Dziś: środa,
24 kwietnia 2019 roku.
Przegląd do nr 589 – kwiecień 2019 r.
Archiwum 2018
Bądź z serca pozdrowiona ojczysta święta mowo! (Leopold Staff)

Uczestnicy spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego - członkowie Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenie Polaków „Zgoda", którym kieruje prezes Oleg Krysin mogli po raz kolejny przekonać się, jak bogaty i subtelny jest język polski nie tylko w bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej, ale przede wszystkim w wyrażaniu najgłębszych uczuć, odzwierciedlonych w twórczości poetyckiej. Wiersze polskich koryfeuszy pięknego słowa czytali (między innymi): Wanda Pawłowa, Olga Karaczarowa, Antoni Karpow, Halina Karpowa, Helena Marcinkowska.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України