Dziś: niedziela,
21 października 2018 roku.
Przegląd do nr 577 – październik 2018 r.
Wieści z Polski
Wiślica – miastem!

Osiem polskich miejscowości 1 stycznia 2018 r. uzyskało status miasta. Wśród nich Wiślica - miasteczko starsze od państwa polskiego. Przez Wiślicę przebiegał szlak handlowy prowadzący z Pragi i Krakowa na Ruś Kijowską.

Według legendy nazwa miasteczka pochodzi od imienia jej założyciela księcia Wiślan Wiślimira, ale jej znaczenie potwierdza wspaniała historia: w okresie rozbicia dzielnicowego stała się jednym z najważniejszych miast Małopolski.

To tam Jan Długosz edukował synów króla Kazimierza Jagiellończyka, tam odbyły się zjazdy szlachty i sejm elekcyjny Zygmunta Wazy. Wielką historię potwierdzają wciąż budowle, w tym wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego bazylika. W drugiej połowie XVI wieku Wiślica była miastem królewskim w powiecie wiślickim województwa sandomierskiego. Jednak w 1869 r., po powstaniu styczniowym, Wiślica utraciła prawa miejskie jak wiele innych miasteczek – w ramach carskich represji.

Wiślica będzie teraz najmniejszym miastem w Polsce liczy ona bowiem zaledwie 500 mieszkańców. Dla porównania Kozy, największa pod względem ludności wieś Polski, liczy 12 529 mieszkańców.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України