Dziś: wtorek,
20 lutego 2018 roku.
Przegląd do nr 562 – luty 2018 r.
Aktualności
Państwowa Służba Statystyki Ukrainy podaje:

Stanem na 1 grudnia 2017 r. liczba ludności w Ukrainie wynosiła 42 403 027 osób.

Wśród regionów największą liczbę ludności szacuje się w obwodach donieckim i dnipropetrowskim — odpowiednio 4 202 802 i 3 233 006 osób.

Trzecią pozycję zajmuje Kijów, gdzie zamieszkuje dziś prawie 3 mln (dokładnie 2 933 537 osób). Bez uwzględnienia stolicy, w samym obwodzie zarejestrowano 1 753 066 osób.

Ponad 2 mln osób doliczono się w obwodach charkowskim, lwowskim, odesskim i ługańskim. Najmniejszą liczbę ludności zarejestrowano w obwodach czerniowieckim i kirowohradzkim, nieco ponad 900 tys. osób.

Podane liczby nie uwzględniają tymczasowo okupowanego terytorium Autonomicznej Republiki Krym i Sewastopola.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України