Dziś: czwartek,
16 sierpnia 2018 roku.
Przegląd do nr 574 – sierpień 2018 r.
Edukacja
Nabór do Liceum Polonijnego

Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie
na rok szkolny 2018/2019.

Zapraszamy do Liceum osoby ambitne po 9 klasie, które pragną zdobyć dobre wykształcenie w Polsce oraz dzieci do Szkoły Podstawowej do klas I-VIII, mieszkające wraz z rodzicami w Warszawie

Od 16 lat uczymy młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu. Mamy doświadczonych nauczycieli i wychowawców. Potrafimy dobrze przygotować młodzież do zdania polskiej matury i do studiowania na wybranej uczelni wyższej w Polsce. Szkoła i internat znajdują się w centrum Warszawy w dzielnicy Mokotów, w miejscu chronionym, bezpiecznym i przyjaznym.

Od 2 lat przyjmujemy też do polonijnej Szkoły Podstawowej Kolegium św. St. Kostki dzieci, które przebywają w Warszawie wraz z rodzicami, a pochodzą z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji i innych krajów.

Oferujemy:

  • zwiększoną liczbę godzin nauki języka polskiego,
  • dobre przygotowanie do polskiej matury,
  • szeroką ofertę zajęć dodatkowych, konkursów i wycieczek,
  • rozwój uzdolnień artystycznych i pasji naukowych,
  • przyjazną atmosferę w wielokulturowej społeczności szkolnej.
  • wychowanie patriotyczne i obywatelskie
  • naukę przedsiębiorczości

Uczniom Liceum spoza Polski zapewniamy zamieszkanie w internacie przyszkolnym, całodzienne posiłki oraz opiekę wychowawców. W internacie zapewniamy młodzieży domową atmosferę.

Znajomość języka polskiego nie decyduje o przyjęciu do Szkoły. Dla nas liczy się chęć do nauki i pasja w zdobywaniu wiedzy!

Na zgłoszenia kandydatów do Liceum czekamy do 30 maja 2018 roku.

Na zgłoszenie kandydatów do Szkoły Podstawowej czekamy cały rok.

Potrzebne informacje i dokumenty znajdziesz w zakładce REKRUTACJA na stronie
www.liceumpolonijne.edu.pl
http://vk.com/public76706380

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України