Dziś: wtorek,
24 kwietnia 2018 roku.
Przegląd do nr 566 – kwiecień 2018 r.
Aktualności
USTAWA O „BANDERYŹMIE”

Sejm RP przyjął zaproponowany przez partię Kukiz15 projekt ustawy o zakazie propagandy tzw. "banderowskiej ideologii".  Za przyjęciem ustawy w takiej formie głosowało większość posłów - 279 414. Za projektem głosowali wszyscy posłowie PiS, Kukiz15 i PSL. Dokument poparło kilku posłów opozycji. Frakcja Kukiz15 zaprezentowała swój projekt ponad rok temu, jednak przez jakiś czas był on zamrożony.

Za negowanie "zbrodni banderowców" przewidziano grzywnę lub pozbawienie wolności na okres do 3 lat.

„Intencją wnioskodawców ustawy - czytamy w oświadczeniu polskiego MSZ - jest przeciwdziałanie negowaniu lub umniejszaniu odpowiedzialności sprawców zbrodni dokonanych przez formacje kolaborujące z III Rzeszą Niemiecką, a także wprowadzenia możliwości prowadzenia, na podstawie art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Polski, postępowań karnych przeciwko osobom zaprzeczającym sprawstwu tych zbrodni. Ustawa odnosi się jedynie do osób, które publicznie i wbrew faktom zaprzeczają ww. zbrodniom. Podkreślamy, że działalność naukowa i artystyczna nie stanowi przestępstwa w rozumieniu omawianej ustawy”.

Zaznacza się też, że proces prawodawczy przeprowadzenia tego aktu prawnego nie został jeszcze zakończony. Strona polska potwierdza swoje dążenie do budowania strategicznego partnerstwa z Ukrainą, „jednakże - co podkreślają polscy dyplomaci - partnerstwo to musi być oparte na prawdzie”.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України