Dziś: sobota,
21 kwietnia 2018 roku.
Przegląd do nr 565 – kwiecień 2018 r.
Aktualności
Polityki imigracyjna
Сudzoziemcy wypełniają wakaty tam, gdzie Polaków brakuje

W Polsce mamy do czynienia z istotnym kryzysem demograficznym, który ostatecznie przekłada się również na problemy dotyczące rynku pracy, w tym przede wszystkim niedobór pracowników.

Brak wykwalifikowanej kadry stanowi ogromną przeszkodę w prowadzeniu działalności dla wielu polskich przedsiębiorców.

Długofalowe skutki takiego stanu rzeczy mogą być fatalne – dlatego też, zdaniem polskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców poza prowadzeniem odpowiedzialnej polityki prorodzinnej i podejmowaniem prób zachęcenia do powrotu polskich emigrantów zarobkowych, kluczowym kierunkiem działań polskiego rządu powinno być również prowadzenie mądrej polityki imigracyjnej.

Nowe zasady, które m.in. wydłużają czas pracy Ukraińców o połowę (z 6 do 9 miesięcy), będą tu dużym ułatwieniem.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może zatrudnić do pracy pracownika zagranicznego tylko po spełnieniu dwóch warunków:

• pracodawca musi zaoferować cudzoziemcowi taką samą pensję, jaką oferuje on Polakom, pracującym na podobnym stanowisku;
• ponieważ priorytetem w Polsce jest zatrudnienie swoich obywateli, to pracodawca musi udowodnić, że starał się zatrudnić na dane stanowisko Polaków, jednak okazało się to niemożliwe

Ponadto w Polsce wzrosła płaca minimalna, która od 1 stycznia 2018 wynosi brutto 2100 złotych (około 470 euro). Minimalna kara dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wynosi 3000 złotych, czyli 660 euro.

Czyli dla pracodawcy procedura stała się bardziej skomplikowana i wymaga większego nakładu czasu, wysiłku i pieniędzy. Wszak legalnie zatrudnionym Ukraińcom nie będzie płacić mniej niż Polakom. Zmieniły się również warunki składania dokumentów — polskiej stronie należy obecnie dostarczyć kopie wszystkich stron paszportu przyszłego pracownika ze wszystkimi adnotacjami. Ponadto od początku 2018 roku należy zapłacić 30 złotych (około 7 euro) za zaproszenie do pracy.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України