Dziś: niedziela,
25 sierpnia 2019 roku.
Przegląd do nr 598 – sierpień 2019 r.
Archiwum 2019
Międzynarodowa Grupa Rekrutacyjna Global Job Gate
Bezpłatne porady dla obywateli Ukrainy pracujących w Polsce


Ireneusz Derek jest Polakiem, który od 27 lat nieustannie tworzy dynamicznie rozwijające się i osiągające sukcesy przedsiębiorstwo na Ukrainie. W ciągu ostatnich kilku lat z sukcesem wszedł na rynki Mołdawii i Gruzji.

DZ: Panie Prezesie, prowadzi Pan liczne interesy w Europie i nie tylko. Podjął się Pan nowe wyzwanie i powołał do życia Międzynarodową Grupę Rekrutacyjną Global Job Gate. Czy może Pan w kilku słowach przybliżyć czytelnikom czym będzie zajmować się ta spółka?

ID: Istotnie od kilku miesięcy funkcjonuje na rynku Global Job Gate. Naszą misją jest dążenie do sukcesu zawodowego naszych klientów poprzez tworzenie współzależności między rzetelnymi pracodawcami z Unii Europejskiej i wyspecjalizowanych pracowników z rynków wschodnich. Podstawą naszej działalności są przejrzyste relacje, oparte na działaniach w zgodzie z literą prawa i zasadami moralnymi, a w konsekwencji zadowolenie wszystkich stron kontakt. Naszym celem jest nie tylko jednorazowe zatrudnienie w Polsce lub w innych krajach na terenie Unii europejskiej i USA, ale także stałe wsparcie rozwoju i kariery naszych podopiecznych. Wiemy, że pracownicy mają rodziny i chcemy, aby nabyte przez nich doświadczenie dały rezultaty w przyszłości zarówno dla rodziny jak i dla kraju. Troska o rozwój wszystkich, którzy nam zaufali zawsze przejawia się w dokładnej i uczciwej analizie sytuacji człowieka, który zainwestował w nas część swojej kariery zawodowej, a co za tym idzie część swojego życia. Nasza działalność opiera się na sukcesie drugiego człowieka, dlatego zawsze, w każdej sytuacji, nasza motywacja do działania, pozostaje na maksymalnie wysokim poziomie.

DZ: Takich agencji jest na rynku dużo i z tego, co widzimy, pojawiają się cały czas nowe. Czym będzie wyróżniać się GJG?

ID: Na tak ogromnym rynku jaki jest rynek pracy z całą pewnością jest miejsce dla GJG.

Według statystyk w 2016 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wydało 5141 pozwoleń na pracę dla kadry kierowniczej, ekspertów i doradców (na ogółem 127394 wydanych zezwoleń na pracę). Najwięcej specjalistów przyjeżdża do nas z Ukrainy (2098 pozwoleń), następnie z Indii (609), z Chin (bez Tajwanu – 437), Rosji (310), Stanów Zjednoczonych (169), Japonii (152), Białorusi (149) i Turcji (145).

W 2016 roku firmy deklarowały zatrudnienie 1,3 mln obcokrajowców. Ponad 1 mln to Ukraińcy.

Choć w przypadku obywateli Ukrainy prym wiodą nadal prace proste, to coraz więcej cudzoziemców składa wnioski o zezwolenie na pracę w zawodach, które wymagają sprecyzowanych kompetencji. W pierwszym półroczu 2017 roku wydano na przykład 1552 zezwoleń informatykom i 15 prawnikom.

DZ: Cudzoziemcy o jakich specjalizacjach szukają zatrudnienia w Polsce?


ID: W pierwszym półroczu 2017 roku wydano 104,87 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Najwięcej dotyczyło zawodów takich, jak robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz pracownicy wykonujący prace proste. Jednak o pracę w Polsce ubiegają się również specjaliści – informatycy, prawnicy czy nauczyciele.

