Dziś: wtorek,
25 września 2018 roku.
Przegląd do nr 576 – wrzesień 2018 r.
Rozmaitości
SŁÓWKA NOWEJ GENERACJI

hejt «obraźliwy lub agresywny komentarz zamieszczony w Internecie»

selfie «zdjęcie zrobione samemu sobie, zwykle smartfonem, umieszczane na portalu społecznościowym»

gender [wym. dżender] «zespół zachowań, norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej z płci»

mem «chwytliwa porcja informacji, zwykle w formie krótkiego filmu, obrazka lub zdjęcia, na którym umieszczono jakiś tekst, rozpowszechniana w Internecie»

dron «bezzałogowy statek latający»

widżet «element graficzny interfejsu, umożliwiający komunikację programu z użytkownikiem»

dżihad «w islamie: obowiązek szerzenia i obrony wiary przez muzułmanów, też za pomocą walki zbrojnej»

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України