Dziś: poniedziałek,
18 czerwca 2018 roku.
Przegląd do nr 569 – czerwiec 2018 r.
Witryna
KRYM – CZTERY LATA BEZPRAWIA
Po bezprawiu. Okupacja Krymu i jej konsekwencje polityczne i prawnomiędzynarodowe

Rosyjskie stanowisko względem prawa międzynarodowego oraz zasady integralności terytorialnej swoich sąsiadów stały się żywotną kwestią polityczną, prawną i interesującym problemem badawczym. Krym jest okupowany przez Rosję – jakie są prawne możliwości wyjścia z tej sytuacji? Co może prawo międzynarodowe, a czego nie należy od niego oczekiwać? Czy możliwy jest ład międzynarodowy bez przestrzegania tego prawa?

26 marca 2018 w Akademii Dyplomatycznej Ukrainy im. Hennadija Udowenki przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zorganizowali debaty na temat aktualnej międzynarodowej sytuacji prawnej i możliwych sposobów deokupacji Krymu.


„Chcemy także pomóc we współpracy z Ukrainą w udoskonaleniu polityki sankcyjnej, aby okupacja stawała się dla Rosji coraz bardziej kosztowna. Tutaj znów nikt nie udaje, że oczekujemy efektu w tym roku, za rok, czy dwa; to może potrwać, ale to jest nasze stanowisko, które nie ulega zmianie. Nie ma takich warunków, pod którymi pogodzilibyśmy się z rosyjską nielegalną okupacją” — zapewnił wiceminister spraw zagranicznych RP Bartosz Cichocki

Wiceministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Polski - Wasyl Bodnar i Bartosz Cichocki przedstawili swój punkt widzenia w kwestii bezprawnej okupacji Krymu oraz określili mechanizmy solidarno  ści między Ukrainą a Polską w płaszczyźnie przeciwdziałania rosyjskiej agresji i deokupacji Krymu.

Po debatach wiceministrów rozpoczęła się dyskusja naukowców. Profesor prawa międzynarodowego Władysław Czapliński z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prof. Dino Kritsiotis z Uniwersytetu w Nottingham, prof. Mykoła Hnatowskyj z Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie i moderator dyskusji dr Ernest Wyciszkiewicz z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyłonili najciekawsze aspekty międzynarodowego podejścia prawnego do okupacji Krymu, w szczególności te, które biorą pod uwagę niedoskonałości w strukturze Rady Bezpieczeństwa ONZ, utrudniające w efekcie możliwości konsekwentnego zastosowanie zasad prawa międzynarodowego w przypadku agresji jednego z członków Rady Bezpieczeństwa.


Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Wasyl Bodnar
i moderator debat, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski

Mówiono m. in. o potrzebie bardziej aktywnego odwoływania się do decyzyjnych możliwości Zgromadzenia Ogólnego ONZ apelowaniu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ oraz o perspektywach praktycznego zastosowania tzw. „zasady nieuznawania”. Spójną okazją do dyskusji stała się książka zatytułowana „Sprawa aneksji Krymu w świetle prawa międzynarodowego”, opublikowana w ubiegłym roku przez warszawskie wydawnictwo „Scholar”.

KOS (Informacja własna)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України