Dziś: sobota,
21 kwietnia 2018 roku.
Przegląd do nr 565 – kwiecień 2018 r.
Polacy Ukrainy„Pan Bóg obdarzył mnie sporym temperamentem życiowym,
 społecznikowskim oraz intelektualnym. Dlatego też piszę o wszystkim,
 co mnie ciekawi” – zwierzał się w jednym z całego mnóstwa felietonów
 nasz redaktor, autor m. in. 79 odcinków analitycznego cyklu pt.
„1000 lat między Dnieprem i Wisłą”.
Niestety… kolejnego odcinka już nie przeczytamy.

11 marca po długotrwałej i ciężkiej chorobie

ADAM JERSCHYNA

odszedł od nas i pozostawił żal i smutek.
Żegnamy człowieka prawego, wielkiego serca i kochającego Polskę.
Świeć, Panie, nad Jego duszą!
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України