Warto zauważyć, że choć zawody wymagające wysokich kwalifikacji pozostają w mniejszości, to rokrocznie przybywa cudzoziemców szukających pracy w tych specjalizacjach. I tak w I. półroczu 2017 roku zarejestrowano 1552 zezwoleń na pracę dla informatyków (w stosunku do 1313 w tym samym okresie 2016 r.), 15 prawników znalazło pracę w Polsce (9 w roku ubiegłym), a osób wykonujących pracę w zawodach medycznych było 386 w porównaniu do 319 w I. połowie 2016 r.

Najważniejszą zmianą jaka zaszła na rynku w kwestii wyboru Polski jako miejsca pracy jest fakt, że nasz kraj to już nie tylko raj dla taniej siły roboczej. Według raportu banku HSBC Polska to już nie tylko raj dla taniej siły roboczej zajęliśmy 25 miejsce pośród najlepszych destynacji dla specjalistów, którzy wyjechali za granicę w poszukiwaniu pracy.

Najważniejszym założeniem GJG jest obsługa potencjalnych klientów zgodnie z obowiązującym prawem. Jest ono dość skomplikowane, ale obsługa klienta „na skróty” rodzi przykre konsekwencje zarówno dla osób podejmujących pracę, jak i dla pracodawcy, a w konsekwencji także dla agencji pośredniczącej.

Oczywistym, ale godnym podkreślenia faktem jest pobieranie przez nas wynagrodzenia za usługę rekrutacji świadczoną dla Pracodawcy, bez żadnych opłat ze strony Kandydata – Pracownika.

DZ: Co zainspirowało Pana do podjęcia decyzji o założeniu agencji rekrutacyjnej?

ID: Bardzo dużo podróżuję przede wszystkim w interesach. Spotykam się z problemami ludzi, którzy w drodze „za chlebem” napytali sobie biedy ponieważ zaufali niewłaściwym ludziom – tzw. Pośrednikom, którzy zostawili ich „na lodzie”, często niestety z długami. Nie zapewnili im tego co obiecywali tzn. miejsca pracy, uczciwej zapłaty, warunków do zamieszkania…

DZ: Jakie są przyczyny skłaniające przedsiębiorców do zatrudnienia cudzoziemców?

ID: Głównie jest to ich sumienność (57,8%), bardzo dobra znajomość języków obcych (34%), a także międzynarodowe doświadczenie (31%). Powodem zatrudniania pracowników z zagranicy rzadko jest traktowanie ich jako tańszej siły roboczej. Według 74% pracodawców, którzy już zatrudniają cudzoziemców, ich oczekiwania finansowe są bardzo zbliżone do tych, jakie mają Polacy.

DZ: Czego jeszcze oprócz spełnienia obietnic kandydat może spodziewać się po Agencji Global Job Gate?

ID: Zapewnienia tzw. „pełnego serwisu”. Przede wszystkim skupiamy się na przedsiębiorstwach, którezatrudniają pracowników na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na dłuższy okres. Nasi partnerzy biznesowi mają pełną świadomość, że w stosunku do pracownika cudzoziemcamają takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego:

  • zgłaszają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzają składki
  • obliczają, pobierają i wpłacają zaliczkę na PIT
  • przestrzegają Kodeksu Pracy (jeżeli umowa o pracę)

Chcę także Państwa poinformować, że naszym partnerem prawnym jest Międzynarodowe Centrum Prawne EUCON.

DZ: Kancelaria prawna? To brzmi drogo…

ID: W naszym przypadku jest dokładnie odwrotnie. W lutym 2018 roku startuje projekt PRO BONO, w ramach którego Eucon będzie udzielać bezpłatnych porad dla obywateli Ukrainy pracujących w Polsce i ich rodzin pozostających na Ukrainie w sprawach związanych z Prawem Pracy, obowiązkami pracodawców, pracowników, świadczeń ubezpieczeniowych oraz innych zagadnień związanych z pracą i migracją

DZ: To wszystko co Pan powiedział brzmi bardzo obiecująco i ma ludzkie oblicze.


Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України