Dziś: sobota,
21 kwietnia 2018 roku.
Przegląd do nr 565 – kwiecień 2018 r.
Polacy Ukrainy
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Zmagania młodych lingwistów

Siedemnastego lutego br. do „Domu Polskiego” - siedziby Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie w Kijowie - przybyli uczestnicy olimpiady. Kierownik Referatu ds. Współpracy z Polakami na Ukrainie w Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, attaché Klaudia Tenoudji, dyrektor „Domu Polskiego” Maria Siwko, przewodnicząca komisji prof. dr hab. Tatiana Czernysz i nauczycielka języka polskiego Nadzieja Susznicka powitały młodzież i życzyli sukcesów w wykonaniu zadań.

Atmosfera była twórcza, życzliwa. Zpoczątku uczniowie napisali dyktando, potem rozwiązywali zadania gramatyczne. Przygotowano dla nich poczęstunek.

Wyniki prac uczniowskich były dobre. Pierwsze miejsce zajęła Elżbieta Mariot, która uczy się polskiego w „Domu Polskim”, drugie miejsce przypadło Karolinie Milenie Jermak -uczennicy Polskiej Sobotniej Szkoły działającej przy Związku Polaków na Ukrainie, zaś trzecie - Walerii Kirakowskiej, która uczy się polskiego również w „Domu Polskim”.

Każdy uczestnik Olimpiady dostał prezent od Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie. Attaché Klaudia Tenoudji wręczyła każdemu uczestnikowi Olimpiady komplet książek z historii i literatury polskiej.

Oksana BASIUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України