Dziś: piątek,
22 czerwca 2018 roku.
Przegląd do nr 570 – czerwiec 2018 r.
Aktualności
Przy polskiej tablicy
Młodzież z Ukrainy uczy się w Zespole Szkół w Lubomierzu


Dolnośląski regionalista Zdzisław Mirecki przekazał uczniom z Ukrainy materiały promocyjne

W bieżącym roku szkolnym do Zespołu Szkół w Lubomierzu przybyło 31 uczniów z Zachodniej Ukrainy, w większości z okolic Tarnopola. Jest to efekt nawiązania współpracy samorządu Lubomierza ze Zbarażem i Trembowlą, z którą z tą ostatnią miejscowością nawet uruchomiono regularne, raz w tygodniu połączenie autobusowe - odległość 900 km. Nie mogło być inaczej, bo koło Trembowli jest wieś będąca pierwowzorem Krużewników z filmu „Sami swoi”.

Warunkiem rozpoczęcia nauki była znajomość języka polskiego w stopniu podstawowym. Teraz przez trzy lata będą się uczyć razem z polskimi uczniami. Ponoszą koszty wyżywienia i dojazdu, a subwencja przeznaczona jest na ich naukę. Ukończenie szkoły w Polsce da im unijne świadectwo. Jak mówi dyrektor ZS Joanna Paśko-Sikora uczniowie uczą się bardzo dobrze i nic ma z nimi żadnych problemów.

Zdzisław MIRECKI 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України