicza.

W roku 1924 wraz z grupa studentów z pracowni Pankiewicza (tworzących Komitet Paryski) wyjechał do Paryża. Nad Sekwaną kontynuował studia. Do Polski powrócił w roku 1930. Lata trzydzieste to triumf malarzy z kręgu Komitetu Paryskiego, najpierw za granicą wystawy w Paryżu i Genewie (1930), później także w kraju.


Schody
, olej, płótno, 1956

Z pierwszego przedwojennego okresu twórczości zachowały się tylko nieliczne obrazy i prace na papierze. Lata wojny spędził artysta w Szwecji i od roku 1943 w Wielkiej Brytanii, w której pozostał do 1958 roku.

Po wojnie związał się z londyńskim środowiskiem artystycznym. Wystawiał w Londynie w Redfern Gallery i Gimpel Fils. Od roku 1949 pracował w Bath Academy of Art. Do Polski przyjechał ze swą retrospektywną wystawą w roku 1958 – pierwszy pokaz w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Sukces, wspaniałe przyjęcie, propozycja pracy w uczelniach artystycznych Poznania i Sopotu skłoniły artystę do decyzji pozostania.


Na sofie, akwarela, 1956

W tym czasie stworzył kilka scenografii teatralnych. Wiele wystawiał także na prestiżowych ekspozycjach – Documenta w Kassel (1959), Biennale w Wenecji (1960), 15 polish painters w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (1961).

Piotr Potworowski zmarł w Warszawie w kwietniu 1962 roku

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